800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Investiční úvěr pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Komu je určen

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Charakteristika a popis produktu

Využívá se k financování investičních potřeb klienta. Předmětem úvěrování jsou zejména opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů. Jedná se o účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Investiční úvěr lze poskytnout až do výše 100 % celkových projektových nákladů.

Základní typy zajištění úvěru:

 • blankosměnka bez avalu vystavená klientem
 • ručitelské závazky nájemníků či vlastníků jednotek
 • bankovní záruka
 • zástavním právem v 1. pořadí k úvěrované nebo jiné nemovitosti na území České republiky
 • zástavním právem k pohledávkám z pojistného plnění z pojištěné zastavené nemovitosti
 • zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu vedeného u České spořitelny

Volba zajištění závisí na podmínkách konkrétního obchodu.

Výhody

 • překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů na investice
 • přizpůsobení splatnosti potřebám klienta – splatnost úvěru až 25 let 
 • individuální čerpání úvěru, jednorázové nebo postupné
 • volba způsobu splácení i typu úrokové sazby
 • možnost mimořádných splátek v průběhu splácení úvěru
 • možnost získání státní finanční podpory

Podmínky založení

 • schválení úvěru
 • vedení běžného účtu u České spořitelny

Základní operace s produktem

 • žádost o úvěr
 • čerpání úvěru - jednorázové nebo postupné
 • splácení úvěru - podle dohodnutého splátkového kalendáře

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster