800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Ceník - Šeky

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

Nákup šeků

   
Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách)   1% min 100, max 3.000 + případné výlohy ostatních bank
Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.      zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.  zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti 80
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. - předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky 1%, min. 220, max. 1.500

Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.

   
Vydání tiskopisu šeku - 1ks 5
Vydání šekové knížky (obal) - 1ks    10
Upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky) - 1ks 500
Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.   150
Zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku   50

Tento ceník má informativní charakter a obsahuje pouze nezávazné informace o některých cenách služeb spojených s daným produktem. Tyto ceny mohou být složeny z více položek a pro stanovení konečné ceny služeb je rozhodující Ceník České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, určený pro daný klientský segment.

15.08.2014

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster