800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Zajímavá možnost zhodnocení finančních prostředků pro konzervativní investory!

Dluhopis EGB 0,25%/2015 II. je určen především těm, kteří hledají bezpečný způsob zhodnocení prostředků se zajímavým výnosem ve střednědobém horizontu – tři a čtvrt roku. Dluhopis vydaný Erste Group Bank AG je zajímavou alternativou k oblíbeným Hypotečním zástavním listům České spořitelny.

Výhody

 • nízký kupon umožňuje nákup za tržní cenu výrazně nižší než je jmenovitá hodnota dluhopisu,
 • okamžitá likvidita bez poplatků – dluhopis lze odprodat kdykoliv i před datem splatnosti za jeho tržní cenu dle kurzovního lístku České spořitelny; pak je výnos tvořen rozdílem mezi cenou nákupu a cenou prodeje a dosud vyplacenými kupony,
 • výplata jmenovité hodnoty k datu splatnosti dluhopisu,
 • cena při splatnosti: 100%,
 • poplatek při nákupu je pouze 100 Kč bez ohledu na velikost investice.

Podmínky založení

 • minimální nakupované množství: 1 kus
 • poplatek za podání pokynu k nákupu nebo k prodeji činí 100 Kč bez ohledu na výši investice
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu dle aktuálního kurzovního lístku  

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo poskytuje informace

 

Úroky

Výpočet výnosu

Dluhopis EGB 0,25%/2015 II. s nízkým kuponem je úročen pevnou úrokovou sazbou, která umožňuje jeho nákup za cenu výrazně nižší, než je jeho jmenovitá hodnota. Celkový výnos při držení dluhopisu do splatnosti je pak součtem úrokového výnosu a výnosu z rozdílu mezi cenou nákupu a jmenovitou hodnotou.

Graf vzniku pohyblivé části výnosu naleznete v přiloženém letáku.

Kompletní informaci o dluhopisu, jeho aktuální ceně a výnosu do splatnosti naleznete na investičním portálu České spořitelny www.investicnicentrum.cz [nové okno].  

Ostatní informace

Důležité informace:

 • název emise: EGB 0,25%/2015 II.
 • emitent: Erste Group Bank AG
 • datum emise: 20.4.2012
 • datum splatnosti: 20.7.2015
 • kupon: 0,25 % p.a.
 • výplata kuponu: roční, první kupon bude vyplacen v červenci 2013
 • nominál: 25 000 Kč
 • minimální objem: 1 ks
 • prodejní cena ke dni emise: 93,68 %
 • výnos do splatnosti ke dni emise: 2,30 % p.a., následně dle kurzovního lístku České spořitelny
 • ISIN: AT000B006978
 • likvidita: denní dle kurzovního lístku České spořitelny
 • cena při splatnosti: 100 %
 • poplatek: 100 Kč za pokyn
 • počátek prodeje: 20.4.2012

Důležité upozornění:

Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do dluhopisu EGB 0,25%/2015 II. Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378), nebo je získáte na investičním portále www.investicnicentrum.cz [nové okno]. Upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu.  

Tento materiál vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, ve spolupráci s Erste Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost, byl vypracován výhradně jako Obecná informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení České spořitelny a Erste Group Bank AG, pobídku k nákupu či prodeji, účasti na uvedeném produktu (dále jen „Finanční nástroj“) či obchodní strategii, která tento zahrnuje. Úplná informace o Finančním nástroji je uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem a všemi s nimi spojenými dodatky. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 19.4.2012.

Základní Prospekt byl vystavený a schválený komisí Commission de Surveillance du Sectueur Financier (CSSF) v souladu se směrnicí 2003/71/EC Evropského Parlamentu a Rady, Regulační komise (EC) číslo 809/2004. Základní Prospekt oznámila CSSF rakouskému regulátorovi finančních trhů v souladu se sekcí 8b rakouského Zákona o kapitálových trzích a příslušným autoritám v zemích, kde bude produkt předmětem veřejné nabídky. Konečné podmínky jsou uložené v CSSF. Úplná informace o finančním nástroji (základní Prospekt, konečné podmínky, dodatky, pokud nějaké jsou, informace pro investory v souladu se směrnicí MiFID) je možné získat na požádání bez poplatku v registrované kanceláři emitenta na adrese Graben 21, 1010 Vídeň v pravidelných úředních hodinách. Elektronická verze prospektu a jeho dodatků je zveřejněna na internetové stránce Erste Group Bank AG www.erstegroup.com.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster