800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Evropská investiční banka - Přímá investiční podpora

Komu je určen

Městům, obcím a jimi zřízeným organizacím za účelem podpory projektů dle podmínek Evropské investiční banky (EIB).

 • místo realizace projektu se nachází v regionu NUTS2 Severozápad, Jihozápad, Severovýchod, Jihovýchod 

 

Charakteristika a popis produktu

Přímá investiční podpora je jedním z nástrojů podpory rozvoje místní infrastruktury a malých a středních měst a obcí prostřednictvím nevratného finančního příspěvku na projekt, který je financovaný zprostředkující bankou a byl zařazen mezi projekty podporované z Globálního úvěru. Výše podpory je 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Projekt musí být v charakteru poskytování veřejné služby.

Základní požadavky na projekt:

 • náklady projektu jsou v rozmezí od 40 tis. do 5 mil. EUR
 • délka financování je min. 4 roky
 • projekt je připraven k realizaci nebo byl dokončen před méně než 6 měsíci
 • realizace projektu do 3 let

Projekty v oblasti:

 • ochrana a revitalizace životního prostředí
 • doprava a komunikace
 • sport, kultura a turistika
 • vývoj a výzkum
 • investice ve vzdělávání
 • obnova městských budov a jiných veřejných zařízení

Další podmínky:

 • informační povinnost příjemce Přímé investiční podpory

Zahrnutí projektu do financování posuzuje EIB individuálně na základě žádosti o přidělení zdrojů.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster