800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

02.12.2014

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů slučovaných otevřených podílových fondů

Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 – otevřený podílový fond se slučuje s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid – otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení je 15. prosinec 2014.
Z tohoto důvodu bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů slučovaných fondů, a to následovně:
- fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 8. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 15. 12. 2014
- fond Investiční společnosti České spořitelny, a.s., YOU INVEST solid – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 15. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 16. 12. 2014

Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 – otevřený podílový fond se slučuje s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced – otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení je 16. prosinec 2014.
Z tohoto důvodu bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů slučovaných fondů, a to následovně:
- fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 9. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 16. 12. 2014
- fond Investiční společnosti České spořitelny, a.s., YOU INVEST balanced – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 16. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 17. 12. 2014

Podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 – otevřený podílový fond a podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 – otevřený podílový fond se slučují s podílovým fondem Investiční společnost České spořitelny, a.s., YOU INVEST active – otevřený podílový fond. Rozhodným dnem sloučení je 17. prosinec 2014.
Z tohoto důvodu bude pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů slučovaných fondů, a to následovně:
- fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 – otevřený podílový fond a fond Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 10. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 17. 12. 2014
- fond Investiční společnosti České spořitelny, a.s., YOU INVEST active – otevřený podílový fond od 00.01 hod. dne 17. 12. 2014 do 24.00 hod. dne 18. 12. 2014

K pozastavení dojde z důvodu vytvoření nezbytné technologické lhůty pro převzetí jmění slučovaných fondů přejímajícími fondy a pro spolehlivé provedení výměny podílových listů slučovaných fondů za podílové listy přejímajících fondů, a to pět pracovních dnů přede dnem sloučení a v den sloučení u slučovaných fondů a v den sloučení a následující pracovní den u přejímajících fondů.

 

V Praze dne 3. prosince 2014
 

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster