800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.05.2008 do 25.05.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Uzavření komisionářské smlouvy zdarma
1.2. Majetkový účet v Univyc, a.s.
1.2.1.otevření účtu50,-
1.2.2.vedení cenných papírů na účtuzdarma
1.3. Obstarání koupě nebo prodeje akcií
1.3.1.AOS/KOBOS
1.3.1.1. nad 5.000.000,- Kč individuálně, max. 0,3%
1.3.1.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,4%
1.3.1.3.500.000,- až 999.999,- Kč vč.0,6%
1.3.1.4.0,- až 499.999,- Kč vč.0,8% min. 300,-
1.3.2.SPAD (1 lot)0,2%, max. 5.000,- za každý započatý lot
1.4. Za obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ z objemu realizovaného obchodu za každý rok do splatnosti dluhopisu (nebo poměrné části roku)
1.4.1.nad 5.000.000,- Kč0,2%, min. 1.500,-
1.4.2.1.000.000,- až 5.000.000,- Kč vč.0,3%, min. 1.500,-
1.5. Právo nakládat s cenným papírem
1.5.1.pozastavení práva (blokace) - za každý ISIN20,-
1.5.2.zrušení pozastavení práva (deblokace) - za každý ISIN20,-
1.6. Ostatní položky
1.6.1.zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodechzdarma
1.6.2.poplatek za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, který je obchod suspendován)50,-
1.6.3.poplatek za obstarání inkasa výnosů zahraničních cenných papírů evidovaných v Univyc a.s.zdarma
1.6.4.převod zahraničních cenných papírů obchodovaných na BCPP v evidenci Univyc, a.s. - mezi obchodníky400

2. Obstarání obchodu na mimoburzovním trhu a na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ 0,5% min. 100,- EUR + Švýcarsko a Velká Británie stamp fee
2.2. Obstarání koupě nebo prodeje DLUHOPISŮ 0,2%
2.3. Transakční cena za nákup/prodej
2.3.1.při obchodu bez platby
2.3.1.1.Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko2.500,-
2.3.1.2.Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie2.700,-
2.3.1.3.Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko3.000,-
2.3.1.4.Maďarsko, Polsko3.300,-
2.3.1.5.Rakousko1.500,-
2.3.1.6.Ostatní zeměindividuálně
2.3.2.při obchodu proti platbě
2.3.2.1. Německo, USA, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, Španělsko 2.800,-
2.3.2.2.Velká Británie, Švýcarsko, Kanada, Francie, Itálie3.000,-
2.3.2.3.Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko3.500,-
2.3.2.4.Maďarsko, Polsko3.800,-
2.3.2.5.Rakousko1.800,-
2.3.2.6.ostatní zeměindividuálně
2.4. Správa cenných papírů - měsíčně z tržní hodnoty portfolia vždy k poslednímu dni v měsíci 0,12%

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů
3.1.1.podílové fondy skupiny Erste Bank (ISČS, REICO a ESPA)

Maximální cena *)

3.1.1.1.
 • fondy peněžního trhu
 • Opatrný Mix FF
0,30%
3.1.1.2.
 • Konzervativní mix FF
 • Dluhopisové fondy
 • Fond řízených výnosů
1,00%
3.1.1.3.
 • Vyvážený mix FF
 • Dynamický mix FF
1,50%
3.1.1.4.Fondy životního cyklu2,50%
3.1.1.5.
 • Akciové fondy
 • Akciový Mix
 • Nemovitostní fond REICO
 • ČS Balancovaný fond
3,00%
3.1.1.6.
 • ESPA-ČS Zajištěné fondy
 • OPF AR 0 fond privátního bankovnictví
 • OPF AR 25 fond privátního bankovnictví
 • OPF AR 50 fond privátního bankovnictví
 • OPF AR 75 fond privátního bankovnictví
dle statutu
3.1.1.7.sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes S24 - při zadání příkazu přes záložku "Spoření a investování"10% ze vstupního poplatku z pořízené transakce
3.1.2. fondy třetích stran **)
3.1.2.1. ABN AMRO, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Julius Baer, Parvest, WIOF
3.1.2.1.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2.dluhopisový trh2,50%
3.1.2.1.3.akciový trh4,00%
3.1.2.2.ING
3.1.2.2.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.2.2.dluhopisový trh

2,50%

3.1.2.2.3.akciový trh3,00%
3.1.2.3.Zajištěné fondydle statutu
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1.fondy finanční skupiny Erste (kromě fondů v položce 3.2.2. a 3.2.4.)zdarma
3.2.2.ESPA-ČS Zajištěné fondydle prodejních informací
3.2.3.fondy třetích stranzdarma
3.2.4.Nemovitostní fond REICO3% po dobu 3 let od vzniku fondu (do 9.2.2010)
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1.fondy ISČS
3.3.1.1.při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkemrozdíl prodejních poplatků daných fondů
3.3.1.2.při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkemzdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPArozdíl vstupních poplatků mezi kategoriemi, mezi kterými klient přechází
3.4. Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)
3.4.1.založení, vedení a zrušenízdarma
3.4.2.zasílání Přehledu obchodůzdarma
3.4.3.zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu ze samostatné evidence Investičních nástrojůzdarma
*) Poplatek z nově investovaných prostředků
**) max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu

4. Správa aktiv

 • ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, max. 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1.hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.2.1.2.samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP
(za každý ISIN) + 19% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.2.2.2.samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2.roční cena za správu CP **)až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3.za zajištění a obstarání inkasaaž 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1.hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.1.2.samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1.hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.2.2.samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 19% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1.hromadnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2.samostatnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1.hromadnéaž 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2.samostatnéaž 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:
 • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
 • za ostatní činnosti představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 19% DPH.

V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Za odeslání čísla majetkového účtu (příp. i více čísel účtu) 50,-
6.2. Poplatek za převod cenných papírů ve Středisku cenných papírů 100,-

7. Správa portfolia cenných papírů

 • pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

8. Společné a ostatní položky

PoložkaTextCena v Kč
8.1. Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0,- až 200,-
8.2. Výměna podpisového vzoru 10,-

   
   
Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.5.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne  10.4.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.05.2008 do 25.05.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster