800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Pojištění vyčerpané částky ke kreditním kartám

Ochrana vyčerpané částky na Vaší kreditní kartě

Komu je určen

 • Majitelům kartových účtů, kteří mají vydanou soukromou kreditní kartu České spořitelny

Charakteristika a popis produktu

Pojištění kryje riziko neschopnosti splácet úvěr čerpaný kreditní kartou České spořitelny z důvodu:

 • pracovní neschopnosti
 • invalidity 3. stupně
 • úmrtí
 • ztráty zaměstnání (pokud v daný den klient splňuje podmínky pro případ ztráty zaměstnání) nebo hospitalizace (pokud v daný den klient nesplňuje podmínky pro ztrátu zaměstnání)

Pojištění je poskytováno ve spolupráci s Pojišťovnou České spořitelny.

Výhody

Jistota a bezpečí

 • úhrada finančních závazků při nečekaném výpadku příjmů
 • komplexní rozsah pojištění – ochrana v případě nenadálých a nepříznivých životních situací

Nízká cena

 • pojistné je kalkulováno z celkové dlužné částky na konci účetního období (tj. čerpaná částka úvěru, ceny a úroky dle smlouvy o úvěru), cena je uvedená na měsíčním výpisu
 • pojistné je hrazeno měsíčně společně s  minimální splátkou úvěru – nemusíte zřizovat trvalý příkaz k úhradě pro placení pojistného
 • aktuální výše cen [nové okno]

Rychlé a snadné sjednání pojištění

 • bez vstupní lékařské prohlídky
 • nezkoumá se zdravotní stav – postačuje Vaše prohlášení v žádosti o kartu, příp. změnovém listu, že splňujete stanovené podmínky
 • nesjednává se zajištění závazku formou vinkulace pojistného plnění – v případě pojistné události obdržíte pojistné plnění přímo na svůj  účet
 • pojistit se můžete kdykoliv během platnosti karty

Podmínky založení

 • mladší 60 let
 • zdravotní stav
  • jste podle svého vědomí zdráv
  • nejste uznán invalidním
  • nejste v pracovní neschopnosti
  • nejste v pravidelné lékařské péči ani pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného chronického onemocnění s trvalým užíváním léků

V případě pojištění pro případ ztráty zaměstnání musíte splňovat:

 • jste zaměstnán na dobu neurčitou
 • nejste ve zkušební lhůtě
 • byl jste zaměstnán nepřetržitě v uplynulých 12 měsících  (nemusí být u 1 zaměstnavatele)
 • nepodal jste ani jste neobdržel výpověď z pracovního poměru, neobdržel jste ani nezaslal zaměstnavateli návrh na ukončení pracovního poměru dohodou ani nedošlo k okamžitému zrušení pracovního poměru

Podrobné informace k pojištění vyčerpané částky naleznete v dokumentu Brožura Pojištění vyčerpané částky ke kreditním kartám [nové okno].

 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster