800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Co znamená důchodová reforma?

Důchodová reforma doplňuje a posiluje systém pro zajištění dostatečných příjmů občana v důchodovém věku. K dosavadnímu státnímu důchodovému systému a doplňkovému penzijnímu spoření (před reformou nazývanému penzijní připojištění) přibyla od ledna 2013 možnost průběžně šetřit na vlastní důchod formou důchodového spoření. Cílem reformy je vzbudit větší zájem občanů o vlastní zabezpečení ve stáří, snížit závislost na státním důchodu, podpořit vlastní odpovědnost za výši svých úspor a umožnit aktivněji se o jejich výši starat. K tomu pomáhá nejen nová možnost důchodového spoření, ale i navýšení podpory ze strany státu u doplňkového penzijního spoření. Výsledkem reformy je možnost financovat vlastní důchod z tzv. tří pilířů: povinného státního systému (I. pilíř), dobrovolného důchodové spoření (II. pilíř) a dobrovolného doplňkové penzijního spoření (III. pilíř).

Proč došlo k reformě?

Původní stav (státní systém a penzijní připojištění) by už nepostačoval na zajištění dostatečného příjmu v důchodu pro zachování odpovídající životní úrovně. Vlivem demografického vývoje klesá výše penze, kterou je možné státem vyplácet, a částky dobrovolného spoření nedosáhly výše, aby to vyvážily. Důchodová reforma má občany motivovat, aby se začali více zajímat o zajištění svého stáří, nespoléhali jen na povinný státní systém a ve vlastním zájmu si více spořili na vlastní účty – k tomu byly zavedeny nové možnosti spoření, možnost ovlivňovat výši zhodnocení a možnost získat vyšší státní podporu.

Co je I. pilíř důchodového systému?

Jde o státní systém, do kterého ekonomicky aktivní generace průběžně přispívá 28 % hrubé mzdy formou povinných odvodů na státní důchodové pojištění. Je založen na vzájemné solidaritě, kdy pracující odevzdávají po dobu své kariéry část mzdy do společného fondu, ze kterého se vyplácejí penze starší generaci, aby i jim později vznikl nárok na tento státní důchod, až se sami ocitnou v důchodu. V tomto systému se nespoří a prostředky odváděné do fondu jsou okamžitě využity na výplatu důchodů, což znamená, že důchody jsou přímo závislé na mzdách úplně jiné generace. Vzhledem ke klesající porodnosti (a souvisejícímu poklesu počtu ekonomicky aktivních obyvatel) a přirozenému stárnutí populace tak dochází k tomu, že se do systému přispívá méně, než se čerpá, což vede ke snižování důchodů, které mohou být vypláceny, a tento stav se bude zhoršovat.

Co je II. pilíř důchodového systému?

Jde o důchodové spoření, což je nově zavedený, dobrovolný způsob spoření na důchod. Podstatou je, že klientovi umožňuje 3 % z hrubé mzdy, které by jinak povinně odváděl do státního systému, ukládat na své vlastní spoření, pokud si přispěje dalšími 2 % hrubé mzdy. Zhodnocení svého majetku zde klient může ovlivňovat a jeho úspory se mohou dědit, což v I. pilíři možné není. Vstup do tohoto systému je dobrovolný, ale bez možnosti předčasného ukončení smlouvy. Prostředky naspořené ve II. pilíři bude možné čerpat formou postupné výplaty penze po dosažení důchodového věku.

Co je III. pilíř důchodového systému?

Jde o dobrovolné spoření občana na vlastní důchod, podporované státními příspěvky a daňovými úlevami, případně i příspěvky zaměstnavatele. Zahrnuje doplňkové penzijní spoření sjednávané od ledna 2013 a původní penzijní připojištění (uzavírané mezi roky 1994 a 2012). V obou produktech zůstaly zachovány jak státní příspěvek (který se po reformě zvýšil) a možnost daňových odpočtů, tak možnost jednorázového výběru prostředků. Doplňkové penzijní spoření navíc klientům nabízí různé investiční strategie pro zhodnocování jejich majetku.

Do kdy se musím rozhodnout, jak se svým důchodem naložím?

Zákonný limit pro vstup do II. pilíře je sice 35 let věku. Ale i když jste mladší, nebo uvažujete o doplňkovém penzijním spoření, s rozhodnutím byste neměli otálet. Čím dříve začnete, tím menší úložku budete muset měsíčně odkládat, abyste do důchodu naspořili požadovanou sumu, takže své spoření ve výdajích tolik nepocítíte. Navíc delší dobou spoření získáte vyšší zhodnocení a více státních příspěvků ve III. pilíři, tedy více vyděláte.  Pro účastníky starší 35 let běží od 1. 1. 2013 šestiměsíční lhůta pro vstup do druhého pilíře, později do něj nebude možné vstoupit. Do III. pilíře, tj. do doplňkového penzijního spoření, můžete vstoupit kdykoliv.

Mám uzavřené penzijní připojištění. Reforma znamená, že si ho budu muset ukončit?

Rozhodně ne. Všechna penzijní připojištění uzavřená do listopadu 2012 byla automaticky přenesena do tzv. transformovaného fondu. Účastníkům v transformovaném fondu se pouze změní výše státního příspěvku, ostatní smluvní podmínky budou zachovány při starém. Z tohoto transformovaného fondu můžete kdykoliv později přestoupit na nové podmínky III. pilíře, tj. do doplňkového penzijního spoření. K tomu si můžete sjednat i důchodové spoření ve II. pilíři, záleží jen na vás.

Je možné znárodnění penzijních fondů jako v Maďarsku?

Vzhledem k tomu, že by k takovému kroku byl nutný širší politický konsensus, jeví se z dnešního pohledu znárodnění jako velmi málo pravděpodobné. Takový krok by navíc poškodil mezinárodní ekonomické i politické renomé České republiky. Na vysvětlenou: v Maďarsku se premiér Viktor Orbán k tomuto kroku rozhodl pro neudržitelný stav veřejného dluhu, který takto chce pokrýt, za což však Maďarsku hrozí rozsáhlé sankce EU. Oproti Maďarsku se ale Česká republika nepotýká s vážnějšími rozpočtovými ani měnovými problémy a disponuje vysokým ratingem, který usnadňuje emise dluhopisů.

Týká se navýšení státních příspěvků od roku 2013 i starých smluv?

Ano, nová výše státního příspěvku je stejná pro všechny klienty bez ohledu, zda mají sjednáno původní penzijní připojištění či nové doplňkové penzijní spoření.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster