800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Smyslem investování je snaha o dosažení vyššího zhodnocení, než jaké můžeme dosáhnout na depozitních produktech. A to při minimalizaci případných tržních rizik, které s sebou přinášejí investice do instrumentu s vyšším potenciálem zhodnocení.

Zajímavým řešením je tříletý Prémiový dluhopis Euroclixx, který vám přináší možnost podílet se na vývoji vyspělých evropských akciových trhu bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice. Prémiový výnos dluhopisu je vázán na vývoj evropského akciového indexu EURO STOXX 50 zahrnujícího akcie 50 předních renomovaných společností z 12 zemí eurozóny. Index pokrývá široké spektrum sektoru (farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, automobilový průmysl, telekomunikace, média, stavebnictví, chemický průmysl, maloobchod, energetika, elektronika, potravinářství atd.) reprezentovaných např. společnostmi Volkswagen, Bayer, Philips, Unilever, Telefónica, Deutsche Bank, Danone, BMW, E.ON, Deutsche Telecom, L'Oreal, RWE, Sanofi-Aventis, Siemens, Anheuser-Busch InBev, Nokia atd.

Výhody

 • Atraktivní kombinace fixního kuponu v současných turbulentních dobách a prémiového výnosu závislého na vývoji evropských akciových trhu po jejich očekávaném zklidnění
 • Návratnost minimálně 103 % investované částky ke dni splatnosti dluhopisu díky fixnímu prémiovému výnosu 3 % v prvním roce jeho trvání!
 • Zajímavý potenciál výnosu závislý na vývoji akcií renomovaných evropských společností ve druhém a třetím roce života dluhopisu!
Atraktivní konstrukce Prémiového dluhopisu Euroclixx přináší 3% fixní prémii v prvním roce a v následných dvou letech je výše prémie závislá na meziměsíčních změnách podkladového indexu EURO STOXX 50. V současných turbulentních dobách tak dluhopis nabízí fixní výnos v prvním roce jeho trvání a sází na následnou stabilizaci a zklidnění situace na evropských akciových trzích, kdy je výše prémie navázána na jejich vývoj.

Podmínky založení

 • podpis smlouvy o převodu podílu sběrného dluhopisu a dohody o výplatě výnosů
 • Česká spořitelna prodává dluhopisy v minimálním počtu 1 kus

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo poskytuje informace

Ceny

 • 100 Kč za podání pokynu bez ohledu na objem
 • Česká spořitelna nakupuje Prémiové dluhopisy zpět za aktuální cenu
 • pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cena na kurzovním lístku může být vyšší nebo nižší, než cena, za kterou dluhopis koupil

Úroky

Výpočet prémie:

1. rok - 3 %
2. rok - 8 % + nejhorší meziměsíční výkonnost indexu během 2. roku, kupon však nemůže být záporný
3. rok - 8 % + nejhorší meziměsíční výkonnost indexu během 3. roku, kupon však nemůže být záporný

Ke dni splatnosti tak klient obdrží součet tří prémií, minimálně však 103 % investované částky.

Příklady výpočtu prémie naleznete v přiloženém letáku.

Ostatní informace

 • emitent: Erste Group Bank AG
 • podoba dluhopisu: sběrný dluhopis
 • jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25 000 Kč
 • minimální investice: 1 ks
 • měna: česká koruna (CZK)
 • datum splatnosti: 16.3.2015
 • data pozorování: každý 1. pracovní den v měsíci od března 2013 do března 2015
 • poplatek: 100 Kč za pokyn bez ohledu na výši investice

Dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko. Lze ho kdykoliv odprodat i před datem splatnosti za cenu uvedenou v kurzovním lístku České spořitelny.

Důležité upozornění:

Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do Prémiového dluhopisu Euroclixx Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Držitel Prémiového dluhopisu Euroclixx nese kreditní riziko emitenta.

Názory, prognózy a odhady v materiálu prezentované odrážejí nejlepší znalosti analytiku České spořitelny a Erste Group Bank AG ke dni vydání publikace a mohou se změnit bez udání důvodu. Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, ve spolupráci s Erste Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost, byl vypracován výhradně jako Obecná informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení České spořitelny a Erste Group Bank AG, pobídku k nákupu či prodeji, účasti na uvedeném produktu (dále jen „Finanční nástroj“) či obchodní strategii, která tento zahrnuje. Úplná informace o Finančním nástroji je uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem a všemi s nimi spojenými dodatky. Dojde-li k transakci, podmínky transakce budou uvedeny v Prospektu, který tím nahradí tento dokument. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 29. 2. 2012. Základní Prospekt byl vystavený a schválený komisí Commission de Surveillance du Sectueur Financier (CSSF) v souladu se směrnicí 2003/71/EC Evropského Parlamentu a Rady, Regulační komise (EC) číslo 809/2004. Základní Prospekt oznámila CSSF rakouskému regulátorovi finančních trhu v souladu se sekcí 8b rakouského Zákona o kapitálových trzích a příslušným autoritám v zemích, kde bude produkt předmětem veřejné nabídky. Konečné podmínky jsou uložené v CSSF. Úplná informace o finančním nástroji (základní Prospekt, konečné podmínky, dodatky, pokud nějaké jsou, informace pro investory v souladu se směrnicí MiFID) je možné získat na požádání bez poplatku v registrované kanceláři emitenta na adrese Graben 21, 1010 Vídeň v pravidelných úředních hodinách. Elektronická verze prospektu je zveřejněna na internetové stránce Erste Group Bank AG www.erstegroup.com.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster