800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Výplata dividend a jiných výnosů z cenných papírů

Charakteristika a popis produktu

Jedná se zejména o výplatu dividend a výnosů z podílových listů, kterou zajišťujeme pro různé společnosti, a o výplatu dávek účastníkům penzijního připojištění, případně o jiné typy výplat.

Stručný výčet hlavních činností:

  • kontrola registru akcionářů
  • výpočet daňové povinnosti
  • zprostředkování výplaty výnosů hotovostním i bezhotovostním způsobem
  • vyřizování případných reklamací
  • zajištění potřebné informovanosti emitenta
  • správa nevyplacených akcionářů
  • úschova a skartace veškerých dokladů a podkladů k jednotlivé emisi

Česká spořitelna nabízí možnost uzavřít Rámcovou smlouvu o poskytování služeb souvisejících s uplatňováním majetkových práv spojených s cenným papírem. Podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník s přihlédnutím k § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je emitent registrovaného cenného papíru povinen uzavřít smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobou, jejímž prostřednictvím mohou majitelé registrovaného cenného papíru zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s tímto cenným papírem, zejména jejímž prostřednictvím budou vypláceny výnosy z tohoto cenného papíru, ledaže emitent sám je k těmto činnostem oprávněn.

Výhody

Akcionář-fyzická osoba je vyzván oslovovacím dopisem k vyzvednutí příslušné částky na kterékoliv pobočce České spořitelny. K vyzvednutí dividend a jiného výnosu stačí pouze průkaz totožnosti. Na výplatním místě je možno změnit hotovostní výplatu na bezhotovostní a dát příkaz k zaslání dividendy na účet vedený v kterémkoliv peněžním ústavu na území České republiky. Tato služba nezvyšuje cenu výplaty a začíná být v současné době akcionáři využívána.

Akcionář-právnická osoba, cizinec je vyzván oslovovacím dopisem k předložení dokladů nutných k výplatě, která je zprostředkována bezhotovostním převodem na účet akcionáře.

Při tomto způsobu výplaty je možno zjistit okamžitý stav prováděných výplat, blokovat jednotlivé výplaty, vyplácet po libovolně dlouhé výplatní období a vyúčtování výplat provést do druhého dne po ukončení výplatního období.

Podmínky založení

Výplata dividend a jiných výnosů z cenných papírů je realizována na základě smlouvy uzavřené mezi emitentem a Českou spořitelnou. Vlastní výplata je zahájena v dohodnutém termínu po předání seznamu akcionářů a po připsání peněžních prostředků pro výplatu dividend a jiných výnosů na účty České spořitelny.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster