800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - VII. Šeky

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Nákup šeků

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2011 do 31.01.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
   
Okamžité proplacení cestovních šeků - připsání na účet vedený u ČS 2% min 80
Zpracování šeků vystavených k tíži účtu u jiné banky (šeky inkasované v jiných bankách)   1% min 100, max 3.000 + případné výlohy ostatních bank
Proplacení bankovního šeku ČS, a.s. a bankovního šeku vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.      zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. na účet vedený v České spořitelně, a.s.  zdarma
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v hotovosti 65
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. - předložení k proplacení prostřednictvím jiné banky 1%, min. 220, max. 1.500

2.  Prodej šeků - soukromý šek České spořitelny, a.s.

   
Vydání tiskopisu šeku - 1ks 5
Vydání šekové knížky (obal) - 1ks    10
Upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky) - 1ks 500
Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s.   150
Zrušení zákazu výplaty šeku,  zrušení storna tiskopisu šeku   50

Ceny jsou uvedeny v Kč

Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně   stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.6.2011 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.06.2011 do 31.01.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 27.4.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,940 + 0,41%
USD 24,733 + 0,50%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster