800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

30.10.2014 07:30

Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 30. září 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 11,23 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 2,2 % z 11,48 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč. Důležitým ukazatelem je pokračující meziroční růst úvěrového portfolia o 2,4 % na 510,05 mld. Kč. Rostou ovšem i nové úvěry, např. objem nových spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl o 2,9 % na 18,87 mld. Kč.

„Růst úvěrů na bankovním trhu je rychlejší než růst ekonomiky a my se na podpoře hospodářského oživení významnou měrou podílíme. I přes stále se zvyšující regulatorní požadavky jsme schopni uspokojovat rostoucí poptávku firem i domácností po financování jejich potřeb. V korporátním financování jsme se společně s mateřskou Erste Group podíleli na emisi dluhopisů společnosti NET4GAS, která byla největší podnikovou korunovou emisí dluhopisů posledního desetiletí,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

Růst retailových úvěrů byl tažen zejména silnou poptávkou klientů po hypotékách. Inovativní přístup České spořitelny a nabídku unikátního prodeje hypoték přes Facebook proto přivítaly nejen stovky domácností, ale také odborná porota soutěže FLEMA Media Awards, která banku ocenila prvním místem v kategorii Nejlepší využití digitálních médií. Česká spořitelna ale ve třetím čtvrtletí představila i další zajímavé novinky.

„V srpnu jsme otevřeli v Plzni novou experimentální pobočku a vše, co klienti nejvíce ocení, budeme nabízet v celé pobočkové síti. Příkladem je spuštění nové služby videobankéř v samoobslužné zóně, kde přes obrazovku klientům pomůže s celou řadou jednoduchých úkonů bankéř z našeho klientského centra. Absolutní novinkou je nabídka osobního bankovnictví pro klienty ze střední příjmové třídy pod značkou BLUE. Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za všechno nové, co jsme mohli nabídnout našim klientům,“ dodal Pavel Kysilka.

Kontrola kvality aktiv i zátěžové testy Evropské centrální banky, jejichž výsledky byly zveřejněny 26. října 2014, potvrdily pevné finanční zdraví i silnou kapitálovou pozici mateřské Erste Group.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2014*

Konsolidované, neauditované údaje k 30. září 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 30. září 2013, pokud není uvedeno jinak:

 • Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 16,99 mld. Kč, za tři čtvrtletí 2013 činil 17,10 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 2,5 % na 13,95 mld. Kč z 14,31 mld. Kč.
 • Čistý zisk klesl o 2,2% na 11,23 mld. Kč z 11,48 mld. Kč
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,7 % na 19,95 mld. Kč z 20,51 mld. Kč.
 • Provozní náklady se snížily o 4,2 % na 13,60 mld. Kč z 14,20 mld. Kč.
 • Bilanční suma se snížila o 4,9 % na 897,28 mld. Kč z 943,38 mld. Kč, vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu (bez tohoto vlivu by se bilanční suma dokonce mírně zvýšila o 0,3 %).
 • Brutto klientské úvěry se meziročně zvýšily o 2,4 % na 510,05 mld. Kč ze 497,93 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se snížily o 2,6 % na 669,01 mld. Kč z 686,83 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně poklesla na 3,55 % z 3,63 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 14,5 % z 16,0 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) se zvýšila na 1,7 % z 1,6 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se zlepšil na 44,5 % z 45,3 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 73,4 % z 69,8 %.
 • Kapitálová přiměřenost skupiny podle Basel III dosáhla k 30. září 2014 18,1 %, a nadále tak překračuje požadavek regulátora.

 

Úplné znění tiskové zprávy [nové okno]

Prezentace k výsledkům [nové okno]


* Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 1. lednu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelny – penzijní společnosti, a.s.
Česká spořitelna změnila v souladu s Erste Group strukturu výkazu zisku a ztráty a rozvahy jako důsledek harmonizace s finančním výkaznictvím na základě požadavků EBA pro finanční vykazování (historická data čistého zisku, kapitálu nebo celkové rozvahy nejsou změnou ovlivněny).

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 9.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,040 + 0,04%
USD 25,424 + 1,06%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster