800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Komplexní pojištění pro klienty ČS – penzijní společnosti

Komu je určen

 • fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice

Charakteristika a popis produktu

Penze PLUS je nabídka komplexního zabezpečení na stáří, jejímž prostřednictvím lze zajistit atraktivní doplňkové příjmy ke státní penzi a zabezpečit se i v průběhu spoření. Penze Plus obsahuje několik produktů, které se vzájemně doplňují:

Penzijní připojištění se státním příspěvkem
Základ nabídky tvoří penzijní připojištění. Jedná se o výhodné dlouhodobé spoření, které významným způsobem podporuje stát (státní příspěvky, daňové výhody). Na penzijní připojištění může klientovi přispívat zaměstnavatel. Výhody penzijního připojištění je možno využívat po celou dobu spoření, tedy i po splnění podmínek pro výplatu finančních prostředků.

Pravidelné investování, např. fond PLUS
Otevřený podílový fond PLUS je založen na principu kolektivního investování. Primárně je určen jako doplněk k penzijnímu připojištění pro zajištění dalšího doplňkového zdroje příjmu ve stáří. Fond PLUS umožňuje postupné a dlouhodobé ukládání finančních prostředků, které přináší atraktivní zhodnocení a umožňuje likviditu naspořených finančních prostředků bez sankcí.

 • Komplexní pojištění pro účastníky penzijního připojištění - Komplexní pojištění obsahuje pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, pojištění smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, denního odškodného a úrazové hospitalizace v různých kombinacích podle zvolené varianty pojištění.

Výhody

Penzijní připojištění

 • státní příspěvek - dle výše příspěvku až 1800 Kč ročně (tj. max. 150 Kč měsíčně při příspěvku 500 Kč měsíčně)

Výše příspěvku účastníka v Kč *)

Výše státního příspěvku v Kč

100 Kč až 199 Kč

50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč

200 Kč až 299 Kč

90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč

300 Kč až 399 Kč

120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč

400 Kč až 499 Kč

140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč

500 Kč a více

150 Kč

*) státní příspěvek se poskytuje pouze na příspěvek, který platí na penzijní připojištění účastník nebo jiná osoba s výjimkou zaměstnavatele

 • možnost uplatnění daňového zvýhodnění až 12 tis. Kč ročně
Měsíční příspěvek účastníka

Roční souhrn příspěvků účastníka

Snížení daňového základu

Úspora na dani z příjmu *)

500 Kč

6 tis. Kč

0 Kč

0 Kč

1 tis. Kč

12 tis. Kč

6 tis. Kč

900 Kč

1500 Kč

18 tis. Kč

12 tis. Kč

1800 Kč

*) konkrétní výše úspory závisí na výši příjmu klienta

 • příspěvek zaměstnavatele s výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • příspěvek placený zaměstnavatelem na penzijní připojištění zaměstnance je daňově uznatelný v plné výši, v jaké je poskytnut zaměstnavatelem. Příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem zaměstnanci na penzijní připojištění bude možné považovat za daňově uznatelný náklad za předpokladu, že zaměstnavatel stanoví v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise nebo v pracovní smlouvě nárok zaměstnance na tento příspěvek.
 • je-li příspěvek placený zaměstnavatelem na penzijní připojištění zaměstnance poskytnut přímou platbou PF, jde o nepeněžní plnění, které do výše části příspěvku zaměstnavatele osvobozeného od daně z příjmů ze závislé činnosti nepodléhá sociálnímu ani zdravotnímu pojištění.
 • internetové bankovnictví – ovládání účtu penzijního připojištění pomocí služby SERVIS 24
 • nulové vstupní poplatky, bezplatné uzavření smlouvy, vedení osobního účtu a zasílání ročních výpisů z osobního účtu
 • možnost okamžité bezplatné změny sjednaných podmínek kdykoliv od uzavření smlouvy až do zahájení výplaty
 • výplata dávek penzijního připojištění do zahraničí 
 • komplexní servis a bezplatné poradenství v široké síti poboček České spořitelny

Pravidelné investování, např. fond PLUS

 • při dodržení doporučeného investičního horizontu 6 let - zhodnocení, které překonává zpravidla výnosy dluhopisové investice
 • likvidita - okamžitá dostupnost investovaných prostředků s výplatou do jednoho týdne
 • nulové výstupní poplatky
 • výhody pravidelného investování s možnou slevou na vstupním poplatku

Věrnostní sleva -  podle pořadí pravidelné měsíční investice

I. pásmo

1. až 12.

0 %

poskytovaná sleva ze vstupního poplatku

II. pásmo

13. až 36.

25 %

III. pásmo

37. a více.

50 %

 • komplexní servis a bezplatné poradenství v široké síti poboček České spořitelny

Komplexní pojištění pro klienty Česká spořitelna - penzijní společnosti (životní a úrazové pojištění)

 • nízká cena pojištění (v některých variantách může klient získat pojištění až o 70 % výhodněji oproti běžným tržním cenám)
 • k uzavření smlouvy není třeba dokládat informace o zdravotním stavu (stejné podmínky u 1. až 3. rizikové skupiny)
 • pojistná ochrana do 70 let věku pojištěného

Zvýhodněná nabídka Komplexního pojištění pro klienty 

Česká spořitelna - penzijní společnosti

Pojistná částka

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Varianta č. 3

Varianta č. 4

Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin

10 tis. Kč

10 tis. Kč

ne

ne

Pojištění smrti následkem úrazu

50 tis. Kč

50 tis. Kč

600 tis. Kč

600 tis. Kč

Pojištění trvalých následků úrazu

ne

ne

600 tis. Kč

600 tis. Kč

Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

ne

100 Kč/den

ne

200 Kč/den

Pojištění úrazové hospitalizace v důsledku úrazu

ne

100 Kč/den

ne

200 Kč/den

Roční pojistné po slevě

100 Kč

500 Kč

1200 Kč

2700 Kč

Pozn.: Výše uvedené údaje mají pouze informativní charakter a Pojišťovna České spořitelny je oprávněna změnit výši pojistného pro klienty Česká spořitelna - penzijní společnosti.

Kolik je možno získat kombinací penzijního připojištění a pravidelného investování?

Doba spoření (roky)

Příspěvky klienta

na Penzi Plus celkem (Kč)

Benefity penzijního připojištění

Benefity

fondu Plus

Celkový zůstatek na osobním účtu (Kč)

Státní příspěvky celkem (Kč)

Snížení daňového základu (Kč)

Podíly na zisku fondu (Kč) *)

Výnosy (Kč) **)

měsíční příspěvek 500 Kč na penzijní připojištění; 300 Kč do fondu Plus

5

48 tis.

9 tis.

0

2 512

2 402

61 914

10

96 tis.

18 tis.

0

10 479

10 585

135 064

15

144 tis.

27 tis.

0

24 617

26 187

221 804

20

192 tis.

36 tis.

0

45 739

51 310

325 049

30

288 tis.

54 tis.

0

112 722

141 678

596 400

měsíční příspěvek 1 tis. Kč na penzijní připojištění; 500 Kč do fondu Plus

5

90 tis.

9 tis.

30 tis.

4 444

4 003

107 447

10

180 tis.

18 tis.

60 tis.

18 539

17 641

234 180

15

270 tis.

27 tis.

90 tis.

43 554

43 644

384 198

20

360 tis.

36 tis.

120 tis.

80 923

85 517

562 440

30

540 tis.

54 tis.

180 tis.

199 431

236 129

1 029 560

měsíční příspěvek 1 500 Kč na penzijní připojištění; 1 tis. Kč do fondu Plus

5

150 tis.

9 tis.

60 tis.

6 376

8 006

173 382

10

300 tis.

18 tis.

120 tis.

26 600

35 282

379 882

15

450 tis.

27 tis.

180 tis.

62 490

87 289

626 779

20

600 tis.

36 tis.

240 tis.

116 107

171 034

923 141

30

900 tis.

54 tis.

360 tis.

286 139

472 259

1 712 398

*) uvedené příklady jsou orientační a předpokládají každoroční podíly na zisku penzijního fondu ve výši 2,5 % p.a.

**) uvedené příklady jsou orientační a předpokládají očekávané zhodnocení ve výši 5 % p.a. při dodržení doporučeného investičního horizontu

 


Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,110 + 0,23%
USD 22,235 + 0,04%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster