800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

20.11.2015 05:00

Oznámení o začlenění ISČS do Erste Asset Management

 

O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika,
se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO 04107128, oznamuje, že

Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO: 44796188 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154, jako společnost zanikající a

Erste Asset Management GmbH,
se sídlem ve Vídni a obchodní adresou Habsburgergasse 2, A-1010 Wien, Rakouská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u obchodního soudu ve Vídni, reg. číslo (FN) 102018b, jako společnost nástupnická

se dne 18. listopadu 2015 sloučily.
 

Investiční společnost České spořitelny, a. s., důsledkem přeshraniční fúze sloučením zanikla a nástupnická společnost Erste Asset Management GmbH vstoupila univerzálním nástupnictvím do všech dosud platných a účinných právních vztahů namísto zanikající společnosti. Nástupnická společnost bude v České republice provozovat činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO 04107128, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77100.

K výše uvedenému dni účinnosti zápisu přeshraniční fúze sloučením do rakouského obchodního rejstříku došlo ke změně obhospodařovatele a administrátora podílových fondů do té doby obhospodařovaných a administrovaných Investiční společností České spořitelny, a. s. a nabyly účinnosti aktualizační změny statutů podílových fondů. Změny ve statutech podílových fondů jsou tyto:

1. Změny související se změnou obhospodařovatele a administrátora podílových fondů. Zejména se vypouští název firmy „Investiční společnost České spořitelny, a. s.“ z označení podílových fondů. Nová označení obhospodařovaných a administrovaných podílových fondů jsou:

ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond,
ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond,
ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond,
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond,
GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond,
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond,
Smíšený fond - otevřený podílový fond,
SPOROBOND - otevřený podílový fond,
SPOROINVEST - otevřený podílový fond,
SPOROTREND - otevřený podílový fond,
TOP STOCKS - otevřený podílový fond,
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond,
KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond,
VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond,
YOU INVEST solid - otevřený podílový fond,
YOU INVEST balanced - otevřený podílový fond,
YOU INVEST active - otevřený podílový fond,
CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond,
Globální akciový FF - otevřený podílový fond,
Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond,
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond,
MPF 10 - otevřený podílový fond,
MPF 30 - otevřený podílový fond,
OPTIMUM – otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond,
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond,
Fond 2005 - otevřený podílový fond
IPF 10 - otevřený podílový fond,
IPF 35 - otevřený podílový fond.

2. V článku II odstavci 9 statutů se aktualizuje seznam obhospodařovaných fondů.

3. V článku IV odstavci 3 statutů se zmiňuje možnost svěřit oceňování případných méně likvidních aktiv fondu některé z kvalifikovaných a nezávislých agentur, pokud vybraná agentura používá vhodný a  investiční  společností  odsouhlasený oceňovací model.

4. Nové znění statutu podepisuje vedoucí odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

5. V příloze 1 statutů se aktualizují údaje o vedoucích osobách investiční společnosti.

6. V příloze 3 některých statutů se ve výkonnostních benchmarcích podílových fondů nahrazují cenové akciové indexy obdobnými indexy zahrnujícími i vyplacenou dividendu.

Investiční strategie, poplatky ani domovský stát Česká republika se u žádného z podílových fondů nemění. Obhospodařování majetku v podílových fondech se i nadále řídí českými právními předpisy a podléhá dohledu České národní banky.

K přeshraniční fúzi sloučením a ke změně obhospodařovatele standardních fondů udělila předchozí souhlas Česká národní banka. Schvalované změny ve statutech standardních fondů kolektivního investování nepodléhají podle § 529 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, předchozímu schválení Českou národní bankou.

S novým zněním statutů a klíčových informací pro investory do standardních a speciálních fondů se mohou podílníci seznámit od výše uvedeného data na internetové adrese http://www.iscs.cz [nové okno] (v budoucnu http://www.erste-am.cz [nové okno]), na internetové adrese distributora (České spořitelny, a. s.) http://www.investicnicentrum.cz [nové okno], na jeho vybraných pobočkách a v sídle Erste Asset Management GmbH, pobočky Česká republika, Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17.

 

V Praze dne 18. listopadu 2015
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster