800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2017 do 05.09.2017. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)  na dobu neurčitou - měsíčně 
Pro Osobní účet ČS II, Osobní konto ČS, Osobní účet ČS, Osobní účet ČS Absolvent, Osobní účet ČS Student, Účet, Účet pro studenty V ceně sporožirového účtu 
Pro Základní účet 25 

2.  Účelové, hotovostní úvěry

2.1.  Vyřízení úvěru

Půjčka  Úvěr Plus  Konsolidace půjček  Účelový úvěr  Peníze na klik Půjčka pro studenty
Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)  1% z výše poskytnutého úvěru, max. 5.000 zdarma zdarma

Cena se vybírá při podpisu smlouvy

2.2.  Správa úvěru - měsíčně

2.2.1.  Aktuálně nabízené produkty

Půjčka Úvěr Plus Konsolidace půjček Účelový úvěr Peníze na klik Půjčka pro studenty
Správa úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Čerpání úvěru zdarma zdarma zdarma zdarma 50 zdarma


2.2.2. Historicky nabízené produkty

  Půjčka, Konsolidace půjček, Spotřebitelský úvěr  Úvěr Plus  Půjčka, Spotřebitelský úvěr  Půjčka  Půjčka poskytnutá na zhákladě zvláštních předpisů 
Poskytování
od - do 
1.11.2009 - 28.2.2013  13.4.2011 - 28.2.2013  1.1.2005 - 31.10.2009 do 31.12.2004  do 31.12.2004 
Správa úvěru 59 95  49 500 ročně (za každý započatý kalendářní rok) 300 ročně (za každý započatý kalendářní rok)
Cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně Nákupního úvěru) - ukončeny k 31.12.2007, závazkového úvěru , služby Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006

2.3.  Za přístoupení do pojištění k hotovostním a účelovým úvěrům - měsíčně


Soubor pojištění A (u úvěrů poskytnutých od 26.7.2014)  - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí   Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od 26.7.2014) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění S – úmrtí
(možnost sjednání pouze ve
věku 60–67 let)
Úvěry do 74.999 Kč    8% z výše měsíční splátky  10% z výše měsíční splátky 6% z výše měsíční splátky
Úvěry od 75.000 Kč do 174.999 Kč   7% z výše měsíční splátky  9% z výše měsíční splátky 5% z výše měsíční splátky
Úvěry od 175.000 Kč   5% z výše měsíční splátky  8% z výše měsíční splátky 4% z výše měsíční splátky


  Soubor pojištění A (u úvěrů poskytnutých do 25.7.2014)   dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009 do 25.7.2014) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  
Úvěry do 49.999 Kč  75 115 95
Úvěry od 50.000 Kč do 99.999 Kč  95 155 135
Úvěry od 100.000 Kč do 149.999 Kč  135 205 175
Úvěry od 150.000 Kč do 199.999 Kč  155 255 215
Úvěry od 200.000 Kč do 249.999 Kč  175 315 255
Úvěry od 250.000 Kč do 299.999 Kč  205 365 305
Úvěry od 300.000 Kč do 349.999 Kč  235 425 395
Úvěry od 350.000 Kč do 399.999 Kč  265 475   455
Úvěry od 400.000 Kč do 449.999 Kč  295 535 505
Úvěry od 450.000 Kč do 500.000 Kč   335 615 585
Úvěry od 500.001 Kč  0,0601% z výše poskytnutého úvěru 0,1060% z výše poskytnutého úvěru

2.4.  Za přistoupení do pojištění k úvěrům v produktech TADY & TEĎ - měsíčně

  Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí 
Úvěry do 14.999,- Kč  39 75
Úvěry od 15.000,- Kč do 49.999,- Kč  75 95
Úvěry od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč  135 175

2.5.  Ostatní položky

   
Změna výše splátky  zdarma 
Změna data splátky  zdarma 
Odklad splátek  zdarma 
Méně než 1 rok do ukončení  Více než 1 rok (včetně) do ukončení 
Hotovostní splátka úvěru   zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.12.2006 do 31.12.2010)    4 % z výše mimořádné splátky, min. 500 Kč, max. 5.000 Kč
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.1.2011 do 30.11.2016)    0,5 % z výše mimořádné splátky 1 % z výše mimořádné splátky
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro  úvěry sjednané od 9.12.2011 s objemem 600 001 Kč a více) zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané do 9.12.2011 a od 7.9.2012) zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016) - náhrada účelně vynaložených
nákladů, vzniklých v souvislosti s předčasným splacením
max. 0,5 % z výše mimořádné splátky max. 1,0 % z výše mimořádné splátky

3.  Americké hypotéky

3.1.  Vyřízení a správa úvěru

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní
dokumentace apod.)
6.000
Správa úvěru - měsíčně *) 97

*) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1.3.2013 do odvolání po celou dobu trvání úvěru.


 

3.2.  Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt    Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání  
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009 do 15.4.2016) - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0433% z výše poskytnutého úvěru 0,0633% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009 do 15.4.2016) - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0390% z výše poskytnutého úvěru 0,0570% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0333% z výše poskytnutého úvěru 0,0473% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0300% z výše poskytnutého úvěru 0,0426% z výše poskytnutého úvěru
  Soubor pojištění Standard  - hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt Soubor pojištění Plus -hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Pro jednoho  klienta  7,7 % z výše pravidelné splátky  9,7 % z výše pravidelné splátky 
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob - varianta Duo 6,9 % z výše pravidelné splátky   8,75 % z výše pravidelné splátky
Pojištění typu A a B se od 1.2.2016 již nenabízí.

3.3.  Ostatní položky

Méně než 1 rok do ukončení  Více než 1 rok (včetně) do ukončení 
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta
 • uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
 • změna typu PPI
 • drobná změna neovlivňující splátkový kalendář a zajištění úvěru
 • změna dne splácení v měsíci
500
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta v ostatních případech, např.
 • změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
 • zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) 
5.000
Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané do 30.11.2016)  500  
Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané od 1.12.2016) zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2006 do 31. 12. 2010)   1% z výše mimořádné splátky, min. 500 Kč,  max. 5.000 Kč
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2016) 0,5% z výše mimořádné splátky 1% z výše mimořádné splátky
Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016):
– zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
– v ostatních případech nám uhradíte účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
a) paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
b) náklady na zprostředkování*
c) náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**

3.4.  Volitelné služby

Variabilita splátek (jednorázový poplatek)  3 000
Expresní čerpání - jednorázová cena uplatněná při využití služby   2 000


4.  Hypoteční úvěry

4.1. Hypotéka ČS

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.) zdarma
Vyřízení Předhypotečního úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)     zdarma
Správa úvěru - měsíčně *) 150
Cena za 1. čerpání**)  zdarma
Cena za 2. a každé další čerpání**)   500
Cena za správu Státní finanční podpory - měsíčně***)  50
Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů na koupi s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na refinancování s dobou čerpání přesahující 24 měsíců , u hypotečních úvěrů na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu s dobou čerpání přesahující 24 měsíců ****)     0,5% p.a.
Cena za nedočerpání celé výše úvěru  *****)   5% z nevyčerpané částky

*) Cena se do odvolání neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1. 3. 2013 a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se neuplatňuje
po celou dobu trvání úvěru.

**) V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou
***) Cena je vybírána měsíčně od přijetí žádosti o Státní finanční podporu
****) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)
*****) Cena se uplatňuje u úvěrů schválených do 31.5.2014 a je vybírána v případě nedočerpání více jak 20% schválené výše úvěru

4.2. Volitelné služby a zvýhodnění Hypotéky ČS *)

Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně  (od 1.12.2016 se služba Mimořádných splátek zdarma nově nenabízí) 200
Variabilita splátek – jednorázová cena 3.000
Až do 95 % hodnoty nemovitosti - jednorázová cena (od 1. 4. 2017 se služba nově nenabízí) 3 000
Zrychlená výstavba - jednorázová cena 3.000
Překlenovací financování - jednorázová cena 3.000
Expresní čerpání - jednorázová cena uplatněná při využití služby 2.000
Financování montovaných domů - jednorázová cena ( (u hypoték se žádostí od 1.4.2017 se poplatek nově nevybírá) 3.000

*) Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci nového produktu „Hypotéka ČS“ (tj. s datem podání Žádosti po 15.4.2011 včetně) a dále i pro ostatní hypotéky (včetně Ideální hypotéky), pokud je po datu 15.4.2011 (včetně) příslušná služba či zvýhodnění k takovým hypotékám sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě.

Dodatek, kterým je dodatečně sjednána služba či zvýhodnění, je zdarma

Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice

4.3. Privátní Business Hypotéka České spořitelny

Vyřízení úvěru (administrativa s přijetím žádosti, zpracováním smluvní dokumentace apod.)    5.000
Správa úvěru *) 150
Rezervace finančních prostředků s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na rekonstrukci přesahující 24 měsíců **) 0,5% p.a.

*) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období od 1.3.2013 do odvolání a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru

**) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)

4.4.  Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr - měsíčně

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Pro jednoho klienta - při sjednání pojištění počínaje 15.4.2011 do 15.4.2016*)  0,0373 % z výše poskytnutého úvěru 0,0494 % z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - při sjednání pojištění počínaje 15.4.2011 do 15.4.2016*)  0,0336 % z výše poskytnutého úvěru 0,0445 % z výše poskytnutého úvěru
Pro jednoho klienta - při sjednání pojištění do 14.4.2011 *) **) 0,0333 % z výše poskytnutého úvěru 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - při sjednání pojištění do 14.4.2011 *) **) 0,0300 % z výše poskytnutého úvěru 0,0426 % z výše poskytnutého úvěru

  Soubor pojištění Standard  - hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt Soubor pojištění Plus -hospitalizace, pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Pro jednoho  klienta ***)  7,7 % z výše pravidelné splátky  9,7 % z výše pravidelné splátky 
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob - varianta Duo )***)  6,9 % z výše pravidelné splátky   8,75 % z výše pravidelné splátky

*) cena specifikovaná pro případy sjednání pojištění do 14.4.2011 (včetně) se uplatní i pro úvěrové smlouvy uzavřené v rámci produktu Ideální hypotéka od 15.4.2011 do 14.5.2011, a to za podmínky sjednání pojištění přímo v úvěrové smlouvě.
**) pro úvěry Privátní business hypo platí i v případě sjednání počínaje 15.4.2011

***) Od 1.2.2016 není možné sjednat Pojištění Standard a Plus pro Privátní business hypotéku.

Pojištění typu A a B se od 1.2.2016 již nenabízí.

4.5.  Ostatní položky (včetně Privátní Business Hypotéky)

Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely  zdarma
Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku klienta   200
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta 
 • změna typu úrokové sazby dodatkem k úvěrové smlouvě *)
zdarma
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta **)
 • uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
 • zrušení nebo změna pojištění (včetně PPI, životního pojištění) v období změny úrokové sazby
 • změna typu PPI mimo období změny úrokové sazby
 • drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
 • zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s výjimkou pojištění PPI)
 • změna dne splácení v měsíci
500
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta *) v ostatních případech, např.
 • změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
 • zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) mimo období změny úrokové sazby
5.000
Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016) 500 
Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016) Zdarma

*) z fixované úrokové sazby lze na proměnnou úrokovou sazbu přejít pouze k datu změny pevné úrokové sazby

**) cena je vybírána při podpisu dodatku
1) je součástí osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, pokud je využito jen pro potřeby banky – poskytnutí úvěru. Pokud je klientovi znalecké ocenění poskytnuto pro jiné účely, podléhá sazbě DPH 21%

4.6.  Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou

Poplatek za mimořádnou splátku (mimo termín změny pevné úrokové sazby) – maximální výše (pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 a úvěry, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby do 30. 11. 2016)
 
 10 % z výše
mimořádné splátky
Úhrada nákladů souvisejících s mimořádnou splátkou (pro úvěry sjednané od 1. 12. 2016, a dále pro úvěry sjednané do 30. 11. 2016 s proměnnou úrokovou sazbou odvozenou od referenční sazby, např. Pribor, a úvěry s fixovanou úrokovou sazbou, u kterých došlo k poslední změně pevné úrokové sazby po datu 1. 12. 2016:
– zdarma nebo v omezené výši v případech stanovených zákonem nebo smlouvou
– v ostatních případech nám uhradíte účelně vynaložené náklady, vzniklé v souvislosti s předčasným splacením, tj.:
a) paušální administrativní náklady ve výši 700 Kč
b) náklady na zprostředkování*
c) náklady na financování (tj. náklady vynaložené v souvislosti s obstaráním peněz na poskytnutí úvěru)**


* Náklady na zprostředkování se vypočtou jako podíl nákladů na zprostředkování za daný hypoteční úvěr a původní splatnosti hypotéky v měsících vynásobený zbytkovou splatností hypotečního úvěru v měsících (ode dne zaplacení hypotéky do původního data splatnosti). V případě splacení pouze části úvěru se takto vypočtené náklady vydělí celkovým zůstatkem úvěru a vynásobí výší mimořádné splátky.

** Náklady na financování se vypočtou jako úroky z mimořádné splátky za období od jejího zaplacení do konce
doby fixace s použitím úrokové sazby státních dluhopisů ČR s obdobnou délkou splatnosti jakou je délka doby fixace pro daný úvěr (v případě záporné úrokové sazby se použije sazba 0 %).

4.7.  Ideální hypotéka České spořitelny

 • Od 15.5.2011 se nově nezakládá
Správa úvěru - měsíčně 200

4.8.  Volitelné služby Ideální hypotéky České spořitelny*) a nezakládané služby Hypotéky ČS

Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně 149 
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - jednorázový poplatek 1.999 1)
Prémie při změně fixace **) - měsíčně  439
Prémie při změně fixace **) - jednorázový poplatek  1.999 1)
Změna výše splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Možnost přerušení splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Snížení zůstatku až o 20% - jednorázový poplatek  2.000****)
Garance při změně úrokové sazby - jednorázový poplatek  2.000***)

*) od 15.5.2011 se nově nezakládá. Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci produktu "Ideální hypotéka" (tj.s datem podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí, nejpozději do 14.4.2011 (včetně) a datem uzavření úvěrové smlouvy nejpozději do 14.5.2011), popř. i pro ostatní hypotéky s datem uzavření úvěrové smlouvy před 15.4.2011), a to za předpokladu sjednání příslušné služby či zvýhodnění přímo v úvěrové smlouvě. Je-li příslušná služba či zvýhodnění sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě, uplatní se tyto ceny jen v případě uzavření dodatku před datem 15.4.2011.
Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice
**) od 1.12.2008 se nově nezakládá
***) pro hypotéky s podáním Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do 31.3.2011 a podpis úvěrové smlouvy nejpozději do 14.5.2011 služba je zdarma po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru
****) od 1.11.2012 se služba neposkytuje. 
1) Poplatek se vybírá za každé období fixace, pro které si klient službu zvolí
 

5.  Obecné položky

5.1.  Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci

Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu   Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci  
Bytová jednotka 3.900 4.400
Bytová jednotka - bez místního šetření, v individuálně povolených případech*)  500 x
Nebytový prostor 3.900 4.400
Rodinný dům   4.900 5.400
Samostatný stavební pozemek   3.900 4.400 (budoucí stav po zasíťování)
Objekt pro individuální rekreaci   4.900 5.400
Garáž   3.900 4.400
Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)   1.500 1.500
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
Ostatní objekty individuálně individuálně

* V případě, kdy odhad bytové jednotky není možné dle vyjádření banky bez místního šetření provést a cena byla již zaplacena, započítává se tato cena do ceny za vypracování odhadu nemovitosti spojeného s místním šetřením smluvního odhadce ČS.

5.2.  Náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovité věci – Protokol o stavu výstavby

Samostatný stavební pozemek 2.600
Bytová jednotka 2.600 
Garáž  2.600
Objekt pro individuální rekreaci   3.600
Rodinný dům   3.600
Následný p rotokol u o stavu výstavby 1.500
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
Ostatní objekty individuálně

5.3.  Ostatní položky

Náklady spojené s prodlením* 300 Kč (za 10 dní v prodlení)

* Tyto náklady budou účtovány vždy k 10., 40. a 70. dni v prodlení ve výši 300, 900 a 900 Kč.

Ceny jsou uvedeny v Kč. 

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je České spořitelny, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části  IX. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu úvěru se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. 

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.4.2017 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2017 do 05.09.2017. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 25.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,040 - -0,12%
USD 21,741 - -0,61%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster