800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Komu je určen

 • fyzické osoby s trvalým či dlouhodobým pobytem v České republice

Charakteristika a popis produktu

Nabídka je realizována ve spolupráci Stavební spořitelny České spořitelny s Pojišťovnou České spořitelny, a.s., Vienna  Insurance Group.

Úvěrové pojištění Vám zajistí splácení úvěrů od Stavební spořitelny České spořitelny v případě:

 • dlouhodobé pracovní neschopnosti
 • plné invalidity
 • úmrtí
 • ztráty zaměstnání

Navíc lze pojistit až dvě osoby současně.

Výhody

 • ojedinělá nabídka na trhu stavebního spoření
 • podmínky jsou speciálně nastaveny pro úvěry od Stavební spořitelny České spořitelny
 • zájem klienta stačí vyznačit v Žádosti o úvěr
 • klient neuzavírá samostatnou pojistnou smlouvu - přihláška do pojištění je součástí úvěrové smlouvy
 • nesjednává se vinkulace pojistného plnění
 • klient hradí platbu/splátku úvěru a úhradu za udržování pojištění v 1 platbě  (ušetří za bankovní poplatky)
 • krytí rizika nejen smrti ale také  plné invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání
 • pojistné plnění je zasíláno přímo na úvěrový účet u Stavební spořitelny České spořitelny
 • pojistným plněním jsou splátky úvěru nebo v případě smrti a následně potvrzené plné invalidity zůstatek dluhu a to až do výše pojistné částky dle Rámcové smlouvy

Podmínky založení

Pojištěným je vždy osoba zavázaná v úvěru jako dlužník nebo spoludlužník. V případě, že je poskytnutí úvěru podmíněno sjednáním životního pojištění, je pojištěným osoba, která je rozhodující pro splácení úvěru  z pohledu příjmů.

Vybrat lze ze 4 souborů pojištění - definují rozsah krytí pojistných rizik:

 • Soubor pojištění A - pojištění jedné osoby pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti
 • Soubor pojištění B - pojištění jedné osoby pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání
 • Soubor pojištění AA - pojištění dvou osob pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti
 • Soubor pojištění BB - pojištění dvou osob pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání

Pro sjednání pojištění postačí, když v rámci úvěrové smlouvy klient prohlásí, že:

 • byl seznámen s Rámcovou pojistnou smlouvou č. SSČS 1/2007, s VPP-PČS i s VPP-CARDIF a souhlasí s ní
 • je mladší 60 let
 • je zdráv
 • není ve starobním, částečném ani plném invalidním důchodu
 • není v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků
 • není v pracovní neschopnosti
 • souhlasí s tím, že je pojistitel I i pojistitel II oprávněn požadovat údaje o jejím zdravotním stavu za účelem šetření pojistných událostí dle § 50 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě
 • bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě porušení úvěrové smlouvy má Stavební spořitelna České spořitelny právo jednostranně pozastavit platby pojistného pojistiteli I i pojistiteli II se všemi důsledky s tím spojenými
 • souhlasí s tím, že oprávněnou a obmyšlenou osobou pro výplatu pojistného plnění je Stavební spořitelna České spořitelny
 • bere na vědomí, že v souladu se zákonem o pojistné smlouvě jakékoli záměrné zamlčení skutečností  rozhodných pro vstup do pojištění nebo nepravdivé prohlášení bude mít za následek odstoupení od pojištění a jeho zrušení od samého počátku

V případě, že sjednaná výše úvěru dle aktuálního znění úvěrové smlouvy, v níž vyslovil klient souhlas se svým pojištěním, je vyšší než 1 mil. Kč je potřeba, aby klient vyplnil Dotazník pojištěného Pojišťovny České spořitelny, a.s., Vienna  Insurance Group.

Úhrady

Úhradu za udržování pojištění, která je stanovena v konkrétní výši v úvěrové smlouvě, platí dlužník spolu se splátkou úvěru ve lhůtě sjednané v úvěrové smlouvě.

Soubor pojištění A - pojištění jedné osoby pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti

 • 0,373 Kč za každých 1 tis. Kč pojistné částky

 Soubor pojištění B - pojištění jedné osoby pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání

 • 0,533 Kč za každých 1 tis. Kč pojistné částky

Soubor pojištění AA - pojištění dvou osob pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti

 • 0,674 Kč za každých 1 tis. Kč pojistné částky

 Soubor pojištění BB - pojištění dvou osob pro případ smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání

 • 0,960 Kč za každých 1 tis. Kč pojistné částky

 U překlenovacího úvěru je pojištěná část úvěru stanovena rozdílem sjednané výše úvěru a akontace bez záloh státní podpory.

Příklad: Soubor pojištění A. Překlenovací úvěr 100 tis. Kč, akontace 10 tis. Kč, pojistná částka 90 tis. Kč, úhrada za udržování pojištění 34 Kč měsíčně, jak pro fázi překlenovacího úvěru, tak i následného úvěru ze stavebního spoření.

U úvěru ze stavebního spoření je pojištěná část úvěru rovna sjednané výši úvěru ze stavebního spoření.

Příklad: Soubor pojištění A. Úvěr ze stavebního spoření 100 tis. Kč, pojistná částka 100 tis. Kč úhrada za udržování pojištění  38 Kč měsíčně.

Ostatní informace

Podmínky zrušení

Jednotlivé pojištění zaniká:
 • splacením úvěru
 • na konci pojistného období, v němž nastane výroční den počátku pojištění v roce, v němž se pojištěný dožije 70 let věku
 • písemnou dohodou Stavební spořitelny České spořitelny s pojišťovnami, ve které je určen okamžik zániku jednotlivého pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků
 • odstoupením od jednotlivého pojištění pojišťovnami za podmínek dle § 23 zákona o pojistné smlouvě
 • odmítnutím plnění pojišťoven za podmínek dle § 24 zákona o pojistné smlouvě
 • dnem, ve kterém se stal celý dluh splatným v souladu s ustanoveními úvěrové smlouvy či zákona, a to ještě před řádnou lhůtou jeho splatnosti

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster