800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Běžný účet pro dosud nevzniklou obchodní společnost/družstvo

Komu je určen

 • podnikatelé a malé firmy
 • svobodná povolání
 • neziskový sektor

Charakteristika a popis produktu

Účet se zřizuje při požadavku klienta na uložení peněžních prostředků pro dosud nevzniklou obchodní společnost či družstvo (tj. společnost/družstvo řádně založené, ale dosud nezapsané do obchodního rejstříku).

Výhody

 • účet veden zcela zdarma
 • při zřízení účtu jedná za dosud nevzniklý subjekt a jeho jménem pouze správce vkladu
 • účet slouží výhradně pro uložení peněžních prostředků pro dosud nevzniklou společnost či družstvo
 • dokud bance není prokázán vznik společnosti/družstva, nesmí být umožněno čerpání ani převody uložených peněžních prostředků z tohoto účtu s následujícími dvěma výjimkami:
  • tyto prostředky mohou být použity (čerpány nebo převedeny) pouze na úhradu zřizovacích výdajů společnosti/družstva, např. úhrada různých soudních či notářských poplatků, náklady na pracovní cesty, mzdy, nájemné, atp. nebo
  • vyplaceny v případě, že daná společnost či družstvo nevznikne
Poznámka: Důvod čerpání nebo převodu peněžních prostředků z účtu musí správce vkladu prokázat, jinak nebude transakce umožněna.

Podmínky založení

 • písemná smlouva - Smlouva o běžném účtu pro dosud nevzniklý subjekt
 • doklad o založení společnosti/družstva, předložený správcem vkladu (tj. zakladatelská listina, společenská smlouva, notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva a rozhodnutí schůze o schválení stanov a schválené stanovy družstva)
 • dokument opravňující dotyčnou osobu jednat za subjekt jako správce vkladu
 • podpisový vzor správce vkladu
 • není stanoven minimální počáteční vklad, ani minimální zůstatek

Dokumenty a doklady potřebné ke zřízení

Správce vkladu předloží bance doklad o tom, že společnost (družstvo) byla založena:
 • tj. zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva a rozhodnutí schůze o schválení stanov a schválené stanovy družstva
 • dokument opravňující dotyčnou osobu jednat za subjekt jako správce vkladu (pověření k výkonu funkce správce vkladu je obsaženo v týž dokumentech)
 • platný průkaz totožnosti

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster