800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - X. sKarta

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Domácí karta MAESTRO

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 29.06.2012 do 29.06.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

1.1. Vedení a používání karty

   
Vydání karty jedenkrát za 4 roky (vydává se pouze k platebnímu účtu sKarty) zdarma
Používání karty - ročně zdarma

1.2. Služby dostupné v bankomatu

  V bankomatu České spořitelny  V bankomatu jiné banky 
Dotaz na zůstatek účtu  zdarma 20
Změna PIN  6

1.3. Zaslání karty/PIN/bezpečnostního hesla

   
Zaslání platební karty na KoP ÚP  zdarma
Zaslání PIN a bezpečnostního hesla zdarma
Opětovné zaslání PIN/bezpečnostního hesla doporučeně do vlastních rukou  100
KoP ÚP - kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky

1.4. Zákazy na karty

   
Provedení zákazu zdarma
Odvolání zákazu  zdarma

1.5. Ostatní položky

   
Vyrobení náhradní karty 240
 Cena je účtována při žádosti o náhradní kartu

2. Platební účet

2.1. Zřízení, vedení a zrušení platebního účtu

   
Zřízení účtu  zdarma
Vedení účtu - měsíčně  zdarma
Zrušení účtu  zdarma

2.2.  Vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu a příprava k vydání dle sjednaného způsobu předávání

   
Vyhotovení pravidelného měsíčního výpisu z účtu  zdarma
Odeslání výpisu poštou na sjednanou adresu   poštovné
Vyhotovení ročního elektronického výpisu přístupného na portálu www.skontakt.cz zdarma
Předání pravidelného výpisu na pobočce (osobní vyzvednutí)  45
Vyhotovení duplikátu každého výpisu z účtu 75

2.3. Informace o platebních transakcích

   
Vyhotovení Informace o platebních transakcích 1x za kalendářní měsíc zdarma
Vyhotovení duplikátu Informace o platebních transakcích  75

2.4. Správa klienta v prodlení, upomínky

   
Poplatek za správu klienta v prodlení  zdarma
Zaslání upomínky  zdarma

3. Bezhotovostní a hotovostní platební styk

3.1. Odchozí bezhotovostní platby - platební příkazy (za položku)

  Bankomat České spořitelny  Pobočka ÚP 
Převzetí jednorázového platebního příkazu (domácí platby)   zdarma zdarma
Realizece jednorázového platebního příkazu (domácí platby)  6*) 6*)
Zřízení, zrušení trvalého příkazu (trvalé platby) z podnětu klienta  zdarma zdarma
Realizace trvalého příkazu (trvalé platby)  6*) 6*)
*) ZDARMA jedenkrát ve vztahu ke každé vyplacené dávce, pokud již nebyla zvolena možnost 1 výběru hotovosti kartou v bankomatu České spořitelny k dávce zdarma.

3.2. Ostatní odchozí bezhotovostní platby

  Obchodník  Bankomat České spořitelny 
Platba kartou  zdarma
Dobití mobilního telefonu  zdarma

3.3. Ostatní položky bezhotovostního platebního styku

   
Došlá bezhotovostní platba (připsaná dávka)  zdarma

3.4. Vklad hotovosti

  Pobočka ČS 
Vklad hotovosti  zdarma
Pouze v případech vyrovnání pohledávky účtu

3.5. Výběr hotovosti

  Bankomat České spořitelny  Bankomat jiné banky  Přepážka / Cash advance (v ČR)  Obchodník / Cash back  Pobočka ČS 
Kartou  6*) 40 40 6
Dokladem  zdarma
Výběr hotovosti dokladem pouze v případě exekuce, úmrtí, po zrušení účtu

*) Jedenkrát ve vztahu ke každé vyplacené dávce ZDARMA, pokud již nebyla zvolena možnost 1 výběru hotovosti kartou v bankomatu České spořitelny k dávce zdarma.

4. Ostatní položky

4.1. Ostatní položky

   
Oznámení o neprovedených platebních příkazech ( bezhotovostních platbách) (na výpisu z účtu nebo na Informaci o platebních transakcích)   zdarma
Zaslání zůstatkové SMS  1,50
Součinnost České Spořitelny poskytnutá klientovi v souvislosti s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem 300 (250 + 20% DPH)
Souči nnost České spořitelny poskytnutá plátci v souvislosti s jeho vlastním chybně zadaným platebním příkazem podle ust. § 38odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů – informace o jednom klientovi (věcné náklady)

Ceny jsou uvedeny v Kč 

Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.  

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 29.6.2012 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.  a na webových stránkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 20.6.2012

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,                                               Ing. Roman Lux, v.r.
člen představenstva                                                         ředitel odboru finanční plánování a analýzy
a náměstek generálního ředitele

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 29.06.2012 do 29.06.2012. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster