800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - VII. Šeky

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Nákup šeků

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2008 do 31.07.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Okamžité proplacení cestovních šeků
1.1.1. připsáním na účet vedený u České spořitelny, a.s. 1% min. 80,- max. 3.000,-
1.1.2.v hotovosti v české měně2% min. 80,- max. 5.000,- za každý proplacený šek
1.1.3.v hotovosti v cizí měně3%, min. 80,- max. 5.000,- za každý proplacený šek
1.2. Zpracování a proplacení šeků vystavených na cizí nebo českou měnu k tíži účtu u jiné banky v zahraničí přijatých k inkasu
1.2.1.připsáním na účet vedený u České spořitelny, a.s.1%, min. 100,- max. 3.000,- +  příp. výlohy ostat. bank
1.2.2.výplata v hotovosti3%, min. 100,- max. 5.000,- +  příp. výlohy ostat. bank
1.3. Proplacení bankovního šeku České spořitelny, a.s., v české a v cizí měně v hotovosti 25,-
1.4. Zpracování a proplacení šeku v české měně vystaveného k tíži účtu vedeného u jiné banky v tuzemsku
1.4.1. okamžité proplacení bankovního šeku
1.4.1.1.na účet vedený u České spořitelny, a.s.1%, min. 50,- max. 3.000,-
1.4.1.2.v hotovosti2%, min. 50,- max. 5.000,-
1.4.2. převzetí bankovního šeku nebo soukromého šeku k inkasu
1.4.2.1.na účet vedený u České spořitelny, a.s.1%, min. 80,- max. 3.000,-
1.4.2.2.v hotovosti3%, min. 100,- max. 5.000,-
1.5. Okamžité proplacení bankovního šeku v Kč nebo cizí měně vystaveného jinou bankou k tíži účtu u České spořitelny, a.s.   
1.5.1. na účet vedený u České spořitelny, a.s. zdarma
1.5.2. v hotovosti nebo na účet vedený u jiné banky 200,-
1.6. Hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s. v pobočce České spořitelny, a.s.
1.6.1.u částky od 15.000,- Kč včetně do 500.000,- Kč15,- + cena dle položky 2.3.3. (II. Platební styk)
1.6.2.u částky do 15.000,- Kč včetně, nebo od 500.000,- Kč včetně45,- + cena dle položky 2.3.3. (II. Platební styk)
1.7. Hotovostní proplacení soukromého šeku České spořitelny, a.s., v pobočce České spořitelny, a.s., z účtu klienta, jehož věk je roven nebo vyšší než 65 let
1.7.1.u částky do 500.000,- Kč15,- + cena dle položky 2.3.3. (II. Platební styk)
1.7.2.u částky od 500.000,- Kč včetně45,- + cena dle položky 2.3.3. (II. Platební styk)
1.8. Soukromé šeky splatné u ČS - předložené k proplacení prostřednictvím jiné banky   cena dle položky 4.1.3.(II. Platební styk)

2. Prodej šeků

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Soukromý šek České spořitelny, a.s.
2.1.1.vydání tiskopisu šeku3,-/1 ks
2.1.2.vydání šekové knížky (obal)10,-/1 ks

3. Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Storno šeku v případě, že nebyl honorován výstavcem 100,-  + výlohy ostatních bank
3.2. Vrácení nerealizovaných cestovních šeků nakoupených u České spořitelny, a.s. 1%, min. 20,- max. 1.000,-
3.3. Zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a.s., v české měně 150,-
3.4. Zrušení zákazu výplaty šeku, zrušení odvolání šeku, zrušení storna tiskopisu šeku 50,-
3.5. Vrácení bankovního šeku České spořitelny, a.s., v cizí měně 200,-
3.6. Odvolání, stop payment  bankovního šeku ČS v cizí měně 200,- + výlohy ostatních bank
3.7. Bankovní šek České spořitelny, a.s., v české měně vrácení, výměna, rozměnění, částečné proplacení šeku 50,-

Pro účty v cizí měně  jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny.

Ceny se přepočítávají dle kurzu České národní banky.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních (např. tiskopisy) i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.4.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 21.3.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva
a náměstek generálního ředitele 
Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2008 do 31.07.2009. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster