800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Přeshraniční převod se zavádí dnem vstupu České republiky do EU 1.5.2004.

Modrým písmem jsou na vzoru platebního příkazu přeshraničního převodu označena pole, která je nutné vyplnit následovně:

  • číslo účtu příkazce  doporučujeme vyplnit ve formátu IBAN - viz výpis Vašeho účtu (např. CZ23 0800 0000 0099 9999 9083)
  • číslo účtu příjemce  je nutné vždy vyplnit ve formátu IBAN - údaj Vám sdělí příjemce úhrady (např. FR7630004007990001005888060)
  • směrový kód banky příjemce  je nutné vždy vyplnit údajem BIC banky příjemce (SWIFTový kód) – údaj Vám sdělí příjemce úhrady (např. SOGEFRPP)
  • pole měna může obsahovat pouze tyto měny států EU, EHP - EUR, SEK, DKK, GBP, CZK, SKK, PLN, HUF, NOK, CHF, ISK, RON, BGN, LTL
  • v poli částka může být uvedena výše převodu až do hodnoty 50 000 EUR, respektive protihodnoty 50 tis. EUR v případě převodu v jiné měně než EUR - seznam měn viz předchozí bod. Hodnota převodu v jiné měně než  EUR, se přepočte kurzem ECB (Evropská centrální banka).
  • dispozici bankovních výloh doporučujeme zvolit SHA
  • Instrukce 23E doporučujeme nevyplňovat

Ostatní údaje příkazu přeshraničního převodu se vyplňují podle standardu úhrady do zahraničí.

Platební příkazy znějící na částku nad 50 tis. EUR se vyplňují podle standardu platby do zahraničí.

Přeshraničním převodem ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., zákona o platebním styku, se rozumí převod peněžních prostředků z jednoho členského státu Evropské unie (EU) nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (EHP) do jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP v domácí měně kteréhokoliv členského státu EU nebo státu tvořícího EHP až do výše protihodnoty 50 tis. EUR. Protihodnota se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Evropskou centrální bankou (ECB) ke dni účinnosti příkazu k převodu (k úhradě). Státy EHP tvoří členské země EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a nově přistupující členové: Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster