800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

21.12.2007

Dopady daňové reformy a změny v oblasti úrokových nákladů firem

Factoring České spořitelny informuje klienty o daňové reformě

Daňová reforma, která nabývá účinnosti k 1.1.2008, přináší změny v oblasti úrokových a dalších nákladů spojených s financováním podniků z cizích zdrojů.

K výrazné změně dochází v zákoně o dani z příjmů § 25, odst.1 písm. w) týkající se tzv. pravidel nízké kapitalizace (vztahuje se pouze na právnické osoby). Od 1.1.2008 budou úroky včetně všech doplňkových poplatků z přijatých úvěrů (tzn. veškeré finanční náklady), které jsou v celkové sumě vyšší o 4 procentní body nad „jednotnou úrokovou míru“, daňově neuznatelným nákladem. Jednotná úroková míra je definována jako průměrná 12ti měsíční mezibankovní sazba relevantní pro danou měnu (pro českou měnu sazba PRIBOR).

Úroky (včetně všech souvisejících poplatků) zůstanou daňově uznatelným nákladem, pokud výše úhrnu přijatých úvěrů splňuje podmínku:

  • od osob nespojených - maximálně šestinásobek výše vlastního kapitálu příjemce úvěru (od 1.1.2009 čtyřnásobek)
  • od osob spojených - maximálně dvojnásobek výše vlastního kapitálu dlužníka

Poznámka: neuplatňuje se na finanční výdaje, které v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší 1 mil. Kč, pokud věřitelem nebo osobou,  která úvěr nebo půjčku zajišťuje, není osoba spojená

Tyto podmínky se budou vztahovat na smlouvy podepsané od 1.1.2008 i na dodatky uzavřené od téhož data ke smlouvám uzavřeným před účinností daňové reformy. Od 1.1.2010 se však podmínky dle uvedeného ustanovení budou vztahovat na veškeré smlouvy (tzn. i na staré smlouvy, které nebyly dodatkovány).

Návrhy řešení

Změny ohledně daňové uznatelnosti nákladů financování z cizích zdrojů se dle posledních právních rozborů netýkají klasického factoringového předfinancování postoupených pohledávek, což pro firmy znamená možnost více využívat této alternativní formy financování provozních potřeb podniku.

Jiná situace od začátku roku 2008 však nastane u klientů, kteří využívají doplňkové produkty Factoringu České spořitelny; především „Financování nákupu zásob“ či „Přímé odběratelské financování“. Na smlouvy a dodatky u těchto produktů, uzavřených po 1.1.2008, se již budou vztahovat zákonné podmínky dle § 25, odst.1 písm. w) zákona o dani z příjmů. Proto Factoring České spořitelny navrhuje takovým klientům dohodnout se společností na úpravě podmínek smluv do konce roku 2007 tak, aby mohli tyto produkty využívat během přechodného období do konce roku 2009 bez aplikace podmínek stanovených novelou zákona.

Klientům využívajícím klasické factoringové služby, ale i ostatním subjektům, u nichž výše přijatých úvěrů šestinásobně resp. dvojnásobně převyšuje resp. převýší výši vlastního kapitálu, se nabízí možnost mnohem významněji využít factoringového financování, neboť se na náklady s tím související nebudou vztahovat nově zavedené podmínky pravidel nízké kapitalizace.

Příklad

Klient s.r.o. s vlastním kapitálem 200 tis. Kč čerpá úvěry v celkové výši 1,5 mil. Kč (500 tis. Kč provozní úvěr, 1 mil. Kč investiční úvěr), dále využívá půjčku od mateřské společnosti 500 tis. Kč. 

2007

Od 1.1.2008

Od 1.1.2010

Všechny úroky a ostatní náklady s cizími zdroji jsou daňově UZNATELNÉ.

V případě jakékoliv nové smlouvy o úvěru či dodatku stávajících smluv bude část veškerých nákladů na poskytnuté cizí zdroje daňově NEUZNATELNÁ

 - celková výše úvěrů je více než 6x vyšší než VK

 - půjčka od osoby spojené je více než 2x vyšší než VK

Ze všech smluv (i starých nedodatkovaných uzavřených před 1.1.2008) bude významná část veškerých nákladů spojených s cizími zdroji daňově NEUZNATELNÁ

 - celková výše úvěrů je více než 4x vyšší než VK (zpřísnění od 1.1.2009)

 - půjčka od osoby spojené je více než 2x vyšší než VK

Poznámka: každý úvěr je posuzován zvlášť (zejména s ohledem na základní úrokové sazby různých měn)

Řešení

Provozní úvěr a část půjčky lze nahradit factoringovým financováním, např. na bezregresní bázi.

  • podnik má možnost uplatnit daňově uznatelné náklady za podstatně vyšší objem financí, než v případě úvěru
  • factoring nenavyšuje cizí zdroje podniku, neroste zadluženost
  • firma se nemusí starat o své pohledávky; správu a inkaso řeší Factoring České spořitelny
  • pohledávky může mít pojištěny

Daňová reforma Factoring (ve formátu pdf) [nové okno]

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 18.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,050 - -0,04%
USD 22,225 - -0,16%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster