800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Podílejte se na vývoji globálních akciových trhů se zajištěním min. 100% návratnosti investice!

 • možný výnos až 32 % za čtyři roky!
 • zajištěna minimálně 100% návratnost jmenovité hodnoty dluhopisu!
 • výnos odvozen od koše vysoce kvalitních akcií renomovaných společností!
 • denní uzamykání dosaženého výnosu!

Smyslem investování je snaha o dosažení vyššího zhodnocení, než jaké můžeme dosáhnout na depozitních produktech. A to při minimalizaci případných tržních rizik, které s sebou přinášejí investice do instrumentů s vyšším potenciálem zhodnocení.

Optimálním řešením je Akciový prémiový dluhopis ČS/2014, který vám přináší možnost podílet se na vývoji globálních akciových trhů bez rizika ztráty jmenovité hodnoty vaší investice.

Podkladovým aktivem Akciového prémiového dluhopisu ČS/2014 je koš 21 vysoce kvalitních „blue chips“ akcií renomovaných společností. Koš akcií teritoriálně pokrývá všechny vyspělé akciové trhy USA, západní Evropy a Japonska, a je doplněn o dva giganty čínského akciového trhu. Vybrané akcie široce pokrývají atraktivní ekonomické sektory, jakými jsou energetika, telekomunikace, finančnictví či automobilový průmysl, ale zahrnují také akcie společností působících v necyklických spotřebních odvětvích, kterými jsou např. farmacie či potravinářství.

Výhody

Vlastnosti Akciového prémiového dluhopisu ČS/2014:
 • může klientům vyplatit až 132 % jeho jmenovité hodnoty
 • zajišťuje minimálně 100% návratnost jmenovité hodnoty dluhopisu při splatnosti
 • dluhopis je emitován v českých korunách, investor tak nenese měnové riziko
 • denně uzamyká dosažený prémiový výnos
 • dluhopis lze odprodat i před datem splatnosti za cenu v kurzovním lístku České spořitelny
 • denní výnos v přepočtu na roční hodnotu může být dle vývoje ceny akcií 8 %, 4 % nebo 0 % p.a.

Podmínky založení

 • podpis smlouvy o převodu podílu sběrného dluhopisu a dohody o výplatě výnosů
 • Česká spořitelna prodává dluhopisy v minimálním počtu 3 kusů

Soukromá klientela:

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě

Základní operace s produktem

 • nákup
 • prodej
 

Kdo poskytuje informace

Ceny

 • 100 Kč za podání pokynu bez ohledu na objem
 • Česká spořitelna nakupuje Prémiové dluhopisy zpět za aktuální cenu
 • pokud klient prodává před datem splatnosti, odpovídající aktuální cena na kurzovním lístku může být vyšší nebo nižší, než cena, za kterou dluhopis koupil

Úroky

Jak se počítá Prémiový výnos?

Prémiový výnos Akciového prémiového dluhopisu závisí na vývoji cen 21 vysoce kvalitních akcií velkých renomovaných společností obchodovaných v Evropě, Americe a Asii. Prémiový výnos se stanovuje každý den. Pro stanovení prémiového výnosu je rozhodující hodnota každé akcie ze dne 5.11.2010. S touto počáteční hodnotou se každý kalendářní den v průběhu trvání Akciového prémiového dluhopisu porovnává vývoj ceny akcií a dle předem stanovených pásem je určován denní výnos 8 %, 4 % nebo 0 % přepočítáno na roční hodnotu (p.a.). Výnosy se postupně sčítají. Již dosažený absolutní výnos z dluhopisu nemůže poklesnout a bude k datu splatnosti vyplacen spolu s jistinou.

Ostatní informace

Důležité informace:

 • Emitent: Česká spořitelna, a.s.
 • Podoba dluhopisu: sběrný dluhopis.
 • ISIN: CZ0003702474.
 • Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 10 000 Kč.
 • Minimální investice: 3 ks.
 • Měna: česká koruna (CZK).
 • Datum emise: 22.10. 2010.
 • Zahájení prodeje 25.10. 2010.
 • Datum splatnosti: 14.11. 2014.
 • Datum pro stanovení počáteční hodnoty akcií: 5.11. 2010.
 • Denní výnosy se počítají v období: 8.11.2010 až 28.10.2014.
 • Poplatek: 100 Kč za pokyn bez ohledu na výši investice.


Důležité upozornění:

Podrobnější informace o výhodách a rizicích investice do Akciového prémiového dluhopisu ČS/2014 Vám rádi poskytneme v pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné lince 800 INVEST (800 468 378). Upozorňujeme, že minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. V období před splatností může cena dluhopisu v závislosti na vývoji úrokové míry a vývoji podkladových aktiv kolísat nad i pod jmenovitou hodnotu dluhopisu. Emisní dodatek obsahující doplněk dluhopisového programu naleznete stejně jako Základní prospekt na stránkách www.premiovedluhopisy.cz. Základní prospekt a doplněk dluhopisového programu byl v souladu s právními předpisy schválen Českou národní bankou.

Tuto informaci vytvořila Česká spořitelna, úsek FT Detail Distribution, a má za cíl upozornit na služby a produkty. Informace má časově omezenou platnost a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků. Informace byla poprvé uvolněna k rozšiřování dne 19.10. 2010.


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster