800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Kurz neboli cena dluhopisu se vytváří na základě nabídky a poptávky po dluhopisu. Cena dluhopisu je ovlivněna zejména těmito faktory:

 • úroveň tržní úrokové míry
 • úroková míra (kupon) dluhopisu
 • doba splatnosti dluhopisu
 • rating emitenta dluhopisu

Základní pravidla, která vysvětlují změnu ceny dluhopisu při změně úrokové míry

 • zvyšuje-li se úroková míra, cena dluhopisu klesá a naopak
 • dluhopisy s delší dobou splatnosti mají větší procentní změnu ceny při určité změně tržní úrokové míry než dluhopisy s kratší dobou splatnosti
 • dluhopisy s menším kuponem mají větší relativní změnu ceny
 • absolutní zvýšení ceny dluhopisu způsobené poklesem tržní úrokové míry je vyšší než absolutní snížení ceny dluhopisu způsobené vzestupem tržní úrokové míry o stejnou hodnotu
 • tržní cena dluhopisu je více citlivá, jestliže tržní úroková sazba je nízká, než když je tržní úroková sazba vysoká

Kvalita dluhopisu je většinou charakterizována tzv. ratingem emitenta. Rating, neboli ohodnocení, je expertní odhad nezávislé organizace o spolehlivosti vydavatele dluhopisu a jeho schopnosti dostát svým závazkům, tzn.platit úroky a nakonec splatit i nominální hodnotu dluhopisu.

Označení dluhopisů - vysvětlení

SD 6,55 / 11  

 • státní dluhopis
 • pevný úrok (kupon) – 6,55 % z nominální hodnoty dluhopisu
 • splatnost je v roce 2011

  SKODA VAR / 10

 • dluhopis vydaný společností Škoda Auto
 • variabilní úrok (kupon)
 • splatnost je v roce 2010

Rozdělení dluhopisů podle emitenta

 • státní dluhopisy

Cenné papíry, které vydává ministerstvo financí té které země. Jsou považovány za nejkvalitnější ze všech dluhopisů, protože jsou garantovány státem. Výměnou za bezpečnost nesou státní dluhopisy nejnižší úrokové výnosy. 

 • podnikové dluhopisy

Cenné papíry vydávané podniky. Nesou vyšší výnos než státní dluhopisy, ale je s nimi spojeno vyšší riziko nesplacení. 

 • hypoteční zástavní listy (HZL)

Cenné papíry vydávané hypotečními bankami. Z výnosů hypotečních zástavních listů financují banky poskytované úvěry na bydlení. Hypoteční zástavní listy jsou kryty pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů. Jsou proto považovány za bezpečnější než podnikové dluhopisy.

 • komunální dluhopisy

Jsou vydávány obcí, která za vydání ručí svým majetkem nebo také bankou, přičemž z výtěžku jejich prodeje poskytne banka úvěr obci, která za vydání ručí svým majetkem.

Rozdělení podle druhu výnosu, který dluhopisy nesou

 • dluhopis s pevnou úrokovou sazbou (pevným kuponem)

Dluhopis má pevný kupon, který se většinou vyplácí ročně nebo pololetně a pevné datum splatnosti, kdy je splatná celá nominální hodnota. 

 • dluhopis s pohyblivou úrokovou sazbou (proměnlivým kuponem)

Úroková sazba se pravidelně přizpůsobuje aktuální úrokové míře. Nová úroková sazba je odvozena pro následující období (zpravidla 3 nebo 6 měsíců) na základě aktuální referenční úrokové sazby (např. PRIBOR). Sazba se zvyšuje o stanovenou přirážku. Tyto dluhopisy vykazují nižší pohyb kurzů (cen) oproti dluhopisům s pevným výnosem.

Výhoda – vyšší výnos pro investora proti dluhopisům s pevným výnosem při rostoucí hladině úroků.
Nevýhoda - nižší výnos pro investora proti dluhopisům s pevným výnosem při klesající hladině úroků.

 • dluhopis s nulovým kuponem

Emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální hodnotu. Na trhu se dluhopis prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kuponové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty. 

 

Česká spořitelna upozorňuje , že s investováním do investičních instrumentů může být spojeno riziko ztráty. Obecně také platí, že kurzy, ceny, výnosy, výkonnost, zhodnocení nebo jiné parametry investičních instrumentů dosažené v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor budoucího vývoje a že tyto kurzy, ceny, výnosy, výkonnost, zhodnocení nebo jiné parametry se mohou měnit, tzn. stoupat či klesat. Z tohoto důvodu Česká spořitelna svým klientům doporučuje, aby se před uzavřením jakékoli transakce s investičními instrumenty poradili se svými odbornými poradci a neuzavírali tyto transakce, pokud plně neporozumí podmínkám těchto transakcí a případným rizikům, která tyto transakce mohou přinést.

Právní upozornění

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster