800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Úvěr ze stavebního spoření

Komu je určen

 • soukromá klientela (fyzické osoby)
 • nabídka je určena pro stávající klienty

Charakteristika a popis produktu

Úvěr ze stavebního spoření může účastník stavebního spoření použít na financování  bytových potřeb.

Úvěr ze stavebního spoření poskytne Buřinka účastníkovi, který:

 1. uzavřel smlouvy o stavebním spoření alespoň před 24 měsíci
 2. ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhl zůstatek účtu minimálně 40 % cílové částky
 3. bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhlo stanovené výše dané sdělením

Navíc Buřinka umožňuje rezervaci úvěru ze stavebního spoření po dobu 12 měsíců po vyplacení uspořené částky a státní podpory po 6. roce spoření. Tato služba je zajímavá pro toho, kdo po skončení stavebního spoření potřebuje hotové peníze, ale zároveň si není ještě jist, zda v dalších 12 měsících nebude potřebovat úvěr ze stavebního spoření.

Výhody

 • vyřízení úvěru zdarma
 • jednoduchost nabídky
 • individuální nastavení podmínek úvěru dle potřeb klienta
 • možnost rezervace úvěru po vyplacení zůstatku účtu po 6 roce spoření
 • možnost získat úvěr až 800 tis. Kč bez zástavy nemovitosti 
 • výše financování až 100% potřeby klienta
 • úroková sazba úvěru pevná po celou dobu splácení
 • možnost rozložit si splácení až na 13 let
 • nízké a neměnné měsíční splátky úvěru  po celou dobu splácení úvěru
 • možnost mimořádných splátek úvěru kdykoliv a zdarma
 • možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření
 • možnost sjednat si výhodné pojištění schopnosti splácet úvěr pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti a i pro případ ztráty zaměstnání
 • možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od daňového základu
 • zdarma poradenský servis
 • široká síť obchodních míst

Podmínky založení

Základní podmínky:

 • uzavřená smlouva o stavebním spoření alespoň 24 měsíců
 • ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc zůstatek účtu minimálně 40 % cílové částky
 • bodové hodnocení smlouvy o stavebním spoření účastníka ke dni hodnocení pro příslušný kalendářní měsíc dosáhlo stanovené výše dané sdělením

Bodové hodnocení se stanoví tak, že součet uspořené částky, záloh státní podpory evidovaných na účtu účastníka a úrokového faktoru se dělí čtyřmi promilemi cílové částky.
  
BH = ( UČ + SP + ÚF ) / (0,004 x CČ)

BH = bodové hodnocení
UČ = uspořená částka
SP = zálohy státní podpory evidované na účtu účastníka
ÚF = úrokový faktor
CČ = cílová částka

Úrokový faktor představuje násobek všech úroků z vkladů i ze státní podpory připsaných na účet účastníka ke dni hodnocení. Hodnota tohoto násobku je uvedena ve sdělení.

 • úvěr ze stavebního spoření může být poskytnut maximálně ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření v okamžiku poskytnutí úvěru. Klient tak má k dispozici 100% sjednané cílové částky.

Účastník musí:

 • prokázat schopnost splácet úvěr
 • poskytnout dostatečné zajištění úvěru
 • doložit účelové použití úvěru
 • v případě úvěru ze stavebního spoření pro osobu, která je nezletilá, je nutné předložit souhlas opatrovnického soudu s tímto úkonem

Dokumenty/doklady potřebné k založení produktu

Základní operace s produktem

Čerpání úvěru

 • probíhá zásadně bezhotovostně převodem na účet a to:
jednorázově
 • zaplacení kupní ceny nemovitosti (např. na účet prodávajícího dle kupní smlouvy)
 • jakákoli jednorázová platba (např. na účet dodavatele stavby, prodejce zboží, na účet notáře při složení ceny do notářské úschovy, na účet další osoby při majetkovém vyrovnání apod.)
postupně
 • na základě faktur předložených s Příkazem k provedení platby na účet dodavatele
 • zálohově převodem na účet klienta

Výše zálohy je omezena 30 % z výše poskytnutého úvěru, min. 5 tis. Kč, max. 100 tis. Kč.
Před dalším čerpáním zálohy je nutné doložit účelové použití zálohy.

Zpětné proplacení již zaplacených dokladů: Od data vystavení k datu předložení neuplynulo více než 12 měsíců a nebyly vystaveny před datem uzavření smlouvy o stavebním spoření (tzn. před datem přijetí návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření).


Odměna pro Vás 

Jako poděkování za sjednání tohoto produktu Vám navíc připíšeme 1 000 ibodů jako bonus!

Pokud tedy ještě nejste členem, nezapomeňte se registrovat do iBODu a aktivujte si sběr ibodů od České spořitelny.

Více informací o programu iBOD.

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster