800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

SERVIS 24 - Internetbanking

Pohodlná obsluha a kontrola Vašich financí.

Vaše dotazy

Vaše dotazy - SERVIS 24 Internetbanking

Pro koho je určen SERVIS 24?

Služba je v současné době určena pro  majitele sporožirových a běžných účtů v české i cizí měně. Službu mohou využívat i cizinci a osoby starší 15-ti let.

Co mi SERVIS 24 nabídne?

Služba SERVIS 24 Vám umožňuje efektivní obsluhu produktů finanční skupiny České spořitelny prostřednictvím internetu nebo telefonu. K dispozici je 24 hodin denně 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

Službou SERVIS 24 rozumíme služby SERVIS 24 Telebanking, SERVIS 24 Internetbanking, SERVIS 24 Mobilní banka.  Od 1. srpna 2016 již neposkytujeme službu GSM Banking. Naši cestu naopak zaměřujeme na rozvoj mobilních aplikací, které si u klientů získaly velkou oblibu. 


Co potřebuji k založení SERVIS 24?

Smlouvu lze uzavřít osobně na libovolném místě České spořitelny. Zřízení lze též předjednat telefonicky na bezplatném čísle 800 207 207, připravená smlouva Vám pak bude zaslána buď domů nebo na vybranou pobočku České spořitelny, kde ji osobně podepíšete. Podpis smlouvy lze také vyřídit korespondenčně.

Předpokladem je, že jste majitelem sporožirového nebo běžného účtu. Další podmínkou je, že jste starší 15-ti let.

Poznámka: Pro založení služby SERVIS 24 - START nemusí být klient majitelem sporožirového ani běžného účtu!

V čem spočívá výhoda služby SERVIS 24?

Výhodou služby SERVIS 24 je pohodlná obsluha Vašeho účtu nejenom z domova, ale i ze zahraničí, práce či dovolené. Prostřednictvím této služby můžete nejen obsluhovat své stávající účty (sporožirový, běžný, vkladový, majetkový), ale v případě zájmu je Vám k dispozici telefonní bankéř, se kterým se můžete poradit a případně i uzavřít smlouvy k vybraným produktům, které Vás zajímají (např. penzijní připojištění se státním příspěvkem).

Navíc Vám tato služba přináší finanční zvýhodnění poplatku za vybrané transakce. Jediné, co k tomu potřebujete, je telefonní přístroj s tónovou volbou, ze kterého budete volat z kteréhokoliv místa naší republiky za stejný poplatek (SERVIS 24 Telebanking) nebo připojení na internet (SERVIS 24 Internetbanking). Pro využití služby SERVIS 24 mobilní banka potřebujete telefon, který podporuje mobilní aplikace.

Pokud bych chtěl využívat internetové bankovnictví na adrese www.servis24.cz, co musí můj počítač splňovat?

Aplikace vyžaduje prohlížeč schopný zobrazovat webové stránky dle následujících standardů:

 • HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000),
 • JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3),
 • CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units),
 • HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616),
 • TLS 1.0

Aplikace SERVIS 24 Internetbanking podporuje prohlížeče:

 • Internet Explorer verze 10 a 11.
 • Mozilla Firefox (poslední 3 verze)*
 • Google Chrome (poslední 3 verze)*
 • Safari 6 a vyšší

*) Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení.

Anglické verze jednotlivých operačních systémů a prohlížečů jsou plně funkční, zobrazení je správné pouze v případě, že instalace zahrnuje podporu českého jazyka.


Kolik za SERVIS 24 zaplatím?

Zřízení služby SERVIS 24 je bezplatné.

Měsíční poplatek je v případě více sporožirových účtů jednoho klienta účtován pouze jednou, bez ohledu na počet napojených sporožirových účtů. Stejný princip platí i u běžných účtů.

Na výši poplatku nemá vliv, kolika distribučními kanály budete své účty obsluhovat.

Navíc Vám tato služba přináší finanční zvýhodnění Vašeho sporožirového a běžného účtu ve výši poplatku za vedení a správu účtu a zároveň i nižší poplatky za vybrané transakce. 


Musím využívat všechny způsoby komunikace, které SERVIS 24 nabízí?

Máte možnost volby mezi komunikací s automatickou hlasovou službou, telefonním bankéřem, komunikací prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Jen na Vás záleží, jaký způsob budete upřednostňovat.

Můžu si SERVIS 24 zřídit i pro svou společnost?

Ano. Služba SERVIS 24 je přístupná občanům, živnostníkům i firmám.


Jak je možné získat smlouvu na úvěrový produkt uzavřenou prostřednictvím aplikace SERVIS 24 Internetbanking v tištěné, papírové podobě?

Smlouvu o sjednaném úvěrovém produktu je možné vytisknout přímo z aplikace SERVIS 24 Internetbanking - v záložce Úvěry je k dispozici nabídka Smlouvy. Pokud by se tisk z aplikace Internetbanking nedařil, je možné kontaktovat telefonního bankéře. Smlouva bude následně zaslána klientovi poštou.


Je možné, aby službu mohla zároveň používat jiná (disponující) osoba?

Ano. K přístupu ke službě SERVIS 24 může majitel účtu udělit oprávnění libovolnému množství disponentů.

Disponentem ke službě SERVIS 24 se může stát kterýkoli stávající klient České spořitelny (musí mít zaveden minimálně podpisový vzor na některé z poboček). 

Jakým způsobem je služba SERVIS 24 zabezpečena?

Služba SERVIS 24 je standardně zabezpečena bezpečnostními prvky přímého bankovnictví, kterými jsou:

 • klientské číslo,
 • heslo (zvlášť pro Telebanking a Internetbanking),
 • bankovní PIN,
 • bezpečnostní kód.

Volitelně je možné využívat také vyšší typy zabezpečení :

 • klientský certifikát – soubor dat uložený na čipové kartě, kterým lze prostřednictvím čtečky připojené k počítači jednoznačně identifikovat uživatele služby SERVIS 24 nebo autorizovat jeho transakce,
 • autorizační SMS – SMS zpráva zaslaná na Váš mobilní telefon obsahující autorizační kód, který slouží k autorizaci nadlimitních transakcí zadaných přes službu SERVIS 24 Internetbanking.
 • přihlašovací SMS – SMS zpráva zaslaná na Váš mobilní telefon obsahující přihlašovací kód, který doplňuje Vaše heslo pro přihlášení do internetového bankovnictví.

O klientský certifikát ke službě SERVIS 24 můžete požádat buď již při sjednání služby nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím pobočky ČS. Číslo mobilního telefonu pro zasílání autorizačních SMS si můžete nastavit buď již při sjednání služby nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím kteréhokoli obchodního místa Banky.

Dalšími prvky zvyšujícími bezpečnost služby jsou:

 • grafická klávesnice – klávesnice umístěná na přihlašovací obrazovce do aplikace Internetbanking a na obrazovce pro změnu hesla,
 • možnost změny přístupového hesla pro Telebanking a Internetbanking,
 • možnost změny výše denního limitu,
 • možnost volby používání vyššího typu zabezpečení,
 • možnost zasílání informací o účtu prostřednictvím SMS zpráv,
 • možnost aktivního používání a kombinování bezpečnostních prvků (změna hesla, změna limitu, SMS zprávy o Bankou přijatých transakcích, popř. používání autentizačního kalkulátoru či klientského certifikátu či autorizačních SMS),
 • zaznamenávání a archivace veškeré komunikace vedené přes službu SERVIS 24.

V jakých případech budu bezpečnostní kód potřebovat?

Bezpečnostní kód je používán při:

 • prvním přihlášení do služeb přímého bankovnictví (Telebanking a Internetbanking) po obdržení bezpečnostních údajů,
 • zadání/změně/zrušení čísla mobilního telefonu pro zasílání zůstatkových SMS zpráv,
 • odblokování uživatele,
 • odblokování služby SERVIS 24 Internetbanking,
 • změně hesla pro SERVIS 24 Telebanking,
 • přihlášení do aplikace Správa certifikátů pro prvotní žádost o Klientský certifikát.


Co je grafická klávesnice a k čemu slouží?

Volitelné používání grafické klávesnice jsme zavedli proto, abychom eliminovali možnost zneužití osobních přihlašovacích údajů prostřednictvím škodlivých tzv.SPY programů, kterými může být napaden počítač uživatele a které jsou schopné odezírat heslo zadávané prostřednictvím běžné klávesnice.

Při přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking standardní bezpečností může nově uživatel použít pro zadání hesla grafickou klávesnici. Grafická klávesnice je umístěna na přihlašovací stránce pod polem pro zadání hesla.

 

Grafická klávesnice umožňuje zadat všechny alfanumerické znaky a symboly, které je možné použít při nastavení hesla do aplikace.. Hodnoty do polí klient zadává klikáním na jednotlivé znaky a číslice. Po kliknutí na konkrétní znak bude tento znak vepsán do pole Heslo.

Grafickou klávesnicí je zadáváno: heslo při přihlášení do aplikace SERVIS 24 Internetbanking, heslo při změně hesla.

Poznámka: Klientské číslo, autorizační kód z kalkulátoru nebo PIN k čipové kartě se zadávají standardním způsobem prostřednictvím klávesnice počítače.

Jaké podmínky musí klient splňovat, aby mohl metodu autorizačních SMS využívat?

Autorizační SMS zašle banka uživateli tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

 • Uživatel je do aplikace SERVIS 24 Internetbanking přihlášen standardní bezpečností.
 • Zadaná transakce nepřevyšuje kumulovaný technický limit 200 000 Kč v daný obchodní den.
 • Uživatel zadává platební transakci.


Co vše je uvedeno v autorizační SMS?

 • Číslo účtu příjemce.
 • Částka.
 • Variabilní symbol pro tuzemský platební styk a platební titul pro zahraniční platební styk.
 • Autorizační kód, který klient vepíše do políčka platebního příkazu.


Jak dlouho platí vygenerovaný autorizační kód?


Autorizační kód v SMS obsažený má platnost 60 minut od vygenerování.

Následující SMS je možné generovat až po uplynutí 30 sekund po vygenerování předchozí pro daného uživatele.

Pokud bude uživateli zasláno v 60 minutách 5 autorizačních SMS, které nepoužije pro autorizaci transakce, bude před generováním šesté SMS dočasně zablokována metoda autorizačních SMS na 60 minut od odeslání poslední autorizační SMS, kterou uživatel nepoužil pro autorizaci transakce. O dočasném zablokování metody autorizačních SMS bude uživatel informován chybovou zprávou.

K odblokování autorizačních SMS dojde automaticky po uplynutí 60 minut od odeslání 5. autorizační SMS v řadě, kterou nepoužil pro autorizaci transakce.


Chtěl(a) jsem si změnit telefonní číslo pro zasílání autorizačních zpráv v internetovém bankovnictví, ale nedaří se mi to. Čím to je?

Od 16. června 2008 je možné nastavit nebo změnit telefonní číslo pro zasílání autorizačních SMS zpráv pouze v pobočkách České spořitelny. Tímto opatřením chráníme naše klienty před zneužitím přihlašovacích údajů a před podvodnými transakcemi.

Banky čelí novým typům útoků na internetové bankovnictví a musejí na ně pružně reagovat, tak aby zajistily maximální bezpečnost služby pro klienty. A právě bezpečnost je pro nás naprosto prioritní – nové opatření je v zájmu ochrany Vašich prostředků.


Telefonní číslo mi v pobočce změní hned nebo musím nějaký čas čekat, jako v internetovém bankovnictví?

Změna telefonního čísla pro zasílání autorizačních SMS, kterou od 16. června 2008 můžete zadat pouze v pobočce, je platná okamžitě.

Pokud používáte internetové bankovnictví jen ke kontrole zůstatků a transakční historie účtu (tedy nezadáváte aktivně transakce a nepotřebujete autorizační SMS zprávy), můžete si přes internetové bankovnictví sami nastavit zasílání zůstatkových SMS zpráv. Sami si také v internetovém bankovnictví provedete případnou změnu telefonního čísla pro jejich zasílání. 


Pobývám dlouhodobě v zahraničí a internetové bankovnictví jsem si zřídil právě pro to, abych do pobočky nemusel chodit. Jak si můžu telefonní číslo změnit, když nejsem v ČR?

Pokud nemáte možnost přijít do pobočky České spořitelny osobně, můžete změnit telefonní číslo pro zasílání autorizačních SMS korespondenčně.

Na webových stránkách České spořitelny najdete formulář Žádost o nastavení/změnu/zrušení telefonního čísla a SMS (v části: Ke stažení → Formuláře ke stažení).

Formulář vytiskněte a vyplňte.

Váš podpis na formuláři je třeba nechat úředně ověřit, tak jak je uvedeno na formuláři. Originál žádosti zašlete poštou na adresu pobočky České spořitelny, která spravuje Váš účet (NELZE naskenovat a přeposlat e-mailem). V pobočce zpracujeme Vaši žádost nejpozději následující pracovní den po jejím obdržení.

Pokud si přejete, formulář Vám pošleme také e-mailem.


Co musí splňovat moje PC, abych mohl používat klientský certifikát?

Pro používání klientského certifikátu musí být PC schopné práce se službou SERVIS 24 Internetbanking. Navíc musí být na PC nainstalován Klientský obslužný software z instalačního balíčku, který je vystaven ke stažení na webových stránkách České spořitelny. V instalačním balíčku je obsažena aplikace instalačního wizardu, který vše potřebné na PC nainstaluje a správnou funkci software také otestuje. Z instalačního balíčku je nutné nainstalovat ovladače čtečky čipových karet, podpůrný software Cryptoplus a Klientskou aktivní komponentu jako doplněk internetového prohlížeče.

Jaký je rozdíl mezi službou SERVIS 24 a SERVIS 24 - START?

Pro klienty, kteří využívají pouze produkty Finanční skupiny České spořitelny (např. majetkové účty, spořící nebo úvěrové účty stavebního spoření, penzijní připojištění nebo životní pojištění) a nemají v Bance vedený žádný běžný nebo sporožirový účet, případně některý z těchto účtů v Bance mají, ale nechtějí na nich provádět aktivní operace, byla připravena jednodušší verze služby SERVIS 24 pod názvem SERVIS 24 - START.

Prostřednictvím služby SERVIS 24 - START může klient realizovat vybrané služby a operace. Transakce, které nejsou uživateli služby SERVIS 24 - START v aplikaci SERVIS 24 Internetbanking přístupné, jsou barevně odlišeny.

Jaký rozdíl je mezi souhlasem s inkasem a inkasní platbou?

Souhlasem s inkasem klient dává souhlas protistraně inkasovat finance z jeho účtu. Zadáním inkasní platby klient požaduje inkasování finanční částky od protistrany.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster