800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Česká spořitelna se do řešení drogové problematiky zapojila jako jedna z prvních bankovních institucí v době, kdy začal tento problém sílit a tížit společnost, a to zvláště ve spojení s mladou generací. Ve spolupráci s různými institucemi finančně podporovala po tři roky pořádání besed odborníků věnujících se drogové problematice po celé České republice, ať již se besedy konaly v mimoškolních přednáškových sálech či přímo v „intimnějším“ prostředí středních škol.

Do roku 2003, tj. po čtyři roky podporovala z pozice generálního partnera aktivity týkající se boje s drogovou závislostí, které vykonává občanské sdružení SANANIM. V roce 2004 pomyslnou štafetu podporování občanského sdružení SANANIM převzala Nadace České spořitelny a spolupráce pokračuje do současnosti. Občanské sdružení SANANIM je největší nestátní organizací v České republice poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Vzniklo v roce 1990 a v průběhu více než deseti let se mu podařilo docílit provozování komplexního, uceleného systému péče o drogově závislé. V současné době provozuje šest hlavních programů - Terénní programy, Kontaktní centrum, Denní stacionář, terapeutické komunity (TK) Karlov, Němčice, Doléčovací centrum s chráněnými byty - a řadu programů doplňujících; mezi nejvýznamnější patří Drogové informační centrum. Další programy jsou realizovány zejména v oblasti vzdělávání, primární prevence, publikační činnosti a zahraniční spolupráce. Po celou dobu své existence usiluje SANANIM o kvalitní spolupráci se státním i nestátním sektorem na centrální i místní úrovni.

Česká spořitelna začala s podporou tohoto sdružení v roce 2000, konkrétně darovala finanční prostředky kromě jiného na nově budované rehabilitační centrum pro drogově závislé pacienty (mladistvé a matky s dětmi), které vzniklo v rámci Terapeutické komunity Karlov. V současné době je tato komunita již 4 roky v provozu a úspěšně se zařadila do sítě léčebných zařízení tohoto typu. V současnosti právě matky nemají možnost léčby společně se svými dětmi, což bylo důvodem rozšíření kapacity TK Karlov právě o tuto specifickou skupinu. V roce 2003 byl zrekonstruovaný dům, který obývají matky s dětmi, slavnostně „pokřtěn“ po první jeho malé obyvatelce, holčičce, která se narodila drogově závislé a zde léčené klientce, na „Domov Laura“.

Více informací na stránkách občanského sdružení SANANIM [nové okno].

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.8.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,110 + 0,23%
USD 22,235 + 0,04%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster