800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance
Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Obstarání obchodu na Burze cenných papírů Praha a související služby

1.1.  Uzavření smlouvy o investičních službách

Uzavření smlouvy o investičních službách  zdarma

1.2.  Obstarání koupě nebo prodeje akcií, investičních certifikátů a investičních pákových produktů   (poplatky uvedené v procentech se počítají z denního objemu realizovaného obchodu)

Zrušení neprovedeného pokynu  zdarma
0 až 499.999 Kč  0,4% min. 300 *)
500.000 až 1.000.000 Kč  2.000 + 0,25% z částky nad 500 tis. Kč
nad 1.000.000 Kč  3.250 + 0,1% z částky nad 1 mil. Kč
Vypořádání obchodu  zdarma

*) Pro obchody s investičními certifikáty Erste Group Bank AG je minimální poplatek 300 Kč snížen na 100 Kč.

1.3.  Majetkový účet v  evidenci České spořitelny, a.s. navazující na evidenci vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s.

Otevření účtu zdarma 
Zrušení účtu  zdarma 
Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v navazující evidenci České spořitelny, a.s. zdarma
Přidělení NID zdarma

1.4.  Vedení cenných papírů na účtu v navazující evidenci ČS  (poplatky uvedené v procentech se počítají denně, a to pro kotované cenné papíry jiné než dluhopisy z tržní hodnoty, pro dluhopisy a nekotované cenné papíry ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Poplatky jsou splatné čtvrtletně)

průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK   zbývající průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč   zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč  
české kotované akcie   0,06% p.a. 0,04% p.a. 0,03% p.a.
zahraniční kotované akcie    0,06% p.a. 0,06% p.a. 0,06%
české nekotované akcie   0,10% p.a. 0,08% 0,06% p.a.
české dluhopisy   0,04% p.a. 0,03% p.a. 0,02% p.a.
ostatní cenné papíry   0,06% p.a. 0,06% 0,06% p.a.

1.5.  Majetkový účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s.

Otevření účtu 100
Zrušení účtu  100
Změna evidovaných údajů vztahujících se k majetkovému účtu osoby v navazující evidenci České spořitelny, a.s. 100
Přidělení NID 450

1.6.  Vedení cenných papírů v evidencích Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (poplatky uvedené v procentech se počítají denně, a to pro kotované cenné papíry jiné než dluhopisy z tržní hodnoty, pro dluhopisy a nekotované cenné papíry ze jmenovité hodnoty cenných papírů. Poplatky jsou splatné čtvrtletně)

  průměrný objem majetku méně než 10 mil. CZK   zbývající průměrný objem majetku nad 10 mil. Kč až do 100 mil. Kč   zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč  
české kotované akcie   0,20% 0,17% individuální cena
zahraniční kotované akcie    0,20% 0,20% 0,20%
české nekotované akcie   0,30% 0,25% individuální cena
české dluhopisy   0,07% 0,05% 0,03% p.a.
ostatní cenné papíry 0,20% 0,20% 0,20%
Minimální cena za vedení evidence akcií a dluhopisů třetích stran na majetkovém účtu je 25 Kč za čtvrtletí.

1.7.  Ostatní položky

Zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech zdarma
Cena za suspendovaný obchod zaviněný klientem (za každý den, kdy je obchod suspendován) 800
Převod CP mezi klienty ČS, a.s. v navazující evidenci České spořitelny, a.s. (oba klienti mají cenné papíry vedené v této navazující evidenci), účtuje se jen na debetní straně 100 za 1 ISIN
Převod CP kótovaných  i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z majetkového účtu v evidenci v CDCP, a.s. vedeného prostřednictvím jiného obchodníka s CP nebo z majetkového účtu v navazující evidenci jiného obchodníka s CP - na účet klienta v navazující evidenci ČS, a.s., popř. na účet klienta vedený prostřednictvím ČS, a.s. v evidenci CDCP, a.s. 150 za 1 ISIN
Převod CP z majetkového účtu klienta v navazující evidenci ČS, a.s., popř. z majetkového účtu klienta v evidenci v CDCP, a.s. vedeného prostřednictvím ČS, a.s., s výjimkou převodu CP  mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta vedenými prostřednictvím ČS, a.s. v evidenci CDCP, a.s., nebo mezi dvěma majetkovými účty stejného klienta v navazující evidenci ČS, a.s., a s výjimkou převodu všech CP v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím ČS, a.s. v evidenci CDCP, a.s. na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci ČS, a.s 800 za 1 ISIN
Převod všech CP (v rámci převodu celého majetkového účtu) kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP z nezařazeného majetkového účtu v evidenci CDCP, a.s. na majetkový účet klienta v navazující evidenci ČS, a.s., popř. na majetkový účet klienta vedený prostřednictvím ČS, a.s. v evidenci CDCP, a.s, počítá se jen na debetní straně 100 za 1 ISIN
Převod CP kótovaných i nekótovaných na regulovaném trhu BCPP v rámci jednoho klienta z nezařazeného majetkového účtu v evidenci CDCP, a.s. na majetkový účet klienta v navazující evidenci ČS, a.s., 150 za 1 ISIN
Převod všech CP v rámci jednoho klienta evidovaných na majetkovém účtu klienta vedeném prostřednictvím ČS, a.s. v evidenci CDCP, a.s. na majetkový účet vedený pro klienta v navazující evidenci ČS, a.s., účtuje se jen na debetní straně 100 za 1 ISIN

Cena za převod se hradí při zadání pokynu. Ceny za převod cenných papírů evidovaných u zahraničních depozitářů budou sjednány individuálně.


Upozornění: Převody cenných papírů do evidencí ČS z evidencí vedených jiným obchodníkem s cennými papíry mezi dvěma majetkovými účty jednoho majitele jsou až do 27.7.2016 zdarma.

2.  Obstarání obchodu na zahraničních trzích

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Uzavření komisionářské smlouvy

zdarma

2.2. Obstarání koupě nebo prodeje AKCIÍ, ETFs (exchange traded funds), ETCs (exchange traded commodities) a investičních certifikátů  - poplatky uvedené v procentech se počítají z objemu realizovaného obchodu
2.2.1.podání pokynuzdarma
2.2.2.zrušení pokynuzdarma
2.2.3.Francie, Německo, Rakousko0,90% min. 23,- EUR
2.2.4.Japonsko0,90% min 3350,- JPY
2.2.5. Polsko 0,90% min 100 PLN
2.2.6.USA0,60% min 20,- USD
2.2.7.Velká Británie0,90% min 25,- GBP
2.3. Správa cenných papírů (poplatky uvedené v procentech se počítají z poslední známé tržní hodnoty - k poslednímu dni čtvrtletí - cenných papírů, které jsou ve správě k poslednímu dni čtvrtletí, poplatky jsou splatné čtvrtletně)
2.3.1. Eurozóna 0,015% za každé čtvrtletí za 1ISIN*) min 2,00 EUR
2.3.2.Japonsko0,02%  za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 300,- JPY
2.3.3. Polsko 0,045% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 5,00 PLN
2.3.4. USA 0,015% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 USD
2.3.5.Velká Británie GBP, USD, EUR0,02% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 GBP
2.3.6.Švýcarsko

0,02% za každé čtvrtletí za 1 ISIN *), min. 2,00 CHF

2.4. Obstarání inkasa výnosů (dividend) poplatky třetích stran
*) je-li však 1 ISIN evidován u více depozitářů, platí se zvlášť za každou takovou evidenci

3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Nákup podílových listů
3.1.1. podílové fondy skupiny Erste Group Bank (EAM ČR, REICO a ESPA)

 

3.1.1.1. Sporoinvest ESPA český fond firemních dluhopisů 0,30%
3.1.1.2. Konzervativní mix FF
Optimum
Dluhopisové fondy
Fond řízených výnosů
1,00%
3.1.1.3. Vyvážený mix FF
Dynamický mix FF
Nemovitostní fond REICO
1,50%
3.1.1.4.CS Fond životního cyklu 20201,00%
3.1.1.9.CS Fond životního cyklu 20301,50 %
3.1.1.5. Akciové fondy
Akciový Mix
3,00%
3.1.1.6. ESPA-ČS Zajištěné fondy
dle prodejních informací
3.1.1.7.sleva při nákupu otevřených podílových fondů přes S24 - při zadání příkazu přes záložku "Spoření a investování" **)10% z poplatku z pořízené transakce
3.1.1.8. Sleva podle pořadí pravidelné měsíční investice. Podmínkou slevy je sjednaný Pokyn na pravidelný nákup cenných papírů v minimální výši 1000,- Kč měsíčně **)
3.1.1.8.1.I.pásmo     1. až 12.sleva 0%
3.1.1.8.2.II.pásmo    13. až 36.sleva 25%
3.1.1.8.3.III.sleva      37. a vícesleva 50%
3.1.2. fondy třetích stran *)
3.1.2.1. ING, BNP Paribas, HSBC a fondy ostatních investičních společností
3.1.2.1.1.peněžní trh0,50%
3.1.2.1.2.dluhopisový trh2,50%
3.1.2.1.3.akciový trh4,00%
3.1.2.2.ING akciový trh; BNP Paribas akciový trh3,00%
3.1.2.3.Zajištěné fondydle prodejních informací
3.2. Odkoupení podílových listů
3.2.1. Všechny fondy kromě uzavřených fondů zdarma
3.2.2. Uzavřené fondy (včetně zajištěných) dle prodejních informací
3.3. Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti
3.3.1. fondy EAM, ČR
3.3.1.1. při výměně do cílového fondu s vyšším poplatkem za obstarání koupě

rozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů 

3.3.1.2. při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným poplatkem za obstarání koupě zdarma
3.3.2.fondy 3. stran včetně ESPArozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, mezi kterými klient přechází

3.4.  Výpisy z majetkového účtu investičních nástrojů (muin)

Přehled portfolia - e-mailem/ elektronicky (Servis 24)

zdarma

Přehled portfolia - poštou

30 Kč***

Přehled portfolia - poštou do zahraničí

40 Kč***

Přehled portfolia - osobně na pobočce

80 Kč***

Přehled obchodů - e-mailem/ elektronicky (Servis 24)

zdarma

Přehled obchodů – poštou/ poštou do zahraničí

zdarma

Přehled obchodů - osobně na pobočce

zdarma

*) max. výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu
**) slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva

***) Zdarma pro klienty nad 70 let.

4. Správa aktiv

  • ceny se stanovují individuálně

5. Úschova, správa a uložení cenných papírů

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Depotní účet (účet CP)
5.1.1.zřízení a vedení depotního účtu - ročně30,-
5.1.2.výběr CP z centrálního depotu Burzovního registru cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)500,- za každou emisi, max. 1.000,-
5.1.3.nevyzvednutí CP v předem stanovené době0,5% denně z celkové nominální hodnoty min. 100,- Kč denně
5.2. Úschova cenných papírů
5.2.1.za přijetí CP do úschovy*)
5.2.1.1.hromadné až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.2.1.2.samostatné až 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP
(za každý ISIN) + 21% DPH
5.2.2.roční cena za úschovu CP **)
5.2.2.1. hromadnou až 0,4% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.2.2.2.samostatnou až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.3. Správa cenných papírů
5.3.1.za přijetí CP do správy *)až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.2.roční cena za správu CP **)až 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 40,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.3.3.za zajištění a obstarání inkasaaž 0,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN) ***)
5.4. Uložení cenných papírů (úschova spojená se správou)
5.4.1.za přijetí CP do uložení *)
5.4.1.1.hromadné až 0,8% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.4.1.2.samostatné až 1,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.4.2.roční cena za uložení **)
5.4.2.1.hromadné až 0,6% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.4.2.2.samostatné až 1,3% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 100,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
+ 21% DPH
5.4.3.za obstarání výnosů z CP
5.4.3.1.hromadnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 20,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.3.2.samostatnéaž 3% z výnosu, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.za obstarání inkasa z jistin CP
5.4.4.1.hromadnéaž 0,5% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 30,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
5.4.4.2.samostatnéaž 1,0% z celkové nominální hodnoty, ale minimálně 50,- za každou emisi CP (za každý ISIN)
*) tato cena se uplatňuje na období od přijetí CP do 31.12. stávajícího roku
**) tato cena se uplatňuje na období následujícího roku po přijetí CP a dalších let, vždy za stav k 31.12. stávajícího roku
***) Pokud jsou ve smlouvě o správě tuzemských (zahraničních) cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi dle §36 a 37 zák. o cenných papírech a zák. č. 513/91 obchodní zákoník stanoveny zvlášť poplatky:
  • za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů, představuje úplatu za osvobozenou činnost
  • za ostatní činnosti představuje úplatu za zdanitelné plnění podléhající sazbě 21% DPH.

V případě, že smlouvou nebudou zvlášť stanoveny poplatky za obstarání inkasa výnosů z cenných papírů a za ostatní činnosti, pak celkový poplatek za správu cenných papírů na základě Smlouvy o správě cenných papírů představuje úplatu za plnění, které je považováno za osvobozenou činnost.

6. Imobilizované akcie

PoložkaTextCena v Kč
6.1. Vedení imobilizovaných akcií na účtu (počítají se denně ze jmenovité hodnoty akcií; splatné čtvrtletně)
6.1.1.průměrný objem majetku méně než 20 mil. Kč0,04% p.a.
6.1.2.zbývající průměrný objem majetku nad 20 mil. Kč až do 100 mil. Kč0,025% p.a.
6.1.3.zbývající průměrný objem majetku nad 100 mil. Kč0,01% p.a.
6.2.Převod imobilizovaných akcií (poplatek se účtuje pouze na straně převádějícího)150

7. Ostatní služby na kapitálovém trhu

7.1.  Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitáŕem cenných papírů

  
Obstarání výpisu z evidencí vedených centrálním depozitáŕem cenných papírů  380

7.2.  Vypořádání dědictví

  
Poplatek za provedený přechod jednoho titulu cenných papírů (za každý ISIN) v evidencích CDCP *)  300

*) Pro vypořádání dědictví v CDCP složí klient zálohu 2100 na svůj investiční účet. ČS z tohoto účtu odečte při vypořádání dědictví částku odpovídající násobku poplatku a počtu skutečně převedených ISIN cenných papírů, maximálně však ve výši této zálohy.

7.3.  Založení/ změna/ zrušení / realizace smluvního zástavního práva

  
Poplatek za přijetí Žádosti ke zřízení/ změně/ zrušení/ vypořádání smluvního zástavního práva (platí pro všechny investiční nástroje v evidencích ČS i v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích)  400
Poplatek za jeden zastavený titul cenných papírů (ISIN) v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích  300

7.4.  Darování cenných papírů v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích do Nadačního fondu CDCP

  
Darování cenných papírů v  evidenci ČS navazující na evidence Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., případně v jeho evidencích do Nadačního fondu CDCP  zdarma

7.5.  Založení, změna, zrušení pozastavení práva nakládat 

  
Založení, změna, zrušení pozastavení práva nakládat (platí pro imobilizované akcie v evidenci ČS)  300

8. Správa portfolia cenných papírů

  • pro vybrané klienty se ceny stanovují individuálně

9. Společné a ostatní položky

  
 Cena za přímý prodej CP z majetku České spořitelny, a.s. 0 až 200
Cena za obstarání nákupu/ podání pokynu k prodeji dluhopisů 100
Cena za obstarání úpisu sjednané procento ze jmenovité hodnoty nakupovaného dluhopisu

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.  

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 13.2.2017 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 22.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,070 - -0,11%
USD 21,874 + 0,57%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster