800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

08.01.2015

Oznámení o zahájení výplaty nevyzvednutých podílů na likvidačním zůstatku ze soudní úschovy


O z n á m e n í

Investiční společnost České spořitelny, a. s.,
se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČ 44796188,
tímto informuje zbývající držitele listinných podílových listů na doručitele podílového fondu
Investiční společnost České spořitelny, a. s., BONDINVEST - otevřený podílový fond,

který byl ke dni 31. 5. 2014 zrušen s likvidací, že

Obvodní soud pro Prahu 6 přijal do úschovy nevyzvednuté podíly na likvidačním zůstatku,
o jejichž výplatu neznámí držitelé podílových listů BONDINVEST nepožádali v období jejich výplaty od 1. 8. 2014 do 31. 10. 2014, k čemuž byli vyzvání výzvou Investiční společnosti České spořitelny, a. s., uveřejněnou v tisku, na pobočkách České spořitelny, a. s., v sídle Investiční společnosti České spořitelny, a. s., a na internetové adrese http://www.iscs.cz [nové okno].

Výplatu podílů na likvidačním zůstatku ze soudní úschovy budou zprostředkovávat pobočky České spořitelny, a. s. ode dne 15. 1. 2015 po dobu tří let od data nabytí právní moci usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6, o přijetí nevyzvednutých likvidačních zůstatků do úschovy.  Nová výše podílu na likvidačním zůstatku vypláceného ze soudní úschovy, a již poníženého o 1% soudní poplatek, činí

  • 6 160,40 Kč na každý podílový list o jmenovité hodnotě 5 000 Kč

        a

  • 61 604,- Kč na každý podílový list o jmenovité hodnotě 50 000 Kč.
     

V ý z v a

Investiční společnost České spořitelny, a. s., tímto vyzývá všechny zbývající držitele podílových listů BONDINVEST, aby se dostavili v období od 15. ledna 2015 do 7. ledna 2018 na kteroukoli z poboček České spořitelny, a. s., a požádali, oproti předložení a odevzdání podílových listů a prokázání své totožnosti, o zprostředkování výplaty podílu na likvidačním zůstatku ze soudní úschovy. Na základě požadavků uplatněných na pobočkách České spořitelny, a. s., bude Investiční společnost České spořitelny, a. s., předkládat soudu souhrnně žádosti o vyplacení podílu na likvidačním zůstatku přihlášeným věřitelům. Termín výplaty je vždy závislý na lhůtě, ve které bude soudem vydáno usnesení o její realizaci ve prospěch konkrétního věřitele. Výplata ze soudní úschovy je možná pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet věřitele a z technických důvodů o ni nemohou věřitelé žádat přímo soud ani Investiční společnost České spořitelny, a. s., ale musí se obrátit na kteroukoli pobočku České spořitelny, a. s., která vede evidenci podílových listů podílového fondu BONDINVEST, na které nebyl dosud vyplacen podíl na likvidačním zůstatku. Odměnu České spořitelně, a. s., za zprostředkování výplaty ze soudní úschovy, hradí Investiční společnost České spořitelny, a. s.

 

 

V Praze dne 8. ledna 2015

 
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster