800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění pravidelných výdajů

Komu je určen

Majitelům Osobního účtu České spořitelny, kteří splnili podmínky rámcové pojistné smlouvy č. ČSBU 1/2007.

Charakteristika a popis produktu

Pojištění pravidelných výdajů je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže řešit nepříjemné životní situace - zajistí vyplacení jednorázového plnění či měsíčních plateb v případě:

 • dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • ztráty zaměstnání
 • invalidity
 • úmrtí

 

Výhody

 • Jednoduchost a komfort

Stačí vyslovit souhlas s podmínkami pro vstup do pojištění. Klient nemusí absolvovat lékařskou prohlídku ani vyplňovat složité formuláře. Poplatek za pojištění je inkasován z klientova účtu.

 • Dvojí plnění v případě pracovní neschopnosti u OSVČ

I osoby samostatně výdělečně činné, si mohou sjednat Variantu pojištění B či B+. Pojišťovna v tomto případě nebude plnit riziko ztráty zaměstnání (OSVČ nemůže ztratit zaměstnání), ale v případě pracovní neschopnosti bude klientovi poskytnuto dvojnásobné pojistné plnění v případě pracovní neschopnosti.

Podmínky založení

Varianta pojištění A, A+ poskytuje krytí následujících rizik:

 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • invalidita
 • úmrtí  

Stačí, když klient prohlásí, že:

 • je mladší 60 let
 • je dle svého vědomí zdráv
 • není poživatelem invalidního důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • není v pracovní neschopnosti

Varianta pojištění B, B+ poskytuje krytí následujících rizik:

 • ztráta zaměstnání
 • dlouhodobá pracovní neschopnost
 • invalidita
 • úmrtí

Stačí, když klient prohlásí, že:

 • splňuje podmínky pro Variantu pojištění A, A+
 • je zaměstnán(a) v pracovním poměru sjednaném na dobu neurčitou a byl(a) zaměstnán(a) v pracovním poměru nepřetržitě též v předcházejících 12 měsících a není ve zkušební době
 • v posledních třech kalendářních měsících před sjednáním pojištění nedal ani mu nebyla dána výpověď z pracovního poměru
 • nezrušil se zaměstnavatelem okamžitě pracovní poměr ani mu nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele
 • neobdržel od zaměstnavatele ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou

 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster