800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

21.01.2015 06:00

Oznámení o změně statutů ČS FŽC 2020 a ČS FŽC 2030


Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČ 44796188, oznamuje, že Česká národní banka vydala dne 5. ledna 2015, podle § 529 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, tato rozhodnutí:

- rozhodnutí č. j. 2015/000156/CNB/570, o udělení souhlasu se změnou statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond

a

- rozhodnutí č. j. 2015/000157/CNB/570, o udělení souhlasu se změnou statutu podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond.

Schválená změna statutů spočívá v úpravě výkonnostních benchmarků těchto podílových fondů tak, aby umožňovaly lepší porovnání výkonnosti investic fondů prováděných dle platné investiční strategie, popsané ve statutu podílového fondu.

Investiční strategie ani rizikový profil podílových fondů se těmito změnami jejich statutů nijak nemění.

Schvalující rozhodnutí České národní banky týkající se výše uvedených změn statutů nabyla právní moci dne 21. ledna 2015.

Se změněným zněním jednotlivých statutů se mohou podílníci ode dne 21. ledna 2015 seznámit na internetové adrese http://www.iscs.cz [nové okno], na pobočkách distributora (České spořitelny, a. s.) a ve výše uvedeném sídle Investiční společnosti České spořitelny, a. s.
 

V Praze dne 21. ledna 2015
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster