MOJE OBJEDNÁVKA

Košík je prázdný

Základní informace

Smíšený fond Osobní portfolio 4 je unikátní svou aktivní správou. Fond podle aktuálního tržního vývoje mění zastoupení konzervativních a dynamických aktiv (dluhopisů, akcií a alternativních investic) ve svém portfoliu. Rostou-li akciové trhy, fond akcie do svého portfolia nakoupí a podílí se na jejich růstu. Pokud dochází na akciových trzích k dlouhodobému poklesu, fond akcie ze svého portfolia vyprodává, aby minimalizoval případné ztráty. je určen investorům, kteří chtějí získat příležitost podílet se na vývoji akciových trhů při výrazném omezení vlivu jejich případného poklesu. Je to jedinečný produkt, který zmírňuje riziko ztráty investora díky možnosti úplně odprodat akciovou část z portfolia. Doporučená doba trvání investice do fondu Osobní portfolio 4 jsou čtyři roky a déle.

Výhody a charakteristiky produktu

  • Portfolio fondu je široce rozloženo do různých tříd aktiv a regionů, což významně snižuje tržní rizika
  • Fond optimalizuje výnos z vámi investovaných prostředků, protože pružně reaguje na aktuální tržní vývoj
  • Při pravidelném investování sleva z poplatku za obstarání koupě podílových listů
  • Okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle do týdne)
  • Výnosy z investice nepodléhají zdanění (platí pro fyzické osoby-nepodnikatele při trvání investice 6 měsíců a déle)