800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Nadace Depositum Bonum (z lat. dobrý vklad či dobrá úložka) zřízená Českou spořitelnou byla zapsána do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze dne 14. srpna 2012.

Účelem, pro který byla nadace zřízena, je podpora české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání.

Nadace

  • podporuje obory přírodovědné a technické, přinášející dlouhodobý praktický prospěch celé společnosti a posilující její konkurenceschopnost v globálním prostředí
  • umožní nadaným, pracovitým a motivovaným lidem v přírodních a technických oborech prohlubovat a rozšiřovat svoje schopnosti, znalosti, vědomosti a zkušenosti
  • bude podporu realizovat v rámci jednotlivých programů vyhlašovaných správní radou.

Svého účelu Nadace dosahuje jednak poskytováním nadačních příspěvků a jednak realizací vlastních činností směřujících naplnění účelu.

Nadační jmění Nadace tvoří peníze z promlčených pohledávek z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU a následně Parlament ČR. Nevyzvednuté prostředky se Česká spořitelna rozhodla věnovat české společnosti v podobě zřízení nadačního jmění. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění bude roční rozpočet nadace přibližně 20-30 milionů korun ročně.

Vizí Nadace je zajistit její fungování co nejdéle  - oslovovat vzdělané, úspěšné, ambiciózní nejen studenty, ale i všechny lidi, kteří mají zájem na zvyšování úrovně a kvality vzdělanosti v ČR.

Účelem Nadace je podpořit konkurenceschopnost České republiky prostřednictvím investic do vzdělání. Investice do vzdělání je i z pohledu finanční instituce tou nejlepší investicí!

Proč Nadace Depositum Bonum vznikla?

U zrodu Nadace Depositum Bonum stála otázka, jak české společnosti vrátit nevybrané peníze z anonymních vkladů uložených na účtech v České spořitelně tak, aby z toho veřejnost měla co největší prospěch. Výsledkem dlouhých debat s předními osobnostmi českého veřejného života je rozhodnutí zaměřit se na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím podpory vzdělávání.

Proč vzdělávání?

Úroveň vzdělanosti obyvatel se nezanedbatelným způsobem promítá do ekonomického růstu, a tím i do kvality života. Čím lépe vzdělaní budou občané České republiky, tím bude česká ekonomika více konkurenceschopná a tím se také budeme mít lépe. V mezinárodních výzkumech žáků pravidelně vítězí Finsko. Pokud by se úroveň vzdělanosti českých žáků dostala na úroveň jejich finských vrstevníků, přineslo by to české ekonomice v příštích 80 letech 26 841 miliard korun, což představuje sedminásobek ročního hrubého domácího produktu země. Tohle číslo vyplynulo z výzkumu mezinárodní organizace OECD [nové okno].

Co se děje v českém školství?

Místo toho, aby čeští žáci doháněli Finsko, jejich výsledky podle mnoha šetření stagnují nebo dokonce klesají. Mnohé české firmy si poslední dobou stěžují na nedostatek kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání, zejména v technických oborech. Ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi jsou výdaje na české školství podprůměrné. Detailnější analýzu některých problémů českého školství a návrhy na jejich možná řešení přinesla studie společnosti McKinsey & Company „Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení [nové okno].“

Co chystáme?

Nadace se rozhodla zacílit svou podporu na oblast přírodních a technických věd. Z pohledu konkurenceschopnosti a ekonomické prosperity země považujeme za zásadní působit v základním a středním školství. Ve spolupráci s experty ze školství i mimo něj právě teď připravujeme první program Nadace Depositum Bonum. V rámci pilotního programu se budeme snažit pomoci školám a učitelům zlepšit kvalitu výuky v technických a přírodovědných předmětech. Naší vizí je, aby hodiny matematiky, fyziky, biologie i chemie v dětech probouzely radost z objevování světa a chuť věnovat se těmto oborům i v budoucnu.

O původu peněz v nadaci aneb co to je AVK?

Anonymní vkladní knížky (AVK), neboli vkladní knížky na doručitele, oficiálně skončily k poslednímu prosinci 2012. Evropská unie jejich existenci zakázala s odůvodněním, že umožňují praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Anonymní vkladní knížky přestaly platit v roce 2002. Lidé si však své vklady mohli vybírat ještě celých deset let. Zákonná povinnost vyplácet peníze z těchto knížek bankám skončila spolu s koncem roku 2012. Všechny zbylé vklady se tak staly majetkem mnohaletého správce těchto prostředků – České spořitelny. Nicméně Česká spořitelna se dobrovolně rozhodla lhůtu pro vyplácení vkladů prodloužit až do konce roku 2015.  

Česká spořitelna si je dobře vědoma původu nově získaných finančních prostředků a ví, že tyto peníze jsou výsledkem poctivého střádání lidí, kteří je ukládali nezřídka po několik desítek let. Banka se proto rozhodla vrátit všechny zbylé prostředky zpět české společnosti prostřednictvím nové nadace.

Anonymní vkladní knížky byly u široké veřejnosti velmi oblíbené, postupem času však přestaly splňovat dnes nezbytné parametry finanční transparentnosti. Přestože zanikly, mohou se pyšnit důstojnou historií trvající téměř dvě století. Málokterý z finančních produktů se těší takhle dlouhodobé oblibě. Doufáme, že příběh Nadace Depositum Bonum bude alespoň stejně úspěšný a dlouhý jako příběh anonymních vkladních knížek.


Kontakt: 
info@nadacedb.cz [nové okno]

Web:
http://nadacedb.cz [nové okno]


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.4.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,830 - -0,07%
USD 24,610 - -0,50%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster