800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Ceník - @FAKTURA 24

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

Zřízení služby

   
Připojení k internetovému portálu  3.900 *)
Připojení do účetního systému individuálně
*) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV služby @FAKTURA  nebo formátu ISDOC

Výměna obchodních dokumentů

  1 - 1 000  1 001 - 5 000  5 001 - 20 000  20 001 - 50 000  50 001 a více 
Za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou nebo přijatou fakturu  6,29 5,99 5,69 5,49 5,19
  2 - 5  6 - 25  26 - 100  101 - 250  251 a více 
Podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů  zdarma 2 za transakci, max. 300 2 za transakci, max. 800 2 za transakci, max. 1.900 2 za transakci, max. 2.500 2 za transakci, max. 2.900
Poplatek se nevztahuje na uživatele připojené prostřednictvím internetového portálu

Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou

   
Zprostředkované službou @FAKTURA 24   0,84
Klientem zdarma

Archivace

   
Zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně 1.650

Všechny ceny služby @FAKTURA 24 jsou uváděny bez 21% DPH.
Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. 

Tento ceník má informativní charakter a obsahuje pouze nezávazné informace o některých cenách služeb spojených s daným produktem. Tyto ceny mohou být složeny z více položek a pro stanovení konečné ceny služeb je rozhodující Ceník České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, určený pro daný klientský segment.

17.03.2014

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster