800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1.  Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 29.11.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
   
Sjednání (otevření) úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou na pobočce *) 200
Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)  na dobu neurčitou - měsíčně *)  20
Změna limitu na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou z podnětu klienta na pobočce **) 150
*) netýká se Osobního účtu České spořitelny a Osobního účtu České spořitelny Student, programu Student +, Exclusive konta, Komplexního programu, Výhodného programu, Senior účet

**) netýká se Osobního účtu České spořitelny Student, programu Student +

2.  Spotřebitelské, hotovostní úvěry

2.1.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, správa úvěrového účtu

  Úvěrů poskytnutých od 1.11.2009 - měsíčně   Úvěrů poskytnutých od 1.1.2005 do 31.10.2009 - měsíčně   Úvěrů poskytnutých do 31.12.2004 -  ročně (za každý započatý kalendářní rok)  Úvěrů poskytnutých na základě zvláštních právních předpisů - ročně (za každý započatý kalendářní rok)
Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr *)   1% z požadované hodnoty úvěru, min. 400 1% z požadované hodnoty úvěru, min. 400 1% z požadované hodnoty úvěru, min. 400 1% z požadované hodnoty úvěru, min. 400
Správa a vedení úvěrového účtu  **)  59 49 500 300
*) cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy. Cena se neuplatňuje u úvěrů na studium pro studenty vysokých škol, závazkového úvěru

**) cena se neuplatňuje u úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně Nákupního úvěru) - ukončeny k 31.12.2007 , závazkového úvěru , služby Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006

2.2.  Za přístoupení do pojištění k hotovostním a spotřebitelským úvěrům - měsíčně

  Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí Soubor pojištění B (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009) - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  
Úvěry do 49.999 Kč  75 115 95
Úvěry od 50.000 Kč do 99.999 Kč  95 155 135
Úvěry od 100.000 Kč do 149.999 Kč  135 205 175
Úvěry od 150.000 Kč do 199.999 Kč  155 255 215
Úvěry od 200.000 Kč do 249.999 Kč  175 315 255
Úvěry od 250.000 Kč do 299.999 Kč  205 365 305
Úvěry od 300.000 Kč do 349.999 Kč  235 425 395
Úvěry od 350.000 Kč do 399.999 Kč  265 475   455
Úvěry od 400.000 Kč do 449.999 Kč  295 535 505
Úvěry od 450.000 Kč do 500.000 Kč   335 615 585

2.3.  Za přistoupení do pojištění k úvěrům v produktech TADY & TEĎ - měsíčně

  Soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí  Soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí 
Úvěry do 14.999,- Kč  39 75
Úvěry od 15.000,- Kč do 49.999,- Kč  75 95
Úvěry od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč  135 175

2.4.  Ostatní položky

   
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta   0,2% z aktuálního zůstatku, min. 100, max. 1.500
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.12.2006)   4% z výše mimořádné splátky, minimálně 500 Kč maximálně 5.000 Kč
Hotovostní splátka úvěru   45

3.  Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

3.1.  Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr, správa a vedení  úvěrového účtu

   
Americká hypotéka   0,8% z požadované hodnoty úvěru, min. 5.000, max. 20.000
Americká hypotéka poskytnutá v kombinaci s klasickým hypotečním úvěrem   0,4% z požadované hodnoty úvěru, min. 2.500, max. 10.000
Správa a vedení úvěrového účtu - měsíčně  97
Cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy

3.2.  Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt   Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0433% z výše poskytnutého úvěru 0,0633% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých od 1.11.2009) - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0390% z výše poskytnutého úvěru 0,0570% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro jednoho klienta - měsíčně   0,0333% z výše poskytnutého úvěru 0,0473% z výše poskytnutého úvěru
Za přistoupení do pojištění (u úvěrů poskytnutých do 31.10.2009)  - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně   0,0300% z výše poskytnutého úvěru 0,0426% z výše poskytnutého úvěru

3.3.  Ostatní položky

   
Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru (pro úvěry sjednané od 1.12.2006)   1% z výše mimořádné splátky minimálně 500 Kč maximálně 5.000 Kč
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta   0,2% z aktuálního zůstatku, min. 100, max. 1.500
Hotovostní splátka úvěru  45

4.  Hypoteční úvěry

4.1.  Ideální hypotéka České spořitelny

   
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu   zdarma
Správa a vedení úvěrového obchodu - měsíčně 200
Rezervace finančních prostředků u hypotečních úvěrů s dobou čerpání přesahující 6 měsíců *)   0,5% p.a.
Poplatek za každé čerpání v období od 4. měsíce po podpisu úvěrové smlouvy  **) 500
Poplatek za nedočerpání celé výše úvěru  ***) 5% z nevyčerpané částky
*) Cena je vybírána měsíčně z nevyčerpané částky. Účtuje se vždy až po 6 měsících. (6 měsíců se počítá od prvního dne následujícího měsíce, po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru)

**) V rámci jednoho dne se poplatek účtuje pouze jednou

***) Cena je vybírána v případě nedočerpání více jak 10% schválené výše úvěru

4.2.  ČS Hypotéka na počkání

   
Správa a vedení úvěrového obchodu spláceného z účtu vedeného u ČS  150
Správa a vedení úvěrového obchodu spláceného z účtu vedeného u jiné banky  200
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o ČS Hypotéku na počkání pro FO   0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500, max. 25.000
Změna smluvních podmínek dodatkem č. 1 k úvěrové smlouvě  zdarma
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta viz Volitelné služby k hypotéce
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely   zdarma

4.3.  Ostatní hypoteční úvěry

  Do výše 5,0 milionů Kč  Nad 5,0 milionů Kč  V případě splacení úvěru poskytnutého jiným peněžním ústavem a použitého shodně s účelem hypotečního úvěru *)
Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru - hypoteční úvěr    0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500, max. 25.000
individuální sazba min. 35.000 4.500
Správa a vedení úvěrového obchodu    150 150 150
*) cena je vybírána při podpisu smlouvy o úvěru

4.4.  Volitelné služby

Možné poskytnout ke všem výše uvedeným hypotékám, kromě Hypoték na investice
   
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - měsíčně 149
Možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce - jednorázový poplatek 1.999 1)
Prémie při změně fixace *) - měsíčně  439
Prémie při změně fixace *) - jednorázový poplatek  1.999 1)
Změna výše splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Možnost přerušení splátek - jednorázový poplatek  1.999 1)
Expresní čerpání - jednorázový poplatek  1.999
Hypotéka bez vybrané nemovitosti - jednorázový poplatek  1.999
Zjednodušené čerpání při výstavbě - jednorázový poplatek  1.999
Hypotéka až do 100% hodnoty nemovitosti - jednorázový poplatek   1.999
Financování družstevního bytu - jednorázový poplatek    1.999
Zrychlená výstavba - jednorázový poplatek 1.999
Bez faktur - jednorázový poplatek 1.999
Snížení zůstatku až o 20% - jednorázový poplatek 1.999
Garance při změně úrokové sazby - jednorázový poplatek  1.999
Překlenovací financování - jednorázový poplatek  1.999
*) od 1.12.2008 se nově nezakládá
1) Poplatek se vybírá za každé období fixace, pro které si klient službu zvolí

4.5.  Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr - měsíčně

  Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt  Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání 
Pro jednoho klienta  0,0333 % z výše poskytnutého úvěru 0,0473 % z výše poskytnutého úvěru
Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)  0,0300 % z výše poskytnutého úvěru 0,0426 % z výše poskytnutého úvěru

4.6.  Ostaní položky

   
Zjištění ceny bytu nebo RD v případě, kdy při projednání úvěru není na klientovi vyžadováno předložení znaleckého ocenění úvěrované nemovitosti a současně bance  nebylo předáno jiné akceptovatelné znalecké ocenění.   2.000 1)
Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely  zdarma
Vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru na základě požadavku klienta   200
Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta *)
 • uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu v hodnotě, která přesahuje výši povinného zajištění zůstatku úvěru stanoveného bankou
  změna inkasního účtu
 • drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
 • mimořádná splátka mimo období změny úrokové sazby
 • zrušení volitelné služby Ideální hypotéky v průběhu fixace sazby (s výjimkou pojištění PPI)
 • 500
  Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta *)
 • v ostatních případech
 • 5.000
  *) cena je vybírána při podpisu dodatku
  1) je součástí osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, pokud je využito jen pro potřeby banky – poskytnutí úvěru. Pokud je klientovi znalecké ocenění poskytnuto pro jiné účely, podléhá sazbě DPH 20%

  5.  Obecné položky

  5.1.  Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti (posouzení vhodnosti zástavy)

    Nemovitosti oceňované ve stávajícím stavu   Nemovitosti projektované, ve výstavbě, v rekonstrukci  
  Bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb.   3.900 4.400
  Nebytový prostor dle zákona 72/1994 Sb.   3.900 4.400
  Rodinný dům   4.900 5.400
  Samostatný stavební pozemek   3.900 4.400 (budoucí stav po zasíťování)
  Objekt pro individuální rekreaci   4.900 5.400
  Garáž   3.900 4.400
  Zpráva o stavu výstavby / rekonstrukce (aktualizace NHZP)   1.500 1.500
  Expresní vyhodnocení rizik do 2 obchodních dnů ode dne zadání zakázky oceňovateli   +1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti + 1.200 nad základní sazbu pro konkrétní typ nemovitosti
  Ostatní objekty individuálně individuálně

  5.2.  Ostatní položky

     
  Upomínka (výzva) při nesplácení úvěru
  • u úvěrů poskytnutých na základě zvláštních právních předpisů - 2. upomínka, event. každá další upomínka *)
  • u ostatních úvěrů - 1.upomínka, 2.upomínka, 3.upomínka
   
  300 + poštovné
  Potvrzení o zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta   500
  Expresní (on-line) ocenění bytové jednotky bankou   zdarma
  *) poštovné není účtováno

  Ceny jsou uvedeny v Kč.

  Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je České spořitelny, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

  Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části  IX. Ostatní bankovní služby.

  Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v sazebníku stanoveného časového období.

  Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

  Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

  Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.9.2010 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

  V Praze dne 24.8.2010

  Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
  člen představenstva a náměstek
  generálního ředitele 

  Martin Techman v.r.,
  ředitel úseku rozvoje obchodu 

   

       

  Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.09.2010 do 29.11.2010. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

  Pobočky a bankomaty

  Bankomaty


  Pobočky


  Objednání na pobočku


  Pobočky se směnárnou

  Kontakty

  Infolinka: 800 207 207


  Facebook České spořitelny Twitter YouTube


  Kurzovní lístky

  Aktuální k: 26.9.2017
  Kurz měny: deviza - střed
  EUR 26,030 - -0,04%
  USD 21,902 + 0,74%

  © Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
  Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster