800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • občané ČR

Charakteristika a popis produktu

 • vhodné pro jednorázové investování s pevným datem splatnosti
 • emitent MF ČR (Ministerstvo financí České republiky)
 • investiční horizont: krátkodobý (1 rok) a dlouhodobý (5 let)

 • Spořicí státní dluhopis diskontovaný (1 rok)
  Úrokový výnos dluhopisu je tvořen rozdílem mezi jeho nominální hodnotou a jeho cenou. Cena dluhopisu je nižší než částka, která bude klientovi vyplacena při splatnosti dluhopisu, tj. nominální hodnota dluhopisu.

 • Spořicí státní dluhopis kuponový (5 let)
  Úrokový výnos dluhopisu bude jednou ročně ke stanovenému datu vyplácen na peněžní účet klienta. Úrokový výnos až do data splatnosti každý rok narůstá.

 • Spořicí státní dluhopis reinvestiční (5 let)
  Úrokový výnos dluhopisu nebude pravidelně vyplácen, nýbrž bude jednou ročně ke stanovenému datu automaticky reinvestován formou připsání dalších spořicích státních dluhopisů na majetkový účet klienta. Počet kusů spořicích státních dluhopisů se tedy každoročně zvyšuje. Reinvestované úrokové výnosy budou vyplaceny ke dni splatnosti dluhopisu.

Výhody

Výhody pro klienta:

 • výnos investice je předem znám
 • výnos garantuje MF jako nejkvalitnější dlužník v CZK
 • možnost předčasného splacení


Výhody produktu:

 • zaručená výplata jmenovité hodnoty dluhopisu ke dni splatnosti.  (V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu)
 • dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko
 • díky pevnému datu splatnosti lze plánovat další investice
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu a v termínech stanovených MF České republiky [nové okno]

Podmínky založení

 • minimální investice je 1 tis. Kč, dále bez omezení (jmenovitá hodnota jednoho kusu je 1 Kč)

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Smluvní a jiné dokumenty k produktu

Charakter poplatku a úrokové sazby

 • Česká spořitelna zprostředkovává nákup a prodej dluhopisů bezplatně. Ostatní operace (převod, přechod jsou zpoplatněny dle ceníku MF [nové okno])
 • Při prodeji před datem splatnosti, odpovídající aktuální cenu stanovuje MF, přičemž cena může být vyšší nebo nižší, než cena, za kterou byl dluhopis zakoupen

Výčet služeb poskytovaných zdarma:

 • zřízení a zrušení majetkového účtu
 • vedení majetkového účtu
 • změna údajů o majiteli účtu
 • připsání spořících státních dluhopisů na majetkový účet
 • výplata úrokového výnosu a reinvestice úrokového výnosu
 • předčasné a řádné splacení
 • výpis z majetkového účtu
 • k datu emise
 • při reinvestici úrokového výnosu
 • při předčasném splacení
 • při řádném splacení spořícího dluhopisu

Zpoplatněné služby:

 • mimořádný výpis z majetkového účtu na žádost majitele (za 1 účet)
 • přechod spořicích dluhopisů (dědictví)
 • převod spořicích dluhopisů

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo poskytuje informace

Ostatní informace


Důležité informace:


Navazující produkty a služby

Typy spořicích státních dluhopisů: http://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/nabizene-typy-dluhopisu.html [nové okno]

Daně

 • úrokový výnos podléhá podle platné právní normy srážkové dani 15 %
 • kapitálový výnos z prodeje cenných papírů je pro fyzické osoby (české daňové rezidenty) při držení delší než 6 měsíců od daně osvobozen

Podmínky zrušení

 • MF nakupuje dluhopisy zpět v předem stanovených termínech za aktuální cenu podle platného kurzovního lístku
 • pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cena na kurzovním lístku může být vyšší nebo nižší, než cena za kterou dluhopis koupil
 • prodejem před datem splatnosti přijímá investor riziko, že jeho skutečný výnos z investice bude v důsledku změny tržních podmínek jiný, než výnos do splatnosti propočtený k datu prodeje
 • prodej před splatností nepodléhá žádným poplatkům


Ostatní informace

Spořící státní dluhopisy jsou v prodeji od 3.10. 2011 do 1.11.2011.  


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster