800 207 207

Přihlášení do iBODU

Přihlášení do SERVIS 24

Přihlášení do BUSINESS 24

Osobní finance

Soukromá klientela - V. Úvěry

Upozornění: Pro tisk ceníku použijte prosím pdf verzi. Tato verze není pro tisk optimalizována a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče a tiskárny může dojít k vytištění neúplného dokumentu.

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent)

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2008 do 24.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.
PoložkaTextCena v Kč
1.1. Sjednání (otevření) úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou

(netýká se sporožirových účtů Program Student+) 
200,-
1.2. Správa a vedení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent)  na dobu neurčitou - měsíčně (netýká se sporožirových účtů Program Student+, kontokorentu v Programu World Class Elite a World Class) 10,-
1.3. Zvýšení úvěru na sporožirovému účtu (kontokorent) na dobu neurčitou

(netýká se sporožirových účtů Program Student)
150,-

2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry *)

PoložkaTextCena v Kč
2.1. Správa a vedení úvěrového účtu
2.1.1.úvěrů poskytnutých na základě zvláštních právních předpisů - ročně (za každý započatý kalendářní rok)300,-
2.1.2. úvěrů ostatních -  ročně (za každý započatý kalendářní rok) Cena se neuplatňuje u:
 • úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně  Nákupního úvěru)
 • Závazkového úvěru
 • služby Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006
500,-
2.1.3. úvěrů ostatních poskytnutých od 1.1.2005 - měsíčně Cena se neuplatňuje u:
 • úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně  Nákupního úvěru)
 • Závazkového úvěru
 • služby Úvěr po telefonu – ukončeny k 21.8.2006
49,-
2.2. přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr (cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy)

Cena se neuplatňuje u: 
 • úvěrů v produktech TADY & TEĎ (včetně Nákupního úvěru)
 • služby Úvěr po telefonu - ukončeny k 21.8.2006
 • hotovostního úvěru pro studenty VŠ
 • Závazkového úvěru
0,8% z požadované hodnoty úvěru, min. 400,- max. 7.000,-
2.3. Pojištění úvěrů
2.3.1.za přistoupení do pojištění k hotovostním a spotřebitelským úvěrům - měsíčně
2.3.1.1.soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
2.3.1.1.1.úvěry do 49.999,- Kč75,-
2.3.1.1.2.úvěry od 50.000,- Kč do 99.999,- Kč95,-
2.3.1.1.3.úvěry od 100.000,- Kč do 149.999,- Kč135,-
2.3.1.1.4.úvěry od 150.000,- Kč do 199.999,- Kč155,-
2.3.1.1.5úvěry od 200.000,- Kč do 249.999,- Kč175,-
2.3.1.1.6.úvěry od 250.000,- Kč do 300.000,- Kč205,-
2.3.1.2.soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
2.3.1.2.1.úvěry do 49.999,- Kč95,-
2.3.1.2.2.úvěry od 50.000,- Kč do 99.999,- Kč135,-
2.3.1.2.3.úvěry od 100.000,- Kč do 149.999,- Kč175,-
2.3.1.2.4.úvěry od 150.000,- Kč do 199.999,- Kč215,-
2.3.1.2.5.úvěry od 200.000,- Kč do 249.999,- Kč255,-
2.3.1.2.6.úvěry od 250.000,- Kč do 300.000,- Kč305,-
2.3.2.za přistoupení do pojištění k úvěrům v produktech TADY & TEĎ - měsíčně
2.3.2.1.soubor pojištění A - dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
2.3.2.1.1.úvěry do 14.999,- Kč39,-
2.3.2.1.2.úvěry od 15.000,- Kč do 49.999,- Kč75,-
2.3.2.1.3.úvěry od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč135,-
2.3.2.2.soubor pojištění B - ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, plná invalidita, úmrtí
2.3.2.2.1.úvěry do 14.999,- Kč75,-
2.3.2.2.2.úvěry od 15.000,- Kč do 49.999,- Kč95,-
2.3.2.2.3.úvěry od 50.000,- Kč do 100.000,- Kč175,-
*) půjčky, úvěry na nemovitý majetek, úvěry spotřebitelské, úvěry v produktech TADY & TEĎ, úvěry hotovosti, dlouhodobé úvěry na nemovitý majetek, nákupní úvěry, úvěry na vozidla Sporoservis – ukončeny k 30.6.2006

3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

PoložkaTextCena v Kč
3.1. Správa a vedení úvěrového  účtu - měsíčně 97,-
3.2. Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr
3.2.1. Americká hypotéka
(cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy)
0,8% z požadované hodnoty úvěru, min. 5.000,-; max. 20.000,-
3.2.2. Americká hypotéka poskytnutá v kombinaci s klasickým hypotečním úvěrem 
(cena se vybírá při podpisu úvěrové smlouvy)
0,4% z požadované hodnoty úvěru, min. 2.500,- ; max. 10.000,-
3.3. Pojištění schopnosti splácet americkou hypotéku
3.3.1.za přistoupení do pojištění - pro jednoho klienta - měsíčně
3.3.1.1.typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt0,0333% z výše poskytnutého úvěru
3.3.1.2.typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání0,0473% z výše poskytnutého úvěru
3.3.2.za přistoupení do pojištění - pro dva klienty (za každou z pojištěných osob) - měsíčně
3.3.2.1.typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt0,0300% z výše poskytnutého úvěru
3.3.2.2.typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání0,0426% z výše poskytnutého úvěru

4. Hypoteční úvěry

PoložkaTextCena v Kč
4.1. Správa a vedení úvěrového obchodu 150,-
4.2. Předběžné posouzení žádosti o úvěr f.o. a vystavení hypotečního certifikátu (nenahrazuje příslib úvěru)
4.2.1. pro hypoteční úvěr 1.000,-
4.2.2. pro kombinaci hypotéky s novomanželskou půjčkou (dle nařízení vlády č. 616/2004)

zdarma
4.3. Za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu úvěru - hypoteční úvěr
4.3.1.do výše 5,0 milionů Kč 0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500,- max. 25.000,-
4.3.2.nad 5,0 milionů Kčindividuální sazba min. 35.000,-
4.3.3. v případě splacení úvěru poskytnutého jiným peněžním ústavem a použitého shodně s účelem hypotečního úvěru
(cena je vybírána při podpisu smlouvy o úvěru)
4.500,-
4.4. Zjištění ceny bytu nebo RD v případě, kdy při projednání úvěru není na klientovi vyžadováno předložení znaleckého ocenění úvěrované nemovitosti a současně bance  nebylo předáno jiné akceptovatelné znalecké ocenění.
4.4.1. celkovou plochu bytu do velikosti 50 m 2 včetně 1.000,- 1 )
4.4.2. celkovou plochu bytu do velikosti 100 m 2 včetně 1.500,- 1 )
4.4.3. RD a nebo celkovou plochu bytu o velikosti nad 100 m 2 2.000,- 1 )
4.5. Vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účely zdarma
4.6. Za převzetí dluhu novému klientovi   0,5% z nesplaceného zůstatku úvěru
4.7. ČS Hypotéka na počkání
4.7.1.za komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o ČS Hypotéku na počkání pro f.o.0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500,- max. 25.000,-
4.7.2.správa a vedení úvěrového obchodu
4.7.2.1spláceného z účtu vedeného u ČS150,-
4.7.2.2.spláceného z účtu vedeného u jiné banky200,-
4.7.3.změna smluvních podmínek
4.7.3.1.dodatkem č. 1 k úvěrové smlouvězdarma
4.7.3.2.z podnětu klienta viz. bod 5.1.2. 0,2% z aktuálního zůstatku, min. 1.000,- max. 3.000,-
4.7.4.vystavení potvrzení o výši úroků z úvěru pro daňové účelyzdarma
4.8. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr
4.8.1.Pro jednoho klientaměsíčně
4.8.1.1.Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt0,0333 % z výše poskytnutého úvěru
4.8.1.2.Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání0,0473 % z výše poskytnutého úvěru
4.8.2.Pro dva klienty (za každou z pojištěných osob)měsíčně
4.8.2.1.Typ A - pracovní neschopnost, invalidita, smrt0,0300 % z výše poskytnutého úvěru
4.8.2.2.Typ B - pracovní neschopnost, invalidita, smrt, ztráta zaměstnání0,0426 % z výše poskytnutého úvěru

1 ) Je součástí osvobozené činnosti bez nároku na odpočet, pokud je využito jen pro potřeby banky – poskytnutí úvěru. Pokud je klientovi znalecké ocenění poskytnuto pro jiné účely, podléhá sazbě DPH 19%.

5.  Obecné položky

PoložkaTextCena v Kč
5.1. Změna smluvních podmínek  z podnětu klienta
5.1.1.u úvěrů kromě hypotečních úvěrů0,2% z aktuálního zůstatku, min. 100,- max. 1.500,-
5.1.2.u hypotečních úvěrů 
5.1.2.1.
 • uvolnění zajištění úvěru v průběhu úvěrového vztahu do výše odpovídající splacené části úvěru
 • změna inkasního účtu
 • drobná změna neovlivňujících splátkový kalendář a zajištění úvěru
 • mimořádná splátka mimo období změny úrokové sazby.
500,-
5.1.2.2.
 • v ostatních případech
0,2% z aktuálního zůstatku,min. 1.000,- max. 3.000,-
V případě změny smluvních podmínek v období čerpání je aktuálním zůstatkem úvěru vyčerpaná částka.
V případě uplatnění poplatku za převzetí dluhu se poplatek za změnu smluvních podmínek nevybírá.
Cena je vybírána při podpisu Dodatku.
5.2. Úhrada nákladů spojených s mimořádnou splátkou úvěru
5.2.1. Spotřebitelské a hotovostní úvěry (pro úvěry sjednané od 1.12.2006) 4% z výše mimořádné splátky, minimálně 500 Kč maximálně 5.000 Kč
5.2.2.Americké hypotéky - spotřebitelské i hotovostní (pro úvěry sjednané od 1.12.2006)1% z výše mimořádné splátky minimálně 500 Kč maximálně 5.000 Kč
5.2.3.za hotovostní splátku úvěru45,-
5.3. Upomínka (výzva) při nesplácení úvěru  
5.3.1.u úvěrů poskytnutých na základě zvláštních právních předpisů
5.3.1.1.2. upomínka (event. každá další upomínka)

300,-

5.3.2.u ostatních úvěrů
5.3.2.1.1. upomínkapoštovné
5.3.2.2.2. upomínka300,- + poštovné
5.3.2.3.3. upomínka500,- + poštovné
5.4. Vyhodnocení rizik
5.4.1.spojených se zástavou nemovitosti individuálně 1 )
5.4.2.spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí individuálně 2 )
5.5. Expresní (on-line) ocenění bytové jednotky bankou

zdarma

1 ) Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti) navrhované klientem k zajištění pohledávky ČS včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy
2 ) Cena zahrnuje vyhotovení Aktualizace hodnoty zajištění/ zprávy o výstavbě, její předání prodejnímu místu a vyhodnocení rizik ČS spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí;

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se inkasují z účtu klienta nebo se účtují na vrub úvěrového účtu nebo se hradí v hotovosti nejpozději při rušení úvěrového účtu, event. koncem roku. Ceny za externí služby související s úvěrem (posouzení projektu, posouzení zajištění, notářské poplatky apod.) hradí klient buď ihned nebo při podpisu smlouvy. Na cenu uhrazenou v hotovosti je České spořitelny, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána.

Ceny za poskytnutí bankovní informace a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními operacemi jsou uvedeny v části  IX. Ostatní bankovní služby.

Cena za správu a vedení úvěrového účtu či úvěrového obchodu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet zrušen před uplynutím v sazebníku stanoveného časového období.

Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku.

Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.4.2008 a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s.

V Praze dne 21.3.2008

Ing. Jiří Škorvaga CSc. v.r.,
člen představenstva a náměstek
generálního ředitele 

Martin Techman v.r.,
ředitel úseku rozvoje obchodu 

 

     

Upozornění: Toto je minulá verze ceníku České spořitelny, který byl platný od 01.04.2008 do 24.04.2008. Aktuální verze ceníků jsou dostupné na jiném místě našeho portálu.

Pobočky a bankomaty

Bankomaty


Pobočky


Objednání na pobočku


Pobočky se směnárnou

Kontakty

Infolinka: 800 207 207


Facebook České spořitelny Twitter YouTube


Kurzovní lístky

Aktuální k: 20.9.2017
Kurz měny: deviza - střed
EUR 26,090 - -0,08%
USD 21,773 - -0,26%

© Česká spořitelna, a. s. Všechna práva vyhrazena. Materiály určené pro veřejnost.
Podmínky používání | Ochrana osobních údajů | Webmaster