800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Životní pojištění pro zaměstnance firem (společností)

Charakteristika a popis produktu

Pojišťovna České spořitelny připravila v rámci zaměstnaneckých programů speciální nabídku pro firmy a organizace, které se rozhodly přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění.  Nabídka je založena na kvalitních pojistných produktech s širokým pojistným krytím, které zabezpečuje komplexní ochranu zaměstnanců při neočekávaných událostech. Příspěvky na pojištění představují pro zaměstnavatele účinný prostředek pro zvyšování loajality a pracovní motivace v rámci jeho personální politiky, a zároveň umožňují zaměstnavateli výrazně uspořit na mzdových nákladech. Současně poskytují zaměstnanci i zaměstnavateli možnost úspor na sociálním a zdravotním pojištění a daňových odpočtů v rozsahu určeném platnou legislativou.

Výhody

Daňová optimalizace

Jestliže firma poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na soukromé životní pojištění, může uplatnit daňové úlevy. Poskytované daňové úlevy jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele zvyšují oblibu životního pojištění. Pro obě strany jsou příspěvky  na životní pojištění výhodné.

Pro zaměstnavatele

V případě sjednání životního pojištění obsahující kapitálovou či investiční složku:

  • si firma může snížit daňový základ o příspěvek na životní pojištění až o 8 tis. Kč / ročně za každého zaměstnance
  • firma  neplatí sociální ani zdravotní pojištění z pojistného placeného za zaměstnance

Daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele je příspěvek na soukromé životní pojištění do výše 8 tis. Kč ročně. Současně je tato částka čistým příjmem zaměstnance, neboť se z ní neodvádí daň ani sociální a zdravotní pojištění. Na sociálním a zdravotním pojištění, které činí 35 % v případě hrubé mzdy, zaměstnavatel výrazně ušetří.

Pro zaměstnance

V případě sjednání životního pojištění obsahující kapitálovou či investiční složku:

  • je příspěvek zaměstnavatele až do výše 12 tis. Kč / ročně  osvobozen od daně z příjmu fyzických osob
  • je příspěvek osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění

Zaměstnanecké pojistné programy jsou realizovány na základě rozhodnutí zaměstnavatele o pravidelných příspěvcích na jednotlivé pojistné smlouvy zaměstnanců. Tyto příspěvky může zaměstnavatel efektivně zasílat prostřednictvím hromadné platby za všechny zaměstnance.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster