800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

07.03.2008

HDP 2007 - česká ekonomika nadoraz, letos zpomalení

 

HDP v Q4 – česká ekonomika nadoraz, letos zpomalení

  • České HDP vzrostlo ve čtvrtém čtvrtletí o 6,6%, a zaznamenal tak již 11. čtvrtletí po sobě růst nad 6%. Za celý rok tak vzrostl v úhrnu o 6,5%, což byla nejvyšší meziroční změna HDP od roku 1993.
  • Za růstem HDP v Q4 stály na poptávkové straně všechny tři složky téměř stejnou mírou – domácí spotřeba (i když ta ve čtvrtém čtvrtletí zpomalila pod vlivem nižších reálných mezd – růst jenom 1,9%), investice i zahraniční obchod (dovoz v Q4 zaostal za vývozem o 2,3 p.b, a to i navzdory posilující koruně). Poslední dvě jmenované kategorie přispěly k růstu každá 2 procentuálními body.
  • Ve čtvrtém čtvrtletí se také odehrály některé jednorázové vlivy, které dle odhadu Statistického úřadu k růstu přidaly 0,6 p.b. – máme na mysli zejména vyšší výkony ve zdravotnictví (reformy v zdravotnictví, zejména zavedení poplatků, stejně jako zvýšení spodní hranice DPH, která se mimo jiného vztahuje i na léky, vedly k předzásobení se zdravotnickými výkony) ale i vyšší výdaje vlády v souvislosti s nadprůměrně vysokými opravami silniční sítě. Tyto skutečnosti tak budou růst v nejbližším čtvrtletí snižovat.
  • Za celý rok 2007 byl růst 6,5%. Nejvíce přidala spotřeba domácností – k celkovému růstu HDP přidala cca 3 p.b., hrubé investice pak 2,5 p.b. (růst +6,1%), čisté exporty 1,1 p.b. Tento vývoj reflektuje i nabídková strana – za růstem hrubé přidané hodnoty byla z třetiny vyšší zaměstnanost (v roce 2007 o 1,8% oproti roku 2006) a ze 2/3 vyšší produktivita práce. Relativně těsný trh práce pak způsobil, že se růst produktivity přelil v podstatné části do mezd a to pak společně s růstem počtu zaměstnaných lidí podpořilo poptávku. Vzrostly také zásoby, což je většinou znak optimismu v ekonomice.
  • Co náš čeká po takto úspěšném roce? Letos čekáme zpomalení na 4,3% – jednak se sníží reálná spotřeba domácností (důsledek nižších reálných mezd kvůli vyšší inflaci a reformám vlády) a jednak čekáme pokles růstu v Evropské unii, což společně se silnou korunou také přibrzdí růst obchodní bilance a růst průmyslu (který, mimochodem, v roce 2007 přidal téměř polovinu k růstu přidané hodnoty v ekonomice). Růst nebude už možné živit ani z titulu dostatku pracovní síly – v průmyslu jsou patrná úzká místa, kde se podnikům nedaří najít kvalifikované dělníky.

 

Martin Lobotka
Česká spořitelna, a.s.

Ekonomické a strategické analýzy
Na Perštýně 1, Praha 1, 113 98
tel.: + 420 224 995 192
mob. + 420 733 610 046
fax: + 420 224 995 120
mlobotka@csas.cz
www.sporka.cz/analyza

Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu zájmů, dle Vyhlášky o poctivé prezentaci investičních doporučení (114/2006 Sb.) jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny www.csas.cz/analyza. Přímý odkaz na dokument s důležitými upozorněními je: www.csas.cz/analyza_upozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních strategiích, které jsou dostupné na výše uvedené webové adrese.

 
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster