800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Komu je určen

 • firmy
 • finanční instituce
 • města a obce
 • státní organizace
 • neziskové organizace
 • družstva
 • a další právnické osoby

Charakteristika a popis produktu

Služba je vhodná pro právnické osoby , které pro své volné finanční prostředky hledají zhodnocení vyšší, než nabízí běžné depozitní produkty. Cílem správy aktiv je dosáhnout optimálního výnosu svěřených prostředků prostřednictvím investic na peněžním a kapitálovém trhu.

Správa aktiv je založena na důkladném poznání potřeb klienta a následném vytvoření vhodné investiční strategie. Služba je poskytována výhradně na individuální bázi – každému klientovi přesně na míru. Velký důraz je kladen na klientovy konkrétní požadavky (např. výše výnosu, investiční limity, měnová preference atd.) a současně se zohledňuje vhodný investiční horizont, potřebná likvidita a v neposlední řadě také míra rizika, kterou je klient ochoten akceptovat.

Správu aktiv provádí investiční specialisté, kteří na základě dohodnuté investiční strategie aktivně rozhodují o pořízení konkrétních cenných papírů podle aktuální situace na finančních trzích. Při správě aktiv jsou klientovy peníze investovány do různých investičních nástrojů, jako jsou dluhopisy, akcie, podílové fondy, nástroje peněžního trhu případně alternativní investice. Po celou dobu správy jsou klientovy podávány pravidelné informace o stavu jeho majetku.

Výhody

 • investiční řešení na míru – individuální přístup
 • přístup k atraktivním cenným papírům
 • analýza a výběr nejvhodnějších investic
 • optimální alokace investic
 • zhodnocování prostředků investováním na kapitálových trzích
 • včasná reakce na aktuální tržní vývoj
 • nízké transakční náklady
 • úspora časových a administrativních nákladů
 • pravidelné zprávy o vývoji portfolia, konzultace

Podmínky založení

 • Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů
 • prokázání zřízení a oprávnění jednajících osob


Dokumenty/doklady potřebné k založení produktu 

 • výpis z obchodního rejstříku (v případě organizací, které nejsou registrovány v obchodním rejstříku jiný adekvátní dokument)
 • plná moc jednajících osob, pokud tyto nejsou uvedeny v obchodním rejstříku
 • občanský průkaz jednajících osob

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster