800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Charakteristika a popis produktu

 • akciový podílový fond s dlouhodobým investičním horizontem zaměřený na akciové trhy střední a východní Evropy
 • doporučený investiční horizont: 5 let a déle

Výkonnostní cíl
Výkonnostním cílem fondu je dlouhodobě překonávat výnosy světových akciových trhů prostřednictvím investic do jednotlivých akciových titulů z regionu střední a východní Evropy.

Investiční strategie
Investiční politika fondu pracuje s potenciálem dynamičtějšího růstu rozvíjejících se ekonomik oproti ekonomikám rozvinutým a manažer fondu se snaží nacházet investiční příležitosti napříč všemi ekonomickými sektory středoevropského a východoevropského regionu. Investuje také na ruských a tureckých trzích Vzhledem k investiční strategii je fond vhodný především jako součást akciové části investičního portfolia.

Fond je určen pro zkušené a dynamické investory s vyšší rizikovou tolerancí a to jak pro pravidelné investování peněz, tak k jednorázovému investování s dlouhodobým investičním horizontem.

Výhody

 • atraktivní investiční strategie „stock picking“ zaměřená na trhy střední a východní Evropy, včetně Ruska a Turecka umožňuje dosahovat zajímavého zhodnocení nad úrovní vyspělých akciových trhů
 • vysoká likvidita - okamžitá dostupnost investovaných prostředků (obvykle do jednoho týdne)
 • nulový výstupní poplatek
 • jednoduchý nákup podílových listů – jednoduchý proces a široká síť poboček České spořitelny
 • při pravidelném investování sleva poplatku za obstarání koupě podílových listů
 • pro nákup investice možnost využít elektronické bankovnictví ČS - SERVIS 24
 • výnosy z investice nepodléhají zdanění (platí pro fyzické osoby nepodnikatele při trvání investice 6 měsíců a déle)

Podmínky založení

Soukromá klientela:

 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník starší 18 let (v případě nezletilé osoby - zákonný zástupce)
 • prokázání totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas, povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu)

 

Firemní klientela:

 • doklad o právní subjektivitě (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelé)
 • doklad k ověření totožnosti (fyzické osoby)

Základní operace s produktem

 • nákup a prodej podílových listů na přepážkách České spořitelny
 • bezhotovostní prodej podílových listů
 • pravidelný nákup podílových listů dle přání klienta (např. z účtu formou trvalého příkazu, nebo z podílového fondu Sporoinvest formou pravidelného zpětného odkoupení podílových listů )
 • výměna podílových listů v rámci otevřených podílových fondů Investiční společnosti České spořitelny

Kdo poskytuje informace

Úroky

 • jedná se o fond růstového typu to znamená, že výnosy fondu jsou plně reinvestovány, podílník je realizuje prodejem podílových listů, což je pro fyzické osoby daňově výhodné
 • příjem z prodeje podílových listů je osvobozen od daně, pokud od jejich nabytí uplynulo alespoň 6 měsíců
 • kolísání prodejní ceny podílových listů, zejména v závislosti na vývoji kapitálových trhů
 

Ostatní informace

 • jmenovitá hodnota podílového listu 1 Kč
 • podílové listy jsou evidovány v samostatné evidenci vedené Českou spořitelnou
 • podmínky investování:
 první nákup  minimálně 100 Kč 
 jednorázový nákup  minimálně 100 Kč
 jednorázový prodej  minimálně 100 Kč
 pravidelný nákup  bez omezení
 pravidelný prodej  bez omezení

Právní upozornění

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster