800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Podílejte se na vývoji globálních akciových trhů se zajištěním min. 100% návratnosti jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti!

 • výnos 5 % p. a. i při poklesu akcií až o jednu třetinu!
 • denní uzamykání dosaženého výnosu!
 • možný výnos až 40 % za čtyři roky!
 • výnos odvozen od koše vysoce kvalitních akcií renomovaných společností!

Smyslem investování je snaha o dosažení vyššího zhodnocení, než jaké můžeme dosáhnout na depozitních produktech. A to při minimalizaci případných tržních rizik, které s sebou přinášejí investice do instrumentů s vyšším potenciálem zhodnocení.

Optimálním řešením je Akciový prémiový dluhopis IV., který vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice.

Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu IV. je koš 21 akcií renomovaných společností z hlavních světových trhu. Tyto akcie vybrali analytici České spořitelny na základě modelu zohledňujícího řadu parametrů. Jedná se o akcie s vysokou tržní kapitalizací. Důraz je kladen na stabilnější cenu ve srovnání s průměrem trhu – preferovány jsou akcie s nízkou volatilitou a nízkou dividendou. Akciové tituly jsou diverzifikovány jak regionálně, tak sektorově. Koš akcií zahrnuje tituly z vyspělých akciových trhu v USA, Evropě a Japonsku. S ohledem na očekávaný nižší růstový potenciál Evropy v nejbližších letech obsahuje méně titulu z Evropy a více z USA. Koš pokrývá atraktivní odvětví, jakými jsou energetika, spotřební zboží, těžba surovin, distribuce plynu, technologie, průmysl, telekomunikace či média, ale zahrnuje také akcie společností produkující luxusní zboží.

Výhody

Vlastnosti Akciového prémiového dluhopisu IV
 • přináší výnos 5 % p. a. i při poklesu akcí až o jednu třetinu
 • zajišťuje minimálně 100% návratnost jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti
 • dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko
 • denně uzamyká dosažený prémiový výnos
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny
 • denní výnos v přepočtu na roční hodnotu může být dle vývoje ceny akcií 10 %, 5 % nebo 0 % p. a.

Podmínky založení

 • podpis smlouvy o převodu podílu sběrného dluhopisu a dohody o výplatě výnosů
 • Česká spořitelna prodává dluhopisy v minimálním počtu 1 kus

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo poskytuje informace

Ceny

 • 100 Kč za podání pokynu bez ohledu na objem
 • Česká spořitelna nakupuje Prémiové dluhopisy zpět za aktuální cenu
 • pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cena na kurzovním lístku může být vyšší nebo nižší, než cena, za kterou dluhopis koupil

Úroky

Jak se počítá Prémiový výnos?

Prémiový výnos Akciového prémiového dluhopisu závisí na vývoji cen 21 vysoce kvalitních akcií velkých renomovaných společností obchodovaných v Evropě, Americe a Asii. Prémiový výnos se stanovuje každý den. Pro stanovení prémiového výnosu je rozhodující hodnota každé akcie ze dne 30.11.2011. S touto počáteční hodnotou se každý kalendářní den v průběhu trvání Akciového prémiového dluhopisu porovnává vývoj ceny akcií a dle předem stanovených pásem je určován denní výnos 10 %, 5 % nebo 0 % přepočítáno na roční hodnotu (p. a.). Výnosy se postupně sčítají. Již dosažený absolutní výnos z dluhopisu nemůže poklesnout a bude k datu splatnosti vyplacen spolu s jistinou.

Ostatní informace

Důležité informace

 • emitent: Erste Group Bank AG
 • podoba dluhopisu: sběrný dluhopis
 • ISIN: AT000B006408
 • jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25 tis. Kč
 • minimální investice: 1 ks
 • měna: česká koruna (CZK)
 • datum emise: 24.10.2011
 • zahájení prodeje 24.10.2011
 • datum splatnosti: 23.10.2015
 • datum pro stanovení počáteční hodnoty akcií: 30.11.2011
 • denní výnosy se počítají v období: 1.12.2011 až 9.10.2015
 • poplatek: 100 Kč za pokyn bez ohledu na výši investice

Důležité upozornění:

Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do Akciového prémiového dluhopisu IV. Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Názory, prognózy a odhady v materiálu prezentované odrážejí nejlepší znalosti analytiku České spořitelny ke dni vydání publikace a mohou se změnit bez udání důvodu. Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, ve spolupráci s Erste Group Bank AG a má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost, byl vypracován výhradně jako Obecná informace a nepředstavuje žádné investiční doporučení České spořitelny a Erste Group Bank AG, pobídku k nákupu či prodeji, účasti na uvedeném produktu (dále jen „Finanční nástroj“) či obchodní strategii, která tento zahrnuje. Úplná informace o Finančním nástroji je uvedena v Konečných podmínkách v kombinaci s Prospektem a všemi s nimi spojenými dodatky. Dojde-li k transakci, podmínky transakce budou uvedeny v Prospektu, který tím nahradí tento dokument. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 19.10.2011.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster