800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

30.04.2014 07:30

Česká spořitelna: Stabilizace provozního zisku a stále rostoucí poptávka po úvěrech, čistý zisk poklesl o 4,9 % na 4,00 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. březnu 2014 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 4,00 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 4,9 % ze 4,20 mld. Kč. Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 5,80 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2013 činil 5,78 mld. Kč.

„Návrat důvěry domácností i firem spolu s jejich dobrou finanční kondicí pomáhají pokračujícímu růstu české ekonomiky. Ten je podpořen i historicky nejnižšími úrokovými sazbami a cenami finančních služeb obecně, a to díky nízké inflaci a ostré konkurenci na bankovním trhu. Náš dobrý provozní výsledek podpořila oživená poptávka domácností po spotřebitelských úvěrech, kde jsme zaznamenali téměř 30% nárůst, a také stále rostoucí zájem o hypotéky a firemní financování. Vstup do Evropské unie před deseti lety přinesl české ekonomice řadu zásadních benefitů, které oceňuje zejména náš exportně orientovaný průmysl, ale nejen ten. Jsme rádi, že jsme se na trhu stali uznávanou jedničkou v oblasti evropského poradenství a služeb, které jsou pevnou součásti naší komplexní nabídky pro firemní a veřejný sektor pod značkou Erste Corporate Banking,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny.

„Nesmírně si vážíme ocenění Nejvstřícnější banka - Handicap Friendly za rok 2013, které udělují naši handicapovaní spoluobčané. Naší ambicí je být vstřícnou a vnímavou bankou pro všechny klienty a zájemce o práci u nás. Nejen za toto ocenění, ale za celkově výbornou práci v celém prvním čtvrtletí patří nejvyšší uznání všem mým kolegyním a kolegům,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2014*

Konsolidované, neauditované údaje k 31. březnu 2014, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. březnu 2013, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk klesl o 4,9 % na 4,00 mld. Kč ze 4,20 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 4,6 % na 5,00 mld. Kč z 5,24 mld. Kč.
 • Provozní zisk zůstal stabilní na úrovni 5,80 mld. Kč, v 1. čtvrtletí 2013 činil 5,78 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 2,9 % na 6,71 mld. Kč z 6,91 mld. Kč.
 • Provozní náklady se snížily o 4,6 % na 4,52 mld. Kč ze 4,74 mld. Kč.
 • Bilanční suma se snížila o 6,7 % na 913,94 mld. Kč z 979,60 mld. Kč, vlivem dekonsolidace Transformovaného fondu
 • Čisté klientské úvěry se zvýšily o 3,3 % na 491,42 mld. Kč ze 475,76 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (v reálné a naběhlé hodnotě) se snížily o 3,2 % na 678,54 mld. Kč ze 700,68 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům mírně vzrostla na 3,56 % z 3,55 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 15,5 % z 17,6 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) činila 1,7 %, stejně jako v 1. čtvrtletí 2013.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se meziročně zlepšil na 43,8 % ze 45,0 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 72,4 % z 67,9 %.
 • Kapitálová přiměřenost skupiny dosáhla k 31. březnu 2014 18,6 % (požadavek regulátora je 8,0 %).

Úplné znění tiskové zprávy [nové okno]

Prezentace k výsledkům [nové okno]


*Z konsolidovaného celku České spořitelny byl k 1. lednu 2014 dekonsolidován Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“) zahrnující prostředky penzijního připojištění se státním příspěvkem ve III. pilíři. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím České spořitelny – penzijní společnosti, a.s.
Česká spořitelna změnila v souladu s Erste Group strukturu výkazu zisku a ztráty a rozvahy jako důsledek harmonizace s finančním výkaznictvím na základě požadavků EBA pro finanční vykazování (historická data čistého zisku, kapitálu nebo celkové rozvahy nejsou změnou ovlivněny).

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 8.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,030 - -0,04%
USD 25,158 - -0,21%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster