800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

30.01.2015 07:30

Oznámení o záměru sloučit podílové fondy OSOBNÍ PORTFOLIO 4 a PLUS s podílovými fondy KONZERVATIVNÍ MIX FF a VYVÁŽENÝ MIX FF

 

Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČ 44796188,
tímto informuje, ve lhůtě minimálně 3 měsíců, podle článku XII odstavce 4 statutů, podílníky podílových fondů

Investiční společnost České spořitelny, a. s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond,
o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond, s obdobným rizikovým profilem.

V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení bez zbytečného prodlení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu OSOBNÍ PORTFOLIO 4, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF k rozhodnému dni sloučení. Investiční společnost České spořitelny, a. s., předpokládá, že lhůta k rozhodnému dni sloučení, ode dne uveřejnění rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, uplyne do poloviny roku 2015, v závislosti na datu rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost České spořitelny, a. s., dále předpokládá, že 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů účastnících se sloučení. Do té doby bude podílníkům podílového fondu OSOBNÍ PORTFOLIO 4, který sloučením zanikne, zachováno právo na odkoupení podílových listů bez srážky.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PLUS - otevřený podílový fond,
o svém záměru sloučit tento podílový fond s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a. s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond, s  obdobným rizikovým profilem.

V případě, že Česká národní banka sloučení podílových fondů povolí, uveřejní Investiční společnost České spořitelny, a. s., rozhodnutí o povolení sloučení bez zbytečného prodlení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podílníci podílového fondu PLUS, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu VYVÁŽENÝ MIX FF k rozhodnému dni sloučení. Investiční společnost České spořitelny, a. s., předpokládá, že lhůta k rozhodnému dni sloučení, ode dne uveřejnění rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, uplyne do poloviny roku 2015, v závislosti na datu rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost České spořitelny, a. s., dále předpokládá, že 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení dojde k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů účastnících se sloučení. Do té doby bude podílníkům podílového fondu PLUS, který sloučením zanikne, zachováno právo na odkoupení podílových listů bez srážky.

Zrušením podílového fondu sloučením a nabytím podílových listů přejímajícího fondu se nepřerušuje časový test pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů od daně z příjmů, které může být uplatnitelné u fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku (více viz § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Pro získání průběžných a upřesňujících informací o pokračování procesů jednotlivých sloučení doporučujeme podílníkům sledovat oznámení, která budou uveřejňována zejména na internetové adrese http://www.iscs.cz [nové okno] a na pobočkách České spořitelny, a. s. Na internetové adrese http://www.iscs.cz [nové okno] se podílníci mohou seznámit i se statutem a klíčovými informacemi pro investory přejímajících podílových fondů.

 

V Praze dne 30. ledna 2015
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster