800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Fyzická osoba - nepodnikatel

Kapitálový výnos

  • doba mezi nabytím a prodejem akcií / dluhopisů přesáhla 6 měsíců – zisk z prodeje je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob
  • doba mezi nabytím a prodejem akcií / dluhopisů nepřesáhla 6 měsíců – zisk z prodeje podléhá dani z příjmu fyzických osob (klient zahrne příjem z prodeje akcií / dluhopisů do svého ročního daňového přiznání s tím, že základ daně sníží o cenu pořízení prodaných akcií / dluhopisů a o náklady spojené s nákupem a prodejem)

Od 1.1.2009 se na fyzické osoby, jejichž celkový podíl, přímý na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti, převyšoval 5 % v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů, nevztahuje osvobození příjmů z prodeje cenných papírů (akcie, dluhopisy, podílové listy podílového fondu a ostatní cenné papíry, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu). U těchto prodejů platí časový test 5 let.

Dividendový (kuponový) výnos

  • dividendový / kuponový výnos je zdaněn srážkovou daní (15 %), takže vyplacená dividenda / kupon je o tuto částku již snížen a výnos se již nezahrnuje  do daňového základu

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Fyzická osoba - podnikatel (cenné papíry jsou zahrnuty do obchodního majetku)

Kapitálový výnos

  • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 6 měsíců)

Dividendový (kuponový) výnos

  • dividendový / kuponový výnos je zdaněn srážkovou daní (15 %), takže vyplacený kupon je o tuto částku již snížen a výnos se již nezahrnuje do daňového základu

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Právnická osoba

Kapitálový výnos

  • zisk z prodeje podléhá dani z příjmu (bez ohledu na to, zdali doba mezi nabytím a prodejem přesáhla dobu 6 měsíců)

Dividendový (popř. kuponový) výnos

  • dividendový výnos je zdaněn srážkovou daní 15 %, tudíž vyplacený výnos je o tuto částku již snížen (výnos se již nezahrnuje do daňového základu)

Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitované do 31.12.2007 nepodléhají zdanění. Úrokové výnosy z hypotečních zástavních listů emitovaných od 1.1.2008 zdanění podléhají.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 21.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,100 + 0,04%
USD 21,750 - -0,11%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster