800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Archiv aktualit

Soukromá klientela - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.08.2013 do 31.10.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
   
Sjednání (otevření) úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou na pobočce *) 200
Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)  na dobu neurčitou - měsíčně *)  20
Změna limitu na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou z podnětu klienta na pobočce **) 150
*) netýká se Osobního účtu České spořitelny, Osobního účtu České spořitelny Absolvent, Osobního účtu České spořitelny Student, programu Student +, Exclusive konta, Komplexního programu, Výhodného programu

**) netýká se Osobního účtu České spořitelny Absolvent, Osobního účtu České spořitelny Student, programu Student +

2.  Spotřebitelské, hotovostní úvěry

2.1. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr

  Půjčka  Úvěr Plus  Konsolidace půjček  Spotřebitelský úvěr  Půjčka na studium pro studenty vysokých škol
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr  1% z výše poskytnutého úvěru, max. 5.000 zdarma
Cena se vybírá při podpisu smlouvy

2.2.  Správa úvěru - měsíčně

2.2.1.  Aktuálně nabízené produkty

  Půjčka Úvěr Plus Konsolidace půjček Spotřebitelský úvěr Půjčka na studium pro studenty vysokých škol
Správa úvěru 59 95 59 59 59
Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období 1.3. - 31.12.2013 po celou dobu trvání úvěru

2.2.2. Historicky nabízené produkty

  Půjčka, Konsolidace půjček, Spotřebitelský úvěr  Úvěr Plus  Půjčka, Spotřebitelský úvěr  Půjčka  Půjčka poskytnutá na zhákladě zvláštních předpisů 
Poskytování
od - do 
1.11.2009 - 28.2.2013  13.4.2011 - 28.2.2013  1.1.2005 - 31.10.2009 do 31.12.2004  do 31.12.2004 
Správa úvěru 59 95 49 500 ročně (za každý započatý kalendářní rok) 300 ročně (za každý započatý kalendářní rok)
Cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně Nákupního úvěru) - ukončeny k 31.12.2007, závazkového úvěru , služby Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006

2.3.  Za přístoupení do pojištění k hotovostním a spotřebitelským úvěrům - měsíčně

  Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  
Úvěry do 49.999 Kč  75 115 95
Úvěry od 50.000 Kč do 99.999 Kč  95 155 135
Úvěry od 100.000 Kč do 149.999 Kč  135 205 175
Úvěry od 150.000 Kč do 199.999 Kč  155 255 215
Úvěry od 200.000 Kč do 249.999 Kč  175 315 255
Úvěry od 250.000 Kč do 299.999 Kč  205 365 305
Úvěry od 300.000 Kč do 349.999 Kč  235 425 395
Úvěry od 350.000 Kč do 399.999 Kč  265 475   455
Úvěry od 400.000 Kč do 449.999 Kč  295 535 505
Úvěry od 450.000 Kč do 500.000 Kč   335 615 585
Úvěry od 500.001 Kč  0,0601% z výše poskytnutého úvěru 0,1060% z výše poskytnutého úvěru

2.4.  Za přistoupení do pojištění k úvěrům v produktech TADY & TEĎ - měsíčně

  Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí 
Úvěry do 14.999,- Kč  39 75
Úvěry od 15.000,- Kč do 49.999,- Kč  75 95
Úvěry od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč  135 175

2.5.  Ostatní položky

  Méně než 1 rok do ukončení  Více než 1 rok (včetně) do ukončení 
Hotovostní splátka úvěru   zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.12.2006)    4% z výše mimořádné splátky, min. 500 Kč, max. 5.000 Kč
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.1.2011)    0,5% z výše mimořádné splátky 1% z výše mimořádné splátky
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro  úvěry sjednané od 9.12.2011 s objemem 600 001 Kč a více) zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou Úvěru Plus (pro úvěry sjednané do 9.12.2011 a od 7.9.2012) zdarma

3.  Americké hypotéky

3.1.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, správa úvěru

   
Americká hypotéka   0,8% z požadované hodnoty úvěru, min. 5.000, max. 20.000
Americká hypotéka poskytnutá v kombinaci s klasickým hypotečním úvěrem   0,4% z požadované hodnoty úvěru, min. 2.500, max. 10.000
Správa úvěru - měsíčně *) 97
*) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období 1.3. - 31.12.2013 po celou dobu trvání úvěru.
Cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy


3.2.  Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt   Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0433% z výše poskytnutého úvěru 0,0633% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0390% z výše poskytnutého úvěru 0,0570% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0333% z výše poskytnutého úvěru 0,0473% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0300% z výše poskytnutého úvěru 0,0426% z výše poskytnutého úvěru

3.3.  Ostatní položky

  Méně než 1 rok do ukončení  Více než 1 rok (včetně) do ukončení 
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta   0,2% z aktuálního zůstatku, min. 100, max. 1.500
Hotovostní splátka úvěru  zdarma
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.12.2006)    1% z výše mimořádné splátky, min. 500 Kč,  max. 5.000 Kč
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.1.2011)    0,5% z výše mimořádné splátky, max. 6.000 Kč 1% z výše mimořádné splátky, max. 6.000 Kč

4.  Hypoteční úvěry

4.1. Hypotéka ČS

Osobní účet České spořitelny ke splácení Hypotéky ČS zdarma.
Akce platí pro hypotéky se slevou za splácení z aktivního Osobního účtu České spořitelny s podpisem úvěrové smlouvy od 1.4.2011 do 31.7.2011. Podmínkou je podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do 30.6.2011 a podpis úvěrové smlouvy nejpozději do 31.7.2011. Akce platí pro první období fixace pevné úrokové sazby pro pásma Standard I a Standard II Osobního účtu České spořitelny (slevu nelze kombinovat s Programem Výhod).
   
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu    zdarma
Garance úrokové sazby na 30 dní  zdarma
Online ocenění nemovitosti  zdarma
Správa úvěru - měsíčně *****) 150
Poplatek za 1. čerpání*)  zdarma
Poplatek za 2. a každé další čerpání*)   500
Poplatek za správu Státní finanční podpory - měsíčně**)  50
Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů na koupi s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, u hypotečních úvěrů na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu s dobou čerpání přesahující 24 měsíců ***)     0,5% p.a.
Poplatek za nedočerpání celé výše úvěru  ****)   5% z nevyčerpané částky
*) V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou
**) Cena je vybírána měsíčně od přijetí žádosti o Státní finanční podporu
***) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)
****) Cena je vybírána v případě nedočerpání více jak 10% schválené výše úvěru. U úvěrů poskytnutých na výstavbu, rekonstrukci a dostavbu je cena vybírána až v případě nedočerpání více jak 20% schválené výše úvěru
*****) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období 1.3. - 31.12.2013 a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru

4.2. Volitelné služby a zvýhodnění Hypotéky ČS *)

   
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně   200
Financování družstevního a obecního bytu - jednorázový poplatek 3.000
Hypotéka Komplet - jednorázový poplatek 3.000
Hypotéka s prémií - jednorázový poplatek  3.000
Variabilita splátek – jednorázový poplatek   3.000
Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti - jednorázový poplatek    3.000
Zrychlená výstavba - jednorázový poplatek  3.000
Překlenovací financování - jednorázový poplatek   3.000
Expresní čerpání - jednorázový poplatek   2.000
Financování montovaných domů - jednorázový poplatek 3.000
Dopředné refinancování - jednorázový poplatek  3.000
*) Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci nového produktu „Hypotéka ČS“ (tj. s datem podání Žádosti po 15.4.2011 včetně) a dále i pro ostatní hypotéky (včetně Ideální hypotéky), pokud je po datu 15.4.2011 (včetně) příslušná služba či zvýhodnění k takovým hypotékám sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě.

Dodatek, kterým je dodatečně sjednána služba či zvýhodnění, je zdarma

Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice

4.3. Privátní Business Hypotéka České spořitelny

   
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru - hypoteční úvěr    0,9% z hodnoty úvěru, min. 10.000, max. 50.000
Správa úvěru **) 150
Rezervace finančních prostředků s dobou čerpání přesahující 6 měsíců, na rekonstrukci přesahující 24 měsíců *) 0,5% p.a.
*) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy po 6/24 měsících (6/24 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)
**) Cena se neuplatňuje u všech úvěrů sjednaných v období 1.3. - 31.12.2013 a úvěrů, kterým se v tomto období mění fixace úrokové sazby. Cena se neuplatňuje po celou dobu trvání úvěru

4.4.  Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr - měsíčně

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Pro jednoho klienta - při sjednání pojištění počínaje 15.4.2011 *)  0,0373 % z výše poskytnutého úvěru 0,0494 % z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - při sjednání pojištění počínaje 15.4.2011 *)  0,0336 % z výše poskytnutého úvěru 0,0445 % z výše poskytnutého úvěru
Pro jednoho klienta - při sjednání pojištění do 14.4.2011 *) **) 0,0333 % z výše poskytnutého úvěru 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - při sjednání pojištění do 14.4.2011 *) **) 0,0300 % z výše poskytnutého úvěru 0,0426 % z výše poskytnutého úvěru
*) cena specifikovaná pro případy sjednání pojištění do 14.4.2011 (včetně) se uplatní i pro úvěrové smlouvy uzavřené v rámci produktu Ideální hypotéka od 15.4.2011 do 14.5.2011, a to za podmínky sjednání pojištění přímo v úvěrové smlouvě.
**) pro úvěry Privátní business hypo platí i v případě sjednání počínaje 15.4.2011

4.5.  Ostatní položky (včetně Privátní Business Hypotéky)

   
Zjištění ceny bytu nebo RD v případě, kdy při projednání úvěru není na klientovi vyžadováno předložení znaleckého ocenění úvěrované nemovitosti a současně bance  nebylo předáno jiné akceptovatelné znalecké ocenění.   2.000 1)
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely  zdarma
Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku klienta   200
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta *)
 • uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
 • zrušení nebo změna pojištění (včetně PPI, životního pojištění) v období změny úrokové sazby
 • změna typu PPI mimo období změny úrokové sazby
 • drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
 • mimořádná splátka mimo období změny úrokové sazby
 • zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s výjimkou pojištění PPI)
 • změna dne splácení v měsíci
500
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta *) v ostatních případech, např.
 • změna ovlivňující splátkový kalendář, zajištění úvěru a podmínky čerpání
 • zrušení pojištění (včetně PPI a životního pojištění) mimo období změny úrokové sazby
5.000
Poplatek za mimořádnou splátku (mimo termín změny pevné úrokové sazby) - maximální výše 10% z výše mimořádné splátky
*) cena je vybírána při podpisu dodatku
1) je součástí osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, pokud je využito jen pro potřeby banky – poskytnutí úvěru. Pokud je klientovi znalecké ocenění poskytnuto pro jiné účely, podléhá sazbě DPH 21%

4.6.  Ostatní hypoteční úvěry

  Do výše 5,0 milionů Kč  Nad 5,0 milionů Kč  V případě splacení úvěru poskytnutého jiným peněžním ústavem a použitého shodně s účelem hypotečního úvěru *)
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru - hypoteční úvěr   0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500, max. 25.000
individuální sazba min. 35.000 4.500
Správa úvěru 150 150 150
*) cena je vybírána při podpisu smlouvy o úvěru

4.7.  ČS Hypotéka na počkání

 • Od 1.12.2010 se nově nezakládá
   
Správa úvěru spláceného z účtu vedeného u ČS  150
Správa úvěru spláceného z účtu vedeného u jiné banky  200
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o ČS Hypotéku na počkání pro FO   0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500, max. 25.000
Změna smluvních podmínek dodatkem č. 1 k úvěrové smlouvě  zdarma

4.8.  Ideální hypotéka České spořitelny

 • Od 15.5.2011 se nově nezakládá
   
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu   zdarma
Správa úvěru - měsíčně 200
Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů s dobou čerpání přesahující 6 měsíců *)   0,5% p.a.
Poplatek za každé čerpání v období od 4. měsíce po podpisu úvěrové smlouvy  **) 500
Poplatek za nedočerpání celé výše úvěru  ***) 5% z nevyčerpané částky
*) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy až po 6 měsících. (6 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce, po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)

**) V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou

***) Cena je vybírána v případě nedočerpání více jak 10% schválené výše úvěru

4.9.  Volitelné služby Ideální hypotéky České spořitelny*) a nezakládané služby Hypotéky ČS

   
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně 149 
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - jednorázový poplatek 1.999 1)
Prémie při změně fixace **) - měsíčně  439
Prémie při změně fixace **) - jednorázový poplatek  1.999 1)
Změna výše splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Možnost přerušení splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Snížení zůstatku až o 20% - jednorázový poplatek  2.000****)
Garance při změně úrokové sazby - jednorázový poplatek  2.000***)
Financování družstevního bytu - měsíčně *****)   350 2)

*) od 15.5.2011 se nově nezakládá. Ceny specifikované v tomto bodě se uplatní pro všechny hypotéky poskytnuté v rámci produktu "Ideální hypotéka" (tj.s datem podání Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí, nejpozději do 14.4.2011 (včetně) a datem uzavření úvěrové smlouvy nejpozději do 14.5.2011), popř. i pro ostatní hypotéky s datem uzavření úvěrové smlouvy před 15.4.2011), a to za předpokladu sjednání příslušné služby či zvýhodnění přímo v úvěrové smlouvě. Je-li příslušná služba či zvýhodnění sjednávána dodatečně na základě dodatku k úvěrové smlouvě, uplatní se tyto ceny jen v případě uzavření dodatku před datem 15.4.2011.
Zde uvedené služby a zvýhodnění nelze sjednávat k produktu Privátní business hypotéka nebo jiným Hypotékám na investice
**) od 1.12.2008 se nově nezakládá
***) pro hypotéky s podáním Žádosti, včetně kompletních podkladů pro poskytnutí do 31.3.2011 a podpis úvěrové smlouvy nejpozději do 14.5.2011 služba je zdarma po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru
****) od 1.11.2012 se služba neposkytuje. Je možné sjednat do 31.12.2012 k hypotékám rozjednaným do 31.10.2012
*****) od 1.8.2013 se služba nenabízí. Je možné jí sjednat do 30.9.2013 k hypotékám rozjednaným do 31.7.2013
1) Poplatek se vybírá za každé období fixace, pro které si klient službu zvolí
2) Účtuje se do měsíce, ve kterém klient doložil zapsané zástavní právo k pořizovanému bytu, popř. alespoň předložil ČS návrh na vklad zástavního práva k podaný u příslušného katastrálního úřadu.

5.  Obecné položky

5.1.  Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy)

  Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu   Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci  
Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb.   3.900 4.400
Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb.  - bez místního šetření, v individuálně povolených případech*)  500 x
Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb.   3.900 4.400
Rodinný dům   4.900 5.400
Samostatný stavební pozemek   3.900 4.400 (budoucí stav po zasíťování)
Objekt pro individuální rekreaci   4.900 5.400
Garáž   3.900 4.400
Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)   1.500 1.500
Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
Ostatní objekty individuálně individuálně
*) v případě, kdy vyhodnocení rizik spojených se zástavou bytové jednotky není možné dle vyjádření banky bez místního šetření provést a poplatek byl již zaplacen, započítává se tento poplatek do poplatku za vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti spojenou s místním šetřením smluvním odhadcem ČS.

5.2.  Ostatní položky

   
Poplatek za správu klienta v prodlení 300
Zaslání upomínky (výzvy) při nesplácení úvěru poštovné
Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta   500
Expresní (on-line) ocenění bytové jednotky bankou   zdarma
*) V závislosti na době prodlení může být poplatek účtován opakovaně

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je České spořitelny, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části  IX. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu úvěru se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v sazebníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.8.2013 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.08.2013 do 31.10.2013. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 26.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,030 - -0,04%
USD 21,902 + 0,74%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster