800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Komu je určen

 • šekové služby nabízí  spořitelna pouze klientům, kterým vede nebo spravuje jejich účet
 • zpracováváme šeky v CZK nebo v cizí měně
 • zpracování šeků se řídí zákonem č. 191/1950 SB., zákonem směnečným a šekovým v návaznosti na zákony a zvyklosti země, kde je šek splatný
 • banka je oprávněna nepřijmout šek, v němž bylo gumováno, přepisováno, provedeny podobné úpravy nebo vykazuje podezřelé znaky

Kdo poskytuje informace

SOUKROMÉ ŠEKY ČS

Charakteristika a popis produktu

 • zajistí klientovi přístup k prostředkům na jeho běžném účtu
 • o vydání tiskopisů šeků lze požádat u svého poradce nebo na obchodním místě ČS
 • od 31.10.2011 je vydávání soukromých šeků zajišťováno na centralizovaném pracovišti, z tohoto důvodu doporučujeme kontaktovat poradce (telefonicky nebo e-mailem) v odpovídajícím časovém předstihu cca 3 - 4 dny před požadovaným vyzvednutím šeků na pobočce
 • v rámci dalšího zkvalitnění této služby si může klient  vybrat, na jakou pobočku mají být požadované soukromé šeky doručeny, zda na pobočku, která vede jeho  účet, nebo na nejbližší pobočku v místě adresy nebo sídla společnosti

Výhody

 • šeky vystavuje klient sám podle potřeby, vzor vyplněného tiskopisu šeku je na obálce šekové knížky
 • bezhotovostní proplacení šeku v České spořitelně je cenově zvýhodněno (bez poplatku)
 • částka šeku je zúčtována z účtu klienta až po předložení šeku k proplacení

Základní operace s produktem

 • šek lze  proplatit v hotovosti nebo připsat šekovou částku na účet majitele šeku
 • šekem může majitel účtu nebo disponující osoba vybírat hotovost ze svého účtu, šek může předložit k proplacení i jiná osoba, které bylo soukromým šekem placeno
 • pokud jsou šeky vystavené na řad/jméno jiné právnické osoby, než je plátce  jsou uhrazovány pouze bezhotovostně na účet právnické osoby. V případě, že právnická osoba nemá účet vedený v ČS, předkládá šeky prostřednictvím své banky.
 • soukromé šeky České spořitelny přijímají od svých klientů k nezávaznému inkasu i jiné banky v tuzemsku nebo v zahraničí

Ostatní informace

 • při předložení šeku v jiné tuzemské nebo zahraniční bance bude šek převzat pouze k inkasu, šeková částka bude převedena na účet příjemce,  až po vyinkasování šeku v České spořitelně
 • nelze zaměňovat s cestovními šeky
 • dojde-li ke ztrátě, odcizení či jiné události, jež by mohla vést ke zneužití šeku, je ve Vašem zájmu nahlásit tuto skutečnost kterékoli pobočce spořitelny, která provede zákaz výplaty příslušného šeku

ŠEKY SPLATNÉ U JINÝCH BANK

Charakteristika a popis produktu

 • jedná se o šeky splatné u jiných bank
 • šeky jsou přijímány k nezávaznému inkasu
 • nejčastěji přijímané druhy šeků k nezávaznému inkasu – bankovní nebo soukromé šeky jiných bank, bankovní peněžní poukázky - Money Order, Postal Money Order, International  Money  Order, šeky vystavené United States Treasury nebo Goverment of Canada, HM Paymaster General, HM Revenue and Customs atd.

 

Základní operace s produktem

 • šekové částky mohou být dle požadavku klienta: připsány na účet (osobní nebo běžný účet) 
 • šeky předložené právnickou osobou jsou uhrazovány pouze bezhotovostně na účet právnické osoby
 • šekové částky jsou připisovány na účet klienta aktuálním datem zúčtování šeku nikoliv valutou převzetí šeku k inkasu bankou

Ostatní informace

 • banka je oprávněna rozhodnout o způsobu zpracování šeků a využívá k tomu své korespondenční banky,
 • banka neodpovídá za lhůty, poplatky a způsob zpracování šeku jinými peněžními ústavy
 • banka nepřebírá k inkasu šeky znějící na částku, která je nižší než aktuální cena spořitelny za poskytnutí této služby
 • banka si vyhrazuje právo odmítnout  převzít a zpracovávat šek, který vykazuje znaky padělání nebo pozměnění
 • šeky, které nebyly proplacené, vrací spořitelna klientovi po obdržení od zahraniční banky (nedostatečné krytí šeku, zákaz výplaty, zrušený účet, rozhodnutí výstavce, atd.). Zvláštní typ neproplacených nebo stornovaných šeků představují padělané a pozměněné šeky

Sazby a poplatky

 

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster