800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

28.02.2014 07:30

Česká spořitelna v roce 2013: Poptávka po úvěrech rostla i v časech hospodářského poklesu, čistý zisk poklesl o 6,2 % na 15,59 mld. Kč

Česká spořitelna vykázala k 31. prosinci 2013 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk počítaný podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) ve výši 15,59 mld. Kč. Meziročně tak poklesl o 6,2 % z 16,61 mld. Kč. Provozní zisk se snížil o 4,0 % na 24,29 mld. Kč. Představenstvo České spořitelny plánuje navrhnout na dubnové valné hromadě výplatu dividendy ve výši 60 Kč na akcii.

Česká spořitelna patřila díky vysokému zisku v roce 2013 opět mezi nejvýznamnější přispěvatele do státního rozpočtu – na dani z příjmu státu odvedla 4,06 mld. Kč, na sociálním a zdravotním pojištění svých zaměstnanců pak další 2,07 mld. Kč.

„Výhled české ekonomiky se zlepšuje, pro letošní rok očekáváme její dvouprocentní růst. Sledujeme také zlepšování důvěry firem i domácností v budoucí vývoj, u velkých firemních klientů České spořitelny jsme zaznamenali silný  téměř 13% růst financování jejich investičních, provozních a obchodních cílů, což je velmi dobrá zpráva také pro zaměstnanost. Pokračoval stále rostoucí zájem domácností o hypotéky a poskytli jsme o 30 % vice nových spotřebitelských úvěrů. Dobrou finanční kondici ekonomiky potvrdil také pokles nesplácených úvěrů a zlepšující se kvalita našeho úvěrového portfolia,“ uvedl Pavel Kysilka, generální ředitel a předseda představenstva České spořitelny.

„Pokračující růst vkladů a spravovaných aktiv odráží vysokou důvěru spotřebitelů a spokojenost klientů ze všech segmentů potvrzenou také řadou tuzemských a mezinárodních ocenění, které jsme v roce 2013 získali, a to nejen na poli bankovnictví, ale i na poli společenské angažovanosti. Chci velmi poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, kteří mohou být právem hrdi na to, co v nelehkém roce udělali pro naše klienty, veřejnost a celou ekonomiku,“ dodal Pavel Kysilka.

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA ROK 2013*

Konsolidované, neauditované údaje k 31. prosinci 2013, počítané podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). Srovnání s výsledky k 31. prosinci 2012, pokud není uvedeno jinak:

 • Čistý zisk klesl o 6,2 % na 15,59 mld. Kč z 16,61 mld. Kč.
 • Zisk před zdaněním se snížil o 5,3 % na 19,48 mld. Kč z 20,58 mld. Kč.
 • Provozní zisk poklesl o 4,0 % na 24,29 mld. Kč z 25,31 mld. Kč.
 • Čistý úrokový výnos poklesl o 5,9 % na 27,91 mld. Kč z 29,65 mld. Kč.
 • Všeobecné správní (provozní) náklady se snížily o 3,6 % na 17,59 mld. Kč z 18,26 mld. Kč.
 • Bilanční suma se zvýšila o 5,2 % na 968,72 mld. Kč z 920,40 mld. Kč.
 • Klientské úvěry se zvýšily o 3,8 % na 507,47 mld. Kč ze 489,10 mld. Kč.
 • Retailové úvěry (pouze ČS) se zvýšily o 4,6 % na 275,93 mld. Kč z 263,71 mld. Kč.
 • Hypoteční úvěry obyvatelstvu se zvýšily o 11,5 % na 155,10 mld. Kč z 139,16 mld. Kč.
 • Úvěry korporacím a velkým městům (pouze ČS) vzrostly o 6,2 % na 196,84 mld. Kč z 185,43 mld. Kč.
 • Závazky ke klientům (vklady) se zvýšily o 3,1 % na 726,59 mld. Kč ze 704,53 mld. Kč.
 • Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům poklesla na 3,61 % z 3,74 %.
 • Návratnost kapitálu (ROE) se snížila na 16,2 % z 19,3 %.
 • Výnosnost aktiv (ROA) poklesla na 1,6 % z 1,8 %.
 • Poměr nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se lehce zvýšil na 42,0 % ze 41,9 %.
 • Poměr klientských pohledávek (úvěrů) ke klientským závazkům (vkladům) vzrostl na 69,8 % z 69,4 %.
 • Kapitálová přiměřenost banky v souladu s BASEL II (podle ČNB) se zvýšila na 17,7 % z 16,0 % (požadavek regulátora je 8,0 %).

 

Úplné znění tiskové zprávy [nové okno]

Prezentace k výsledkům [nové okno]


* V souladu s právní úpravou týkající se reformy penzijního systému byla k 1. lednu 2013 z Penzijního fondu České spořitelny vyčleněna čistá aktiva účastníků penzijního připojištění do transformovaného penzijního fondu, Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. („Transformovaný fond ČSPS“). Údaje konsolidovaného výkazu zisku a ztrát za rok 2012 byly přepočteny na srovnatelnou základnu. Správu Transformovaného fondu ČSPS nadále vykonává Finanční skupina ČS prostřednictvím nově vzniklé penzijní společnosti. Tato společnost má nárok na úplatu za správu portfolia ve výši maximálně 15 % ze zisku fondu a jejím úkolem je zajišťovat kladné výsledky hospodaření a kapitálovou pozici Transformovaného fondu ČSPS.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207

 

Facebook České spořitelny Twitter YouTube

Kurzovní lístky

Aktuální k: 6.12.2016
Kurz měny: deviza - střed
EUR 27,050 + 0,04%
USD 25,194 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster