800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Tuzemský platební styk

Komu je určen

 • soukromá klientela:
  • fyzické osoby - občané ČR
  • fyzické osoby - cizí státní příslušníci
 • podniky a podnikatelé
 • obce, města, neziskové organizace 

Charakteristika a popis produktu

 • služba klientům prováděná ve formě hotovostních nebo bezhotovostních operací
 • hotovostní operace - vklad a výběr hotovosti v měně CZK nebo cizí měně na pokladně kterékoli pobočky ČS a vklad hotovosti v měně CZK prostřednictvím depozitního bankomatu ČS a výběr hotovosti v měně CZK v síti bankomatů ČS
 • bezhotovostní převod finančních prostředků v měně CZK na základě příkazu klienta a za použití platebních instrumentů (včetně poštovních poukázek typu A a B) z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce v rámci ČR
  • bankovní spojení pro tuzemský platební styk má rozsah maximálně 20 numerických znaků a je složeno z max. 6 míst předčíslí, max. 10 míst  základního čísla účtu a 4 míst pro identifikační kód banky (přehled kódů bank je uveden v číselníku identifikačních kódů bank)
 • typy platebních příkazů, instrukcí a služeb:
  • jednorázový příkaz k úhradě (jednotlivý nebo hromadný)
  • příkaz k platbě v hotovosti (příjemce obdrží poštovní poukázku B)
  • trvalý příkaz k úhradě
  • jednorázový příkaz k inkasu (jednotlivý nebo hromadný)
  • trvalý příkaz k inkasu 
  • založení, změna a zrušení souhlasu s inkasem nebo trvalého příkazu
  • e-Inkaso
 • způsoby předání platebního příkazu
 • informace k platebním příkazům vhazovaným do sběrných boxů
 • limity pro platební příkazy - jedná se o vymezení horní hranice částky na platebních příkazech předávaných prostřednictvím sběrných boxů nebo jiným způsobem než předáním na obchodním místě banky včetně stanovení pravidel pro předávání nadlimitních příkazů
 • lhůty zúčtování 
  •  uvnitř jedné banky  -  odepsání prostředků z účtu plátce a připsání ve prospěch účtu příjemce probíhá ve stejný den (den D). 
  •  mezi dvěma bankami v ČR  - připsání prostředků na účet vedený v jiné bance v ČR je zajištěno následující den po dni odepsání prostředků z účtu plátce (den D+1). Pokud zvolí klient prioritní (expresní, spěšnou) platbu, bude  připsáno ve prospěch účtu příjemce ještě v den D. V takovém případě je však nutné dodržet bankou stanovenou provozní dobu pro přijetí platebního příkazu.

Výhody

 • rychlost provádění transakcí
 • jednoduchost a spolehlivost zúčtování
 • bezpečnost zpracování 
 • zázemí mezinárodní finanční skupiny
 • využití moderních technologií

Podmínky založení

 • existence účtu na základě smluvního vztahu s bankou
 • správně vyhotovený platební příkaz obsahující povinné náležitosti
 • odpovídající zůstatek finančních prostředků na účtu pro provedení platby

Základní operace s produktem

 • bezhotovostní úhrada - plátce dává pokyn svým platebním příkazem k úhradě, aby došlo  k převodu finančních prostředků z jeho účtu ve prospěch účtu příjemce, měna převodu je CZK;
 • bezhotovostní inkaso - příjemce dává pokyn svým platebním příkazem k inkasu, aby došlo k odepsání finančních prostředků z účtu plátce a připsání těchto finančních prostředků ve prospěch účtu příjemce, měna převodu je CZK.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster