800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Podílejte se na vývoji globálních akciových trhů se zajištěním min. 100% návratnosti jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti!

 • možný výnos až 40 % za čtyři roky!
 • denní uzamykání dosaženého výnosu!
 • výnos 5 % p. a. i při poklesu akcií až o jednu třetinu!
 • výnos odvozen od koše vysoce kvalitních akcií renomovaných společností!

Smyslem investování je snaha o dosažení vyššího zhodnocení, než jaké můžeme dosáhnout na depozitních produktech. A to při minimalizaci případných tržních rizik, které s sebou přinášejí investice do instrumentů s vyšším potenciálem zhodnocení.

Optimálním řešením je Akciový prémiový dluhopis III, který vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice.

Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu III je koš 21 akcií renomovaných společností. Tyto akcie vybrali analytici České spořitelny na základě dat agentury Bloomberg s důrazem na klíčové poměrové ukazatele daných společností a konsensus doporučení agenturou oslovených analytiků. Koš akcií teritoriálně zahrnuje všechny vyspělé akciové trhy USA, západní Evropy a Japonska. Vybrané akcie široce pokrývají atraktivní ekonomické sektory, jakými jsou, elektronika, strojírenství, počítačové technologie, chemický či automobilový průmysl, ale zahrnují také akcie společností působících v necyklických spotřebních odvětvích, kterými jsou např. farmacie či potravinářství. Všechny tituly patří mezi hlavní renomované zástupce indexů daných zemí.

Výhody

Vlastnosti Akciového prémiového dluhopisu III
 • může klientům vyplatit až 140 % jeho jmenovité hodnoty
 • zajišťuje minimálně 100% návratnost jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti
 • dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko
 • denně uzamyká dosažený prémiový výnos
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny
 • denní výnos v přepočtu na roční hodnotu může být dle vývoje ceny akcií 10 %, 5 % nebo 0 % p. a.

Podmínky založení

 • podpis smlouvy o převodu podílu sběrného dluhopisu a dohody o výplatě výnosů
 • Česká spořitelna prodává dluhopisy v minimálním počtu 1 kus

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej

Kdo poskytuje informace

Ceny

 • 100 Kč za podání pokynu bez ohledu na objem
 • Česká spořitelna nakupuje Prémiové dluhopisy zpět za aktuální cenu
 • pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cena na kurzovním lístku může být vyšší nebo nižší, než cena, za kterou dluhopis koupil

Úroky

Jak se počítá Prémiový výnos?

Prémiový výnos Akciového prémiového dluhopisu závisí na vývoji cen 21 vysoce kvalitních akcií velkých renomovaných společností obchodovaných v Evropě, Americe a Asii. Prémiový výnos se stanovuje každý den. Pro stanovení prémiového výnosu je rozhodující hodnota každé akcie ze dne 20. 9. 2011. S touto počáteční hodnotou se každý kalendářní den v průběhu trvání Akciového prémiového dluhopisu porovnává vývoj ceny akcií a dle předem stanovených pásem je určován denní výnos 10 %, 5 % nebo 0 % přepočítáno na roční hodnotu (p.a.). Výnosy se postupně sčítají. Již dosažený absolutní výnos z dluhopisu nemůže poklesnout a bude k datu splatnosti vyplacen spolu s jistinou.

Ostatní informace

Důležité informace:

 • emitent: Erste Group Bank AG
 • podoba dluhopisu: sběrný dluhopis
 • ISIN: AT000B006184
 • jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 25 000 Kč
 • minimální investice: 1 ks
 • měna: česká koruna (CZK)
 • datum emise: 17. 8. 2011
 • zahájení prodeje 18. 8. 2011
 • datum splatnosti: 17. 8. 2015
 • datum pro stanovení počáteční hodnoty akcií: 20. 9. 2011
 • denní výnosy se počítají v období: 21. 9. 2011 až 3. 8. 2015
 • poplatek: 100 Kč za pokyn bez ohledu na výši investice

Důležité upozornění:

Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do Akciového prémiového dluhopisu III Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplat-né lince 800 INVEST (800 468 378). Upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod  jmenovitou hodnotu dluhopisu. Emisní dodatek obsahující doplněk dluhopisového programu naleznete stejně jako Základní prospekt na stránkách www.premiovedluhopisy.cz. Základní prospekt a doplněk dluhopisového programu byl v souladu s právními předpisy schválen Českou národní bankou.

Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna neručí za správnost a úplnost uvedených informací. Názory, prognózy a odhady v materiálu prezentované odrážejí nejlepší znalosti analytiků České spořitelny ke dni vydání publikace a mohou se změnit bez udání důvodu.Tento reklamní leták vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Retail Distribution, a má za cíl upozornit na služby a produkty v něm uvedené. Leták má časově omezenou platnost a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Leták byl poprvé uvolněn k rozšiřování 15. 8. 2011.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster