800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

02.10.2008

Česká spořitelna není ovlivněna situací na světových finančních trzích

Máte v ČS obavy ze současné situace na trhu? Může to postihnut i Vaši banku?
Nemáme žádné obavy o ČS a nemáme ani obavy o jiné banky na trhu. Zdejší trh je zdravý, konzervativní a fungující, je to trh se silným kapitálovým zázemím. Politika České spořitelny v oblasti úvěrování klientů i investování na kapitálových trzích byla, je a bude konzervativní. ČS proto nemůže být vystavena turbulencím, které postihly některé americké a evropské finanční domy. Navíc, jedním z důsledků této krize může být i to, že obchodní model využívaný českými bankami se ukáže jako dlouhodobě úspěšný.

Jsou moje vklady v bezpečí?
Vaše vklady jsou v České spořitelně v naprostém bezpečí. Naše banka má dlouhou tradici, historie sahá až do roku 1825. Za tu dobu jsme zažili řadu momentů na finančních trzích, které byly problematické, ale vždy jsme dokázali prostředky našich klientů uchránit. Je to dáno obezřetnou až konzervativní investiční a úvěrovou politikou z naší strany. V nedávné minulosti jsme za ni sklízeli kritiku, dnes se ukazuje, že to bylo prozíravé.

Jak mám poznat, že je moje banka zdravá?
Zaprvé: Máme fungující obchodní model; jsme zaměřeni na český trh a nepotřebujeme provádět velké transakce na trhu mezinárodním.
Zadruhé: Naše politika řízení rizik je velmi konzervativní.
Zatřetí: Dlouhodobě vykazujeme udržitelné a stabilní zisky.
Začtvrté: Máme silnou likvidní pozici.

Všichni říkají, že je to v pořádku, ale já tomu nevěřím. Jak moje peníze ochráníte, pokud se něco stane?
Dostatečná likvidita, kapitálová přiměřenost nad regulátory vyžadovanou úrovní, nízký podíl úvěrů ke vkladům i zisk ve výši přes 6,6 miliardy Kč v prvním pololetí 2008 jsou jasným důkazem toho, že naše banka je zdravá. Navíc, vklady v bankách jsou ze zákona pojištěny, proto banky každoročně odvádějí část ze svého výnosu do Fondu pojištění vkladů.

Co vlastně krizi v Americe rozpoutalo a může se to i u nás?
Krizi v Americe rozpoutal vloni na podzim způsob, jakým některé firmy poskytovaly hypotéky. Hypotéku dostal prakticky kdokoli. Lidé si masivně půjčili na nemovitosti, a pak své závazky nedokázali splácet, což ovlivnilo stabilitu firem, které peníze půjčily. Vedle toho, do těchto úvěrových firem a jimi vydaných investičních instrumentů některé jiné banky investovaly své prostředky, ale ani ty je pak nedostaly zpět. Vlna nestability nakonec způsobila, že některé banky jsou dnes v situaci, kdy jim stát nebo další banka musí dát finanční injekci, aby přežily. Ale žádná kromě investiční banky Lehman Brothers, nepadla.  Nic z toho se však přímo netýká ČR. Jedním z důvodů je i to, že některé velké banky operující na českém trhu nejsou primárně zaměřeny na investiční bankovnictví, ale na obsluhu drobných a podnikových klientů.

Mám peníze ve fondech a jejich hodnota ztrácí. Co mám dělat?
Současná nestabilita na finančních trzích se projevuje v kolísání hodnoty i u konzervativních fondů. Současné tržní ceny mnoha aktiv nezohledňují fundamentální hodnoty a po zklidnění situace lze čekat, že se ceny stabilizují. Investorům doporučujeme držet se disciplinovaně svého investičního horizontu, který si předsevzali v době, kdy danou investici pořizovali.

Jaké uložení peněz je v současné době naprosto bezpečné?
Nejbezpečnější jsou zákonem pojištěné bankovní vklady ve velkých bankách, které obsluhují drobné klienty. Z investičních instrumentů lze nejmenší kolísání očekávat u fondů peněžního trhu, naopak vyšší míra kolísání (ale i potenciálního výnosu) je tradičně spojena s akciovými investicemi.

Jak dlouho bude současná situace trvat?
Je velmi obtížné předjímat konec krize. Současný trend trvá již zhruba rok, zřejmě bude ještě několik měsíců pokračovat, ale pak opět přijde zklidnění a oživení. Pro podobné situace platí, že čím méně paniky vyvolají, tím lépe je ekonomiky zvládnou. Proto znovu opakujeme, není se čeho obávat, ani u ČS ani u Erste.

Budete zpřísňovat poskytování úvěrů?
K tomu nemáme žádný důvod. Naše úvěrová politika je dlouhodobě velmi obezřetná, nebudeme ji měnit a to ani ve vztahu k firmám ani ve vztahu k drobným klientům.

Má smysl brát si nyní úvěr nebo hypotéku? Mám šanci jej dostat?
Pro naše klienty se nic nemění. Úvěry i hypotéky poskytneme stejně, jako jsme to činili doposud, stejně tak budeme nadále obezřetně spravovat jmění našich klientů

Je možné vklady pojistit?
Ano, je to dokonce dáno zákonem o bankách. Např. peníze na běžných účtech, spořících účtech a vklady na stavebním spoření jsou pojištěny do výše 25 tisíc EUR.

Jak je na tom cena akcií Erste?
Všechny světové burzy jsou v současné době ovlivněny nervozitou na trhu, to se projevuje v cenových výkyvech. Jeden den mohou akcie ztratit několik procent a další den zase posílit. Čím dříve se situace uklidní, tím dříve budou ceny akcií stabilnější. To platí i pro Erste Bank, jejíž současný kurz neodráží její skutečnou hodnotu, ale „veze“ se s celosvětovým propadem akcií.

Jaká je vazba na cenu akcie a zdraví banky?
Akciové trhy odrážejí to, jaká jsou očekávání z budoucího vývoje. Když jsou účastníci trhu nervózní, projeví se to ve větších výkyvech cen akcií. Ale změny cen u akcií ještě nemusejí mít vliv na zdraví firmy. Zdraví banky závisí na tom, jaký má obchodní model. Ten náš je primárně zaměřen na zdejší trh a externími vlivy je ovlivněn minimálně nebo téměř vůbec.

Proč mě nikdo neinformoval o situaci?
Situace na trhu se den ze dne mění s tím, jak se objevují nové zprávy. V uplynulých dnech jsme viděli velké výkyvy v cenách, což ještě bude nějakou dobu pokračovat. Nikdo teď nedokáže říct, kdy se situace uklidní.

Tak jak je to s tím pojištěním vkladů? Snad dám raději peníze do bezpečnostní schránky.
Česká spořitelna a celý český bankovní sektor je od krize poměrně izolován, neboť politika bank je a vždy byla velmi konzervativní. Banky nemají expozice v USA. Nemají problém s likviditou. Pro klienty se nic nemění.
Pro zcela hypotetickou situaci platí, že podle ust. § 41e odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, se náhrada z pojištění pohledávek z vkladů poskytuje ve výši 90% ze součtu pojištěných vkladů u banky, nejvýše však do výše odpovídající 25 000 EUR. Co se týká bezpečnostních schránek, pojištění vkladů se vztahuje pouze na pohledávky z vkladů, ne na hotovost. Banka nezná obsah bezpečnostní schránky, ten je znám pouze jejímu majiteli. Případ, že na banku je zavedena nucená správa nebo vstoupí do likvidace, t.j. v postavení statutárního orgánu (osoby oprávněné jednat za banku) je nucený správce či likvidátor, nemá podle našeho názoru vliv na skutečnost, že majitel bezpečnostní schránky je oprávněn vyzvednout její obsah, popř. ukončit s bankou smluvní vztah.

Jak můžete v dnešní době mít v nabídce Americkou hypotéku?
Tzv. "Americká hypotéka" je zcela bezpečná. Oficiálně jde o neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí, který nemá nic společného se situací na světových finančních trzích. Díky historickým konsekvencím je běžně nazývám Americkou hypotékou. Dříve totiž byly hypotéky pouze striktně účelové. Později se přistoupilo k tomu, že bylo možné hypotéky poskytnout i bez udání důvodů se současným zajištěním nemovitostí. Protože se tento způsob prvně objevil v Americe, lidově se mu říká Americká hypotéka. Je bezpečný a nemá nic společného s rizikovým subprime trhem v Americe.

Nějak se mi nezdá, že se krize Evropy nedotkne. Dyť se podívejte, co se stalo v Beneluxu.
Právě naopak. To, jak se vyvíjí krize v Evropě, potažmo v Beneluxu, vytvořilo určitý precedent. Tzn. banky, které měly problémy buď přebraly jiné banky nebo došlo k pomoci od centrální banky a státu (vlády). To celé schválila EU. Podobný scénář by se dal očekávat i u nás.
Český bankovní sektor je od krize poměrně izolován. To vyplývá i ze včerejšího prohlášení ČNB. Není tedy důvod k obavám.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,080 - -0,11%
USD 22,111 - -0,56%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster